Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen TUKAJ.

Filter

Oktober 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
20.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Termo fasade z zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in Izvedba bazenov z zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in mozaika 1 MAPEI, d.o.o., Novo mesto Prijava
21.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposabljanje: Sistemi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije 5 GI ZRMK d.o.o. Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predpisi s področja graditve objektov, urejanje prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka 3 ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Termo fasade z zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in Izvedba bazenov z zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in mozaika 1 MAPEI, d.o.o., Novo mesto Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje cevovodov 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
26.10.2020 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje s predvidenimi spremembami Gradbenega zakona 3 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
27.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava

November 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
03.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ravnanje z zemeljskim izkopom in drugimi odpadki na gradbišču 3 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
04.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Celovit pristop izbire in vgradnje pokrivnih kanalizacijskih elementov glede na frekventnost prometa 3 CMC GROUP d.o.o. Prijava
04.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna odpornost konstrukcije in požarni sektorji ter primeri iz prakse 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
05.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev Smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
09.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAKTIČNA uporaba standarda SIST EN 50110-1 - Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve 2 SIST Prijava
10.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o unovčevanju bančnih garancij za dobro izvedbo in odpravo napak ter Kako pripraviti dobro gradbeno pogodbo, da bo investitor zaščiten 2 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
10.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Program spletne delavnice Predstavitev zasnove Živega laboratorija FIREEXPERT 2 ZBS ZDRUŽENJE ZA BETON Prijava
11.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od dobave do vgradnje 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
12.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 6. Dnevi Gradbenega prava 2020 5 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
16.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Seminarji in delavnice za licence SZPV 5 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
17.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Mangartski plaz 20 let pozneje - kaj ve slovenska stroka danes o tovrstnih dogodkih, vzrokih zanje in o preventivnem delovanju 2 GeoZS Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novosti in ključne spremembe zakonodaje o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji 2 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna varnost - zakonodajne zahteve in praksa 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO (Še vedno) VEČNA DILEMA: o kateri embalaži moram poročati? 1 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna varnost – zakonodajne zahteve in praksa 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kaj je treba vedeti o izvajanju nove gradbene zakonodaje 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
24.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje dovoljenj po Gradbenem zakonu 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
25.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarnovarno izvajanje vročih del (HOT WORKS) 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
26.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposabljanje za vodenje evakuacije 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
26.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona 3 SIST Prijava

December 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
03.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 27. Slovenski kolokvij o betonih 3 IRMA d.o.o. Prijava
03.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
04.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020 5 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
09.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje tlačnih posod 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
16.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadzor izdelave jeklenih konstrukcij 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
16.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kaj vse mora vsebovati dobra podizvajalska pogodba 2 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava