Slovenski inženirski dan 2022 - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR


Vabljeni na slovenski inženirski dan

Strokovna konferenca: PRENOVA STAVB IN INFRASTRUKTURE, 4. marec 2022

Namen letošnje konference v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije je predstavitev dobre prakse pri prenovi stavb in infrastrukture. Glede na zaveze k obvladovanju podnebnih sprememb in varovanja okolja na splošno je vzpodbujanje prenov stavb in infrastrukture zelo pomembno. Ogljični odtis in vpliv na okolje sta namreč pri prenovah praviloma manjša kot pri novogradnjah. Predpogoj za to je, da so te izvedene premišljeno in celostno, z vključitvijo različnih inženirskih znanj in rešitev.

Konferenca je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz dopoldanskega – plenarnega dela in popoldanskega – sekcijskega dela.

Mednarodni predstavnik plenarnega dela dogodka bo dr. Paolo Negro iz Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije. Predstavil bo pobudo Novi evropski Bauhaus, ki naj bi omogočila uresničevanje zelenega dogovora v našem življenjskem okolju. Predstavlja poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi ob vključevanju širokega spektra strokovnjakov. Dr. Negro bo nadalje predstavil tudi aktivnosti Skupnega raziskovalnega središča v zvezi s proučevanjem možnosti integracije potresnih utrditev in energetskih sanacij, ki se jih bodo v nadaljevanju dotaknili tudi drugi govorci.

Marta Skubic iz Ministrstva za okolje in prostor bo predstavila težko pričakovano Resolucijo o potresni odpornosti objektov, ki jo pripravlja ministrstvo, s katero bo Slovenija končno dobila osnovo za začetek sistemske potresne ojačitve potresno ogroženih objektov. Sledilo bo predavanje predstavnice EKO Sklada, Maje Čadež, o skladovih spodbudah k celovitim prenovam stavb.

Svoje razmišljanje o daljšem razpadu elektroenergetskih sistemov kot receptu za hiter zaton obstoječe civilizacije bo z nami delil prof. Rafael Mihalič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Projektant Iztok Turk bo predstavil dobro prakso rekonstrukcije viadukta Ravbarkomanda, predstavnik DARS Ulrich Zorin pa obnovo tunela Golovec v Ljubljani.

O rabi in zaščiti podzemne vode kot izzivu za trajnostni razvoj urbanega okolja bo razmišljal prof. dr. Mihael Brenčič iz Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Matjaž Grilc iz Digidata pa nas bo podučil o digitalni preobrazbi graditve in prostora, ki so jo prinesli najnovejši zakoni.

Popoldne bo sledilo šest sekcijskih delov, kjer se bodo matične sekcije dotaknile za njih posebej aktualnih tematik s področja prenov stavb in infrastrukture.

Slovenski inženirski dan je osrednji strokovni dogodek Inženirske zbornice Slovenije in največji inženirski dogodek v državi, ki je lani k udeležbi pritegnil 2.500 članov. Tudi letos bo dogodek izveden na daljavo, saj so okoliščine podobne lanskim. Kljub temu dejstvu je bil odziv udeležencev lanskega dogodka zelo vzpodbuden.

Več informacij o programu, predavateljih in prijavah na konferenco na IZS kanalih www.izs.si, LinkedIN in Facebook.

Inženirji z vsega sveta bomo letos tretjič praznovali svetovni dan inženirstva za trajnostni razvoj 4. marca. Datum vsakoletnega inženirskega dneva, to je četrti marec, je potrdila UNESCOva generalna skupščina novembra 2019. Dan je namenjen izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja, ki brez inženirjev ni mogoč. Začetki pobude segajo v leto 2016, dokončno pa je bil četrti marec izbran zato, ker je bila na ta dan 1970. leta ustanovljena Svetovna zveza inženirskih organizacij (WFEO), predlagateljica novoustanovljenega svetovnega inženirskega dneva.

Program

Program je objavljen TUKAJ.

Prijava

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del ali pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Posebna ponudba: Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije!

Pred oddajo prijave natančno preverite kateri paket boste izbrali. Bodite pozorni, da v primeru, da se želite udeležiti obeh delov konference, izberete paket od št 8 do 13.

Možni paketi za prijavo

1. PLENARNI DEL – kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

2. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

3. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

4. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

5. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija geodetov (MSGeo) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz obveznih vsebin

6. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

7. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije (MSRG) - kotizacija za člane 125,00 EUR z DDV– 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

8. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV - 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

9. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV – 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

10. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV - 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

11. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija geodetov (MSGeo) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV - 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin za plenarni del in 3 kreditne točke iz obveznih vsebih za sekcijski del

12. PLENARNI DEL in SEKCIJSK DEL Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije (MSRG) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV - 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

13. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST) – kotizacija za člane 180,00 EUR z DDV - 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

Kotizacija in način plačila

• Člani IZS: dopoldanski del 125,00 EUR z DDV, popoldanski del 125,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del 180,00 EUR z DDV.
• Zaposleni v podjetjih s seznama IZS: dopoldanski del 190,00 EUR z DDV, popoldanski del 190,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del 240,00 EUR z DDV.
• Za ostale udeležence: dopoldanski del 310,00 EUR z DDV, popoldanski del 310,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del 450,00 EUR z DDV.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po konferenci.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred konferenco tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Kreditne točke

Za udeležbo na konferenci boste pooblaščeni in nadzorni inženirji prejeli tudi kreditne točke. Le te vam bodo pripisane avtomatično.
Za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu boste prejeli 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu pa prav tako 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin. Izjema so člani Matične sekcije geodetov, ki bodo za udeležbo na popoldanskem, sekcijskem delu prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin. Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2022.

Več informacij

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si 
069 910 180, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si 

Predavatelji


Obvestila


Sponzorji

Inženirska zbornica Slovenije na svetovni dan inženirstva, to je 4. marec, organizira že tradicionalno največje strokovno srečanje inženirjev v Sloveniji – Slovenski inženirski dan. Program je mednarodno obogaten z vrhunskimi predavatelji.

Konferenca je izjemna priložnost:

Konferenca sponzorjem ponuja:

Za vas smo pripravili tri privlačne pakete, ki zagotavljajo prepoznavnost vaše vloge na konferenci, in verjamemo, da boste med njimi našli najboljšega za vašo organizacijo. Naj omenimo zgolj tiste priložnosti, ki odstopajo od klasičnega predstavljanja sponzorjev konference: pojavnost sponzorja med prenosom v živo, nagradna igra sponzorja za udeležence, zvočna najava sponzorja v času konference. Paketi so podrobneje predstavljeni v priloženi predstavitvi.

Želimo biti skupaj z vami, ker verjamemo v vašo organizacijo. Želimo, da nas podprete najboljši.

VABILO SPONZORJEM
 
SPONZORSKI PAKETI
 
Za dogovor o sponzorskih aktivacijah se prosimo obrnite na gospo Ireno Rugel Krajcer, ki je dosegljiva na 031 232 811 in slovenski.inzenirski.dan@izs.si
 
Z željo, da tudi tokrat skupaj ustvarimo dogodek, ki ga inženirji pomnijo, vas lepo pozdravljam,
 
 
mag. Črtomir Remec, predsednik
Inženirska zbornica Slovenije