Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Stalno poklicno usposabljanje: Tudi letos morate do 31.12.2023 zbrati 6 kreditnih točk

Spoštovani člani,

želimo vas prijazno opomniti, da preverite svoje stanje kreditnih točk za leto 2023. V letu 2023 mora v skladu z letnim programom stalnega poklicnega usposabljanja pooblaščeni oz. nadzorni inženir zbrati 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin, točk iz obveznih vsebin vam v letu 2023 ni potrebno zbrati. Kreditne točke ste dolžni zbrati do 31. 12. 2023.
Stanje točk preverite v svojem profilu e-INŽENIR (zavihek izobraževanja), do katerega dostopate tukaj.
Če potrebujete geslo za dostop, nam pišite ali na talija.kalicanin@izs.si ali petra.kavcic@izs.si

Kreditne točke lahko pridobite:
- z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira IZS; seznam najdete tukaj
- na izobraževanjih zunanjih organizatorjev, ki jim je IZS dodelila kreditne točke in so objavljena tukaj
- z ogledom videoposnetkov minulih predavanj v organizaciji IZS; do njih dostopate preko portala eIZOBRAŽEVANJA IZS tukaj (vstopate z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v profil e-INŽENIR)
- za objavo strokovnega prispevka v strokovni reviji ali knjigi ali za aktivno ali pasivno udeležbo na strokovnem izobraževanju, ki s strani IZS še ni bilo ovrednoteno s kreditnimi točkami in od udeležbe oz. objave še ni minilo 6 mesecev; več informacij in navodila za oddajo individualne vloge najdete v zavihku »Vloga za dodelitev kreditnih točk« tukaj.

Mirovanje poklicnega naziva in zbiranje kreditnih točk
Pooblaščeni oz. nadzorni inženir, kateremu poklicni naziv miruje in ga želi aktivirati, ali mu je bil poklicni naziv začasno odvzet, prične z zbiranjem kreditnih točk v koledarskem letu, v katerem je aktiviral poklicni naziv.

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja in zbiranje kreditnih toč
Pooblaščenemu inženirju se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk za tisto koledarsko leto, v katerem je opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja in se v istem koledarskem letu tudi vpisal v imenik pooblaščenih inženirjev.

Utemeljena odsotnost in zbiranje kreditnih točk
Šteje se, da pooblaščeni oz. nadzorni inženir izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se poklicnega usposabljanja ni mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust itd.). Utemeljenost razlogov oceni komisija za izobraževanje na pisni predlog pooblaščenega inženirja, ki ga lahko vloži najpozneje do 31. januarja v letu, ki sledi koledarskemu letu, za katerega se zbirajo kreditne točke. Pisnemu predlogu je potrebno predložiti ustrezna dokazila o odsotnosti.

Vprašanja in pojasnila

Za morebitna dodatna pojasnila in vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu talija.kalicanin@izs.si in petra.kavcic@izs.si , v času uradnih ur pa tudi na telefonski številki 01 /547 33 17 oz. 069 910 180 (Talija Kaličanin) in 01/547 33 37 oz. 069 910 175 (Petra Kavčič).

Lep pozdrav,
IZS

Nazaj