Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

Marec 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
05.03.2024 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa 1 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Ne Wienerberger d.o.o. Prijava
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA - Tečaj za pripravo vhodnih geodetskih podatkov v CAD okolju za nadaljnje delo v programu Plateia 1 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE) – Osnovni tečaj načrtovanja cestne infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Danfossove novosti, rešitve in primeri iz prakse, Ljubljana 2 Ne DANFOSS TRATA, d.o.o. Prijava
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katere podatke lahko pridobimo iz javnega vpogleda Geodetske uprave? 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO F-plini v nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) 1 Ne Panasonic Marketing Europe GmbH, Podružnica Slovenija Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADITEV: Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 28. izobraževanje operativnega asfalterskega kadra 3 Ne ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dan slovenskega lesarstva - »Primeri razvoja novih lesnih materialov in inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov« 3 Ne Lesarski grozd, oddelek za lesarstvo Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ženske v energetiki ’24 0 Ne Prosperia, d.o.o. Prijava
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovni posvet: Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine - priložnosti in tveganja 1 Ne GI ZRMK d.o.o. Prijava
08.03.2024 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 28. izobraževanje operativnega asfalterskega kadra 3 Ne ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE Prijava
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO MAPEI DNEVI ZNANJA - od temeljev do strehe 2 Ne MAPEI, d.o.o., Novo mesto Prijava
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO FERROVIA II – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) železniške infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
11.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako vemo, da potrebujemo okoljevarstveno dovoljenje? 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR 2 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Ne Wienerberger d.o.o. Prijava
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sodna praksa, varna uporaba kemikalij na gradbišču in orodja za izboljšanje stanja VZD na gradbiščih 2 Ne CIVIS d.o.o. Prijava
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO AQUATERRA BIM – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) vodotokov 4 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Trajnostno gradbeništvo: rekonstrukcija, prenova, sanacija 1 Ne Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje Prijava
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Do boljšega stanja cest in mostov – pregled, plan, finance, izvedba 2 Ne EDUCENTER d.o.o. Prijava
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BricsCAD za AutoCAD uporabnike – Napredni tečaj 0 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeno prostorska konferenca 5 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika projektov in metode za obvladovanje tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA TRAFFIC COLLECTION - načrtovanje in modeliranje prometne opreme z analizo prevoznosti vozil 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
18.03.2024 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca: Podnebne spremembe in vodooskrba Istre 5 Ne SLOVENSKA INŽENIRSKA ZVEZA Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije 2 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Ne Wienerberger d.o.o. Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE): PLATEIA II– napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Razlastitev in omejitev lastninske pravice v javno korist s poudarkom na postopku razlastitve po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) 1 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
20.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podizvajalska pogodba: vse, kar morajo javni naročniki in ponudniki vedeti o podizvajalski pogodbi ter nastopanju s podizvajalcem 1 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak za tehnično dokumentacijo strojev - Varnost strojev in priprava tehnične dokumentacije 5 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – modeliranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod) s programom Urbano 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
22.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novosti v Geosu v povezavi z RPE in predstavitev diplomskih nalog 2 Ne Društvo geodetov severovzhodne Slovenije Prijava
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa 1 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - sistemi 1 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 8. Dnevi prakse javnih naročil 2 Ne Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA POGODBA – vse, kar morata o njej vedeti naročnik in izvajalec 3 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pripravite pritrdilne elemente na potrese 1 Ne HILTI SLOVENIJA d.o.o. Prijava
28.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
29.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

April 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Finančna zavarovanja: vse, kar morajo javni naročniki in ponudniki vedeti o posebnostih, povezanih s finančnimi zavarovanji 1 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
08.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Implementacija modro-zelene infrastrukture v načrtovanje in oblikovanje prostora 5 Ne UL FGG Prijava
08.04.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO IZZIVI in REŠITVE na področju VZDRŽEVANJA v 2024 - Praktičen posvet za vodje strojnega vzdrževanja v slovenskih podjetjih 2024 3 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 27. strokovni posvet - S komunikacijo v slovensko okoljsko modernizacijo 4 Ne ZRS Bistra Ptuj Prijava
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40. Goljevščkov spominski dan 3 Ne HIDROINŠTITUT Prijava
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov - Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) 4 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako se vpiše nepremičnino v kataster nepremičnin? 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
18.04.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sanacije in obnove prometne infrastruture po večstoletnih poplavah 3 Ne DRC d.o.o. Prijava
22.04.2024 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pogodba o projektiranju in odgovornost projektanta 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
23.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešno vodenje investicije v praksi 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
23.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako uspešno reševati gradbene in investicijske spore s predstavitvijo sodne prakse in reševanje sporov po FIDIC pogodbah 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
24.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Maj 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
06.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Implementacija modro-zelene infrastrukture v načrtovanje in oblikovanje prostora 5 Ne UL FGG Prijava
16.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj s poudarkom na novi gradbeni in prostorski zakonodaji 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
16.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
28.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Junij 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
05.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
10.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
14.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dnevi prometnega inženirstva 2024 5 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava

September 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
11.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
19.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
26.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

Oktober 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
18.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
24.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

November 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
08.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
12.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
14.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
25.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
26.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
28.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

December 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
06.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
11.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pogodba o projektiranju in odgovornost projektanta 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu