Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
19.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradnja Mostu na Pelješac in vpliv COVID-19 na tržno vrednost nepremičnin 1 Združenje SICGRAS Prijava
20.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM Training - Introduction and Technical Insights 4 weTHINK. THE SOCIAL NETWORK FOR STRATEGY Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 2: Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulative 2 GZS Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Naravna gradiva - brez omejitev 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov – teorija in praksa 3 SIST Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predavanje o projektu in ogled gradbišč DRUGEGA TIRA 1 Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno delo s tlačno opremo 2 Q TECHNA d.o.o. Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
23.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 10. Konferenca komunalnega gospodarstva 2 GZS Prijava
23.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varnost hrane, varstvo potrošnikov ter novosti v zakonodaji in standardu SIST EN ISO 22000 2 SIST Prijava
23.09.2021 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 3: Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu 3 GZS Prijava
28.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon - Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev 2 NEBRA, d.o.o. Prijava
28.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 4: Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah 3 GZS Prijava
29.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kamnolomi in njihovo ocenjevanje 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
29.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Prihodnost nepremičnin za lastnike, najemnike in vse ostale deležnike 1 CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV, Zavod za spodbujanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj, energetsko učinkovitost in nizkoogljičnost, Ljubljana Prijava
29.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM v praksi: uporaba in primeri iz gradbeništva in arhitekture 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca trajnostne gradnje 2021 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIA Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 5: Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb 3 GZS Prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
04.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pomen pravilnega prezračevanja za zdravo bivanje v javnih stavbah 3 GZS Prijava
05.10.2021 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodni dnevi 2021 2 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40 dilem javnega naročanja v gradbeništvu - izvedbe 2 MCPZ d.o.o. Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO CE označevanje tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV! 3 SIST Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja kolesarske infrastrukture na terenu – od Kopra do Portoroža 2 EDUCENTER d.o.o. Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravilna in enostavna graditev od vaše gradbene ideje do uporabnega dovoljenja 5 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
08.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 25. posvetovanje slovenskih geologov 2 UL NTF Prijava
08.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ravnanje z gradbenimi odpadki 3 ALETHEIA, BARBARA ZAJC S.P. Prijava
12.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba ojačanih polimernih kompozitov v gradbeništvu krožnega gospodarstva 2 GZS Prijava
13.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Prezračevanje bazena in wellnessa: Kako preprečiti rošenje in kapljanje kondenzata v prostoru? Primer: Bazen Ilirija, Ljubljana 1 MENERGA d.o.o. Prijava
14.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski objekti - Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
14.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Univerzalna graditev in raba objektov 2 Zavod DOSTOP Prijava
14.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Razpoložljiva digitalna orodja za učinkovito projektiranje 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
15.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
18.10.2021 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nepremičnine za gradnjo 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
19.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 15. Konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED 5 ZDRUŽENJE CIGRE - CIRED Prijava
19.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Brezplačno hlajenje s pomočjo morja v hotelih na obali. Znižajte stroške energetike na pol 1 MENERGA d.o.o. Prijava
21.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako načrtovati prezračevanje in energetiko pri rekonstrukciji starih stavb (retrofit)? Primer: Cukrarna Ljubljana 1 MENERGA d.o.o. Prijava
28.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava

November 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
03.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
04.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
04.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posvet: Slovensko gradbeništvo pred izzivi izgradnje velikih prometnih infrastrukturnih projektov 1 DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije Prijava
11.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 7. Dnevi Gradbenega prava 5 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
12.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbene kalkulacije 3 CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE Prijava
15.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 MCPZ d.o.o. Prijava
16.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
19.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
23.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Cestne varnostne ograje v teoriji in praksi 2 DRUŠTVO DIPS Prijava
25.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
26.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava

December 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
02.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava