Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

September 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
28.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BricsCAD za AutoCAD uporabnike – Napredni tečaj 0 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
28.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 2: Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulative 2 Ne GZS Prijava
28.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Akademija vodenja 0 Ne UL EF Prijava
29.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE): PLATEIA II– napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
29.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov - Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Oktober 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
01.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovna ekskurzija DCM, Kopenhagen 2023 2 Ne DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije Prijava
02.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA TRAFFIC COLLECTION - načrtovanje in modeliranje prometne opreme z analizo prevoznosti vozil 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
02.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zasilna razsvetljava 4 Ne URMET d.o.o. Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO FERROVIA BIM – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) železniške infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 3: Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu 3 Ne GZS Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varnost električnih in strelovodnih instalacij ter strojev s poudarkom na električnih parametrih 2 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1 3 Ne ALEKSANDRA VELKOVRH S.P. Prijava
03.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Celovita prenova stavb 5 Ne GI ZRMK d.o.o. Prijava
04.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – modeliranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod) s programom Urbano 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
04.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
04.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 15. Inovacija energetike '23 3 Ne Prosperia, d.o.o. Prijava
04.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje? 1 Ne MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO AQUATERRA BIM – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) vodotokov 4 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 4: Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah 3 Ne GZS Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dovoljenja za gradnjo, uporabo in legalizacijo objektov po Gradbenem zakonu (GZ-1) 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ogled cestninskega sistema ter sistemov za nadzor in vodenje prometa na avtocestah in v mestih 4 Ne SLOVENSKO DRUŠTVO ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SISTEME Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Trendi na področju filtracije zraka in projektne rešitve 2 Ne OC IMP Klima d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna varnost sončnih elektrarn 3 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
06.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ko vas obišče gradbeni inšpector – nadzor gradbene inšpekcije pri gradnji 3 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
06.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kapacitete azijskega kadrovskega trga: Izzivi in priložnosti za slovensko gradbeno in komunalno gospodarstvo 0 Ne GZS Prijava
10.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 5: Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb 3 Ne GZS Prijava
10.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Postavitev lastne sončne elektrarne na različnih tipih ravnih streh 1 Ne FIBRAN d.o.o. Prijava
10.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Na kaj vse mora biti pozoren izvajalec pri izvajanju gradbene pogodbe 3 Ne ODVETNICA MOJCA FURLAN Prijava
11.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.10.2023 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 26. strokovno posvetovanje Trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije 3 Ne ZRS Bistra Ptuj Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Poletna šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
16.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.10.2023 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako se vpiše nepremičnino v kataster nepremičnin? 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
17.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podzakonski predpisi izdani na podlagi novega Gradbenega zakona (GZ-1) - Uredba o razvrščanju objektov s tehnično smernico - Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov - Pravilnik o začasnih objektih 3 Ne NEBRA, d.o.o. Odpovedano!
17.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO APZ_23/S1: Mehanski sistemi odvoda dima in toplote 3 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
17.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO APZ_23/S2: Usposabljanje s področja gasilnih sistemov po standardu SIST EN 15004-1 (strojni del) 2 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
18.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Interventne prometne ureditve ob ekstremnih vremenskih dogodkih 3 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
19.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Prevlada javne koristi po Zakonu o urejanju prostora in Gradbenem zakonu 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
19.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
19.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji 023: Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov 1 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
20.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovno srečanje : Izzivi gradnje in nadaljevanje projekta 2. tira Divača – Koper 3 Ne DRUŠTVO ZA CESTE PRIMORSKE Prijava
23.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novogradnja ali obnova hiše v lastni režiji za investitorja, ki sam pridobiva dovoljenja in gradi 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
23.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Integralno projektiranje in trajnostna gradnja kot ključna nosilca trajnostnega in krožnega gradbenega gospodarstva 3 Ne GZS Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako uspešno reševati gradbene in investicijske spore s predstavitvijo sodne prakse in reševanje sporov po FIDIC pogodbah 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje? 1 Ne MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO APZ_23/E1: Predstavitev standardov SIST EN 54-13, SIST EN 54-21, SIST EN 50136-1, SIST-TS CLC/TS 50136-4 3 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO APZ_23/E2: Usposabljanje s področja gasilnih sistemov po standardu SIST EN 15004-1 (elektro del) 2 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zaščita sodobnih električnih inštalacij 3 Ne ETI, d.o.o. Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadgradnja železniške infrastrukture v Sloveniji po evropskih standardih 3 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kakovost električne energije 2 Ne ŠC NOVO MESTO Prijava
26.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Lokacijska preveritev kot inštrument prostorskega načrtovanja po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z gradbenim zakonom (GZ-1) 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
26.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kontrola in nadzor dela v gradbeništvu 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
26.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz sodne prakse 3 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava

November 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
06.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Seminarji in delavnice za licence SZPV 5 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
07.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ukrepi zemljiške politike in odmera komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
07.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 30. Slovenski kolokvij o betonih 4 Ne IRMA d.o.o. Prijava
07.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravni vidiki uvajanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije po novem ZUNPEOVE 3 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
09.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1) Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov in Tehnične smernice TSG-V-006:2022 ter Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
09.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nakup nepremičnine, pridobivanje dovoljenj, gradnja, nadzor in uporaba objekta 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
09.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
10.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.11.2023 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
15.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 51. Geodetski dan 5 Ne ZVEZA GEODETOV SLOVENIJE Prijava
16.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 10. Dnevi gradbenega prava 3 Ne Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
16.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
17.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Naročilo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
17.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.11.2023 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadzor nad gradnjo, rekonstrukcijo objektov in pri izvedbi vzdrževalnih del 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje vse z bogato sodno prakso 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
23.11.2023 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
24.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADITEV: Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
28.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
28.11.2023 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
29.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
30.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
30.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
30.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

December 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
04.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
04.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kontrola in nadzor dela v gradbeništvu 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
04.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
06.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
11.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravne podlage za gradnjo infrastrukture 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
12.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako uspešno reševati gradbene in investicijske spore s predstavitvijo sodne prakse in reševanje sporov po FIDIC pogodbah 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
14.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
14.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
15.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
18.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
18.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadzor nad gradnjo, rekonstrukcijo objektov in pri izvedbi vzdrževalnih del 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
19.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
19.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu