Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

April 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
13.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Praktični vidiki standarda SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve 3 SIST Prijava
13.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnega časa in inovativni opečni sistemi 2 Wienerberger d.o.o. Prijava
13.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Inšpekcijski nadzor na področju graditve objektov 1 NEBRA, d.o.o. Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izobraževanje merilcev nizko napetostnih električnih inštalacij za varno delo v eksplozijsko ogroženih okoljih 5 ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Celovita energetska prenova stavb (U1-3) 5 GI ZRMK d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novogradnje in rekonstrukcije objektov 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novogradnje in rekonstrukcije objektov 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ravnanje z gradbenimi odpadki 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOV PREVOD standarda SIST EN ISO 50001 za sistematično upravljanje z energijo in večjo konkurenčnost - PRAKTIČNA IZKUŠNJA podjetja 2 SIST Prijava
16.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Skoraj nič-energijske stavbe - nova realnost v arhitekturi 3 UL FA Prijava
16.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije 4 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse, kar je treba vedeti o pogodbi FIDIC pred prvo uporabo pri investicijskih projektih, ki jih sofinancira EU 3 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
20.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
20.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil 2 NEBRA, d.o.o. Prijava
20.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena dovoljenja in legalizacije, pravna praksa in Komunalni prispevek pri legalizacijah 3 ALETHEIA, BARBARA ZAJC S.P. Prijava
21.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 MCPZ d.o.o. Prijava
22.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zakonodajni in praktični vidki energetske učinkovitosti stavb, s poudarkom na javnih stavbah 3 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
22.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sistemske rešitve v praksi 1 Wienerberger d.o.o. Prijava
22.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kakovost bivalnih prostorov 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIA Prijava
28.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji po Gradbenem zakonu 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava

Maj 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
04.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravna in inženirska uporaba gradbenih uzanc 2020 v povezavi z GZ-1 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
06.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1 3 SIST Prijava
06.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posebne gradbene uzance - pravna in inženirska uporaba - ali se uporabljajo? 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
10.05.2021 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.05.2021 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna varnost pri/na vročih delih 2 Q TECHNA d.o.o. Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Urejanje prostora - Izvajanje Zakona o urejanju prostora v povezavi z Gradbenim zakonom 3 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak za požarno varnost v objektih 5 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako graditi trajnostno - analiza primera dobre prakse 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Fasade brez časovnih in oblikovnih okvirjev 1 Wienerberger d.o.o. Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI (GZ-1) 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Bistvene novosti, ki jih prinašata ZUREP in GZ, priprava gradbene dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, s sodno prakso 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
17.05.2021 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o gradbeni pogodbi, uporabi Posebnih gradbenih uzanc ter pogojih za pričetek gradnje 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
18.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAKTIČNI VIDIKI varnosti otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - Novosti v standardih ter primeri iz sodne prakse 3 SIST Prijava
19.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA ZAKONODAJA za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce s predstavitvijo pomembnih predvidenih sprememb GZ-1 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
20.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualne spremembe na nepremičninskem, gradbenem in stanovanjskem področju 3 MONOTRO d.o.o. Prijava
20.05.2021 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
25.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava
25.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Napreden izračun ležiščne pločevine 1 HILTI SLOVENIJA d.o.o. Prijava
26.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
26.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, vse os tvarnih napakah pri gradnji in zavarovanje odgovornosti 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
27.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obnovitveni enodnevni strokovni seminar za pooblaščene inženirje in vodje del iz strojne stroke 3 ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Prijava

Junij 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
01.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadzor nad gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja, inšpekcijski postopek, ravnanje z gradbenimi odpadki in reševanje gradbenih sporov 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
02.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Načrtujemo in gradimo z BIM 2 GZS Prijava
02.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
03.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Napreden izračun ležiščne pločevine 1 HILTI SLOVENIJA d.o.o. Prijava
04.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.06.2021 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
09.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon in podzakonski akti - Predstavitev zakona z inženirskega vidika 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
10.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in posebne gradbene uzance 0 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
11.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbene kalkulacije 3 CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE Prijava
23.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje 2 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
14.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40 dilem javnega naročanja v gradbeništvu - izvedbe 2 MCPZ d.o.o. Prijava
14.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Razpoložljiva digitalna orodja za učinkovito projektiranje 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
15.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

November 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
04.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
12.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbene kalkulacije 3 CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE Prijava
15.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 MCPZ d.o.o. Prijava
16.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
19.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
25.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
26.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava

December 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
02.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava