Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija geodetov (MSGeo)

Zakonodaja 2020

Dokumenti

doc
Boniteta zemljisc pojasnilo GURS 20110829 priloga1.doc
pdf
Boniteta zemljisc pojasnilo GURS 20110829 Priloga2
pdf
Boniteta zemljisc pojasnilo GURS 20110829
doc
Boniteta zemljisc ZPS pojasnila GURS 20111114 priloga1.doc
doc
Boniteta zemljisc ZPS pojasnila GURS 20111114 priloga2.doc
pdf
Boniteta zemljisc ZPS pojasnila GURS 20111114
xlsx
Dejanska raba 20200401 primeri.xlsx
doc
Dejanska raba podrobnejsa 20090615.doc
xls
Dejanska raba podrobnejsa 20111024 primeri.xls
pdf
Dejanska raba podrobnejsa 20111024
xls
Dejanska raba podrobnejsa 20130226 primeri.xls
pdf
Dejanska raba podrobnejsa 20130226
pdf
Dejanska raba podrobnejsa 20180220
pdf
Dejanska raba podrobnejsa 20190416
xls
Dejanska raba podrobnejsa 20190420 primeri.xls
xls
Dejanska raba podrobnejsa 20200210 primeri.xls
pdf
Dejanska raba zemljišča spreminjanje informacija GURS 20121114
pdf
Dejanska raba zemljišča spreminjanje informacija GURS 20130805
pdf
Delitev RS na liste DTK
pdf
Dokumenti vpis ZKGJI 4.3
doc
Dostop digitalni elaborati ZK GURS 20131111 zahtevek.doc
pdf
Dostop digitalni elaborati ZK GURS 20131111
pdf
Format sifrant GJI 20151124 v4.01
pdf
Format sifrant GJI 20201026 v6.05
pdf
Gluhonema stranka Mnenje GURS 2011
pdf
Gozd delitev pojasnilo GURS 20110210
pdf
HS Pojasnilo 20180525
pdf
HS Pojasnilo 20180724
pdf
HS Pojasnilo 20180917
pdf
Izmenjavalni format MVN namenska raba 20180321
pdf
Izmenjavalni format MVN namenska raba 20200330
pdf
Izmenjevalni format KS 20110317
pdf
Izmenjevalni format KS 20120911 v9
pdf
Izmenjevalni format KS 20130122 v10
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20151126 v11
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20181022 v14
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20181116 v15
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20181207 popravek
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20190522 v16
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20200227 v17
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20200331 v18
pdf
Izmenjevalni format KS REN 20200525 v19
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20071219
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20110318
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20130225
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20130626
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20131111
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20160315
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20160630
pdf
Izmenjevalni formati ZKAT 20171215
pdf
Izpolnjevanje pogojev za geodetske storitve GURS 20120425 sprememba 20120522
pdf
Izpolnjevanje pogojev za geodetske storitve GURS 20120425
pdf
Izracun povrsina dst 20111107
pdf
Izracun povrsina dst 20130226
pdf
Izracun povrsina dst 20180809
pdf
Izracun povrsina dst 20190416
pdf
Izracun povrsina dst 20200313
pdf
Izracun povrsina dst 20200331
pdf
Izvajanje geod stroritev po 1.6.2018 GURS 20180525
pdf
Izvajanje spremembe pravilnika o vpisih v KS pojasnilo GURs 20141211
pdf
Izvajanje ZUPUDPP v geod postopkih pojasnilo GURS 20110328
pdf
Kartografski znaki DPK
pdf
Kartografski znaki DTK
pdf
Katalog topografskih podatkov
pdf
Kodeks ravnanja za E geodete GV 2010
pdf
Metodolgija REN 2013
pdf
Metodologija DR elaborat lastnik 1 0 DRSI 202009
pdf
Metodologija DR Jceste DRSI 20200518
pdf
Metodologija DR Jzeleznice DRSI 20200518
pdf
Metodologija DR zemljisc ZKAT 20190601
pdf
Min vpis KS navodilo GURS 20130905
pdf
Narocanje geod storitev Smernice IZS 2012
pdf
Navodila evidentiranje bencinski servisi 20181221
pdf
Navodila KS K5 K6 20180809
doc
Navodila KS K5 K6 20190416.doc
pdf
Navodila KS K5 K6 20200331
pdf
Navodila obrazci vprasalnika 20120110
pdf
Navodila obrazci vprasalnika 20181119
pdf
Navodila obrazci vprasalnika 20190723
pdf
Navodila obrazci vprasalnika 20200331
pdf
Navodila obrazci vprasalnika 20200525
pdf
Navodilo za GNSS izmero v2 2006 GURS
pdf
Navodilo za GNSS visinomerstvo v2 2010 GURS
docx
Navodilo za izdelavo digitalnih elaboratov KS 20150213.docx
pdf
Navodilo za izvajanje geod storitev G 2 april2000
pdf
Navodilo za klasicno izmero v1 2006 GURS
pdf
Obrazci REN vprasalnik Del stavbe 9 20200401
pdf
Obrazci REN vprasalnik Stavba 9.1 20200629
pdf
Obrazci REN vprasalniki Stavba Del stavbe 4 20181122
pdf
Obrazci vpis stavbe v KS 20180403
pdf
Obvestilo izvedba sprememb KS REN 20200401
pdf
Obvestilo preklic dokumentov 20200319
pdf
Obvestilo zacetek uporabe izm formata KS 20130122
pdf
Opis vrst zemljepisnih objektov
pdf
Parcelacija stavb zemlj pojasnilo GURS 20070621
pdf
Parcelacija stavb zemlj upostevanje OP aktov pojasnilo GURS 20150209
pdf
Pojasnilo odskodnina sprememba namembnosti kmet zemlj dodatno zamik ZKP MKGP 20111027
pdf
Pojasnilo odskodnina sprememba namembnosti kmet zemlj MKGP 20111005
pdf
Poslovanje GU GP navodilo GURS 20110622 ukinitev disket
pdf
Poslovanje GU GP navodilo GURS 20131111
pdf
Poslovanje GU GP navodilo GURS 20140423
pdf
Poslovanje GU GP navodilo GURS 20150213
pdf
Poslovanje GU GP navodilo GURS 20180410
pdf
Postopki meje po ZCes 1 pojasnilo Gurs 20110602
pdf
Primer elaborata geodetske storitve januar2021
pdf
Primer elaborata geodetske storitve na podrocju zemljiskega katastra 2020
pdf
Primer elaborata spremembe bonitete zemljisca 2020
pdf
Primer elaborata spremembe bonitete zemljisca januar2021
pdf
Priporoceno pismo dostava v hisni predalcnik pojasnilo 20151215
pdf
Priporocilo rezervacije 20070518
pdf
Prostori povrsina v KS 20130214
pdf
Prostori povrsina v uporabno povrsino 20131024
doc
Razgrnitev in obdelava podatkov o stavbah in delih stavb Porocilo o izvedbi 20080207.doc
docx
Razgrnitev in obdelava podatkov o stavbah in delih stavb Sklep o sprejemu porocila.docx
ppt
Razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb Metodologija razgrnitve 20060412.ppt
pdf
Referenca placilo upravne takse obvestilo Gurs 20150813
pdf
Sifrant RenKS 20111220
pdf
Sifrant RenKS 20130226
pdf
Sifrant RenKS 20130520
pdf
Sifrant RenKS 20180220
pdf
Sifrant RenKS 20190617
pdf
Sifrant RenKS 20190704 popravek
pdf
Sifrant RenKS 20200313
pdf
Sifrant RenKS 20200331
pdf
Stari in novi DKS in DKP 2008 GURS
pdf
Tehnicna navodila dolocanje bonitete zemljisc 20080601
pdf
Tehnicne specifikacije 20181116
pdf
Tehnicne specifikacije 20181207
pdf
Tehnicne specifikacije 20190425
pdf
Tehnicne specifikacije 20200115
pdf
Tehnicne specifikacije 20210104
pdf
Tehnicne specifikacije prikaz v elaboratu GS 20070205
pdf
Tehnicne specifikacije prikaz v elaboratu GS 20081201 pojasnilo1 20081230
pdf
Tehnicne specifikacije prikaz v elaboratu GS 20081201 pojasnilo2 20090226
pdf
Tehnicne specifikacije prikaz v elaboratu GS 20081201
pdf
Tehnicno navodilo za uporabo novega drzavnega visinskega sistema
pdf
Tehnicno navodilo za uporabo novega KS v ZK v1 2007 GURS
pdf
Tehnicno navodilo za uporabo novega drzavnega visinskega sistema
pdf
Topografski kljuci
pdf
Uskladitev podatkov pravnega stanja predpogoj parcelacije pojasnilo GURS 20111004
pdf
Vnos v Ren ob vpisu v KS navodilo GURS 20120124
pdf
Vodenje VR po 30 6 2012 pojasnilo GURS 20120620
doc
Vodenje VR po 30 6 2012 pojasnilo GURS 20120813 usmeritve prehodno obodbje priloga.doc
pdf
Vodenje VR po 30 6 2012 pojasnilo GURS 20120813 usmeritve prehodno obodbje
pdf
Vpis neobstojece stavbe navodilo za ukrepanje GURS 20110909
pdf
Vrste prostorov 20130326
pdf
Vrste prostorov 20180220
pdf
Vrste prostorov 20190416
xlsx
Vrste prostorov 20190420 primeri.xlsx
pdf
Vzdrzevanje ZKAT od 1.1.2014 GURS 20131111 primeri
pdf
Vzdrzevanje ZKAT od 1.1.2014 GURS 20131111
pdf
Vzpostavljanje E prostorskega ref sistema v SI zbornik 2010
pdf
Zacasni zastopnik v postopkih po ZCes 1 20110727
pdf
Zapis VETL navodilo GURS 20110317