Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

Maj 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
17.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon (GZ-1) 3 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
17.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novosti pri sklicevanju na standarde v slovenskih tehničnih predpisih 2 Ne ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Prijava
18.05.2022 MSG Ocena bistvenih stroškov pri legalizacijah stavb in novosti Zakona o katastru nepremičnin 2 Ne Združenje SICGRAS Prijava
19.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca siBIM 2022 - BIM je zakon! 3 Ne ZDRUŽENJE SIBIM Prijava
19.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO RETHINK Live – Razogljičenje v daljinski energetiki 1 Ne DANFOSS TRATA, d.o.o. Prijava
19.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Integralno gradbeno dovoljenje, presoja vplivov na okolje in izhodiščno poročilo 3 Ne ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
20.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava
20.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca ARHIKULT 2022 5 Ne ZPAR, Zavod za promocijo arhitekture Prijava
23.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
24.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kakovostno bivanje pod ravno streho 1 Ne FIBRAN d.o.o. Prijava
24.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Problematika poviševanja cen v gradbeništvu - vsi deležniki na enem mestu 3 Ne Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
25.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posvet o občinskih cestah 25.05.2022 1 Ne EDUCENTER d.o.o. Prijava
25.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter investicijskih projektov 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
25.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1) 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetika in okolje ’22 2 Ne Prosperia, d.o.o. Prijava
26.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posvet o občinskih cestah 26.05.2022 2 Ne EDUCENTER d.o.o. Prijava
26.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Zakon o urejanju prostora (ZUREP-3) v povezavi z novim Gradbenim zakonom (GZ-1) 4 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
26.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Napredne metode projektiranja evakuacijskih poti 2 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
26.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski prihranki v prezračevanju 1 Ne OC IMP Klima d.o.o. Prijava
27.05.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava
27.05.2022 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
30.05.2022 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Junij 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
01.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naročanja in metodologije določanja razlik v ceni 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
01.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
02.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
03.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kombiniranje različnih virov energije za ogrevanje in hlajenje 1 Ne WEISHAUPT, d.o.o. Prijava
06.06.2022 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Plateia je zakon. 1 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSGEO Kataster nepremičnin - kako bomo pridobivali in urejali podatke o nepremičninah po novem 3 Da Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
07.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG Kataster nepremičnin - kako bomo pridobivali in urejali podatke o nepremičninah po novem 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
08.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Zakon o katastru nepremičnin in novela Zakona o zemljiški knjigi 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
08.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
09.06.2022 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Programski paket Danfoss C.H. 1 Ne DANFOSS TRATA, d.o.o. Prijava
10.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kombiniranje različnih virov energije za ogrevanje in hlajenje 1 Ne WEISHAUPT, d.o.o. Prijava
15.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
16.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dnevi prometnega inženirstva 2022 4 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
16.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter investicijskih projektov 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posvet prostor in graditev ob začetku veljave Zakona o urejanju prostora - ZUrepP-3 in Gradbenega zakona - GZ-1 s podzakonskimi predpisi 5 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
16.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kombinacija strešnih oken 1 Ne VELUX SLOVENIJA d.o.o., oz. v angleškem jeziku VELUX SLOVENIA d.o.o. Prijava
17.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava
17.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.06.2022 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava
21.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
28.06.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
29.06.2022 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Julij 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
13.07.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

Avgust 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
25.08.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

September 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
09.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
15.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

Oktober 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
10.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
21.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

November 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
10.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
15.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
21.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
22.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sovprežna povezava jeklo/beton z uporabo direktnega pritrjevanja 1 Ne HILTI SLOVENIJA d.o.o. Prijava
24.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
25.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
28.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
30.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

December 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
02.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
06.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
09.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
19.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
21.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava