Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

Junij 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
17.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski zakon (EZ-2) 1 Ne GIZ DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Prijava
17.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OMREŽNINA 2024 - nova metodologija obračunavanja omrežnine za električno energijo 2 Ne ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa 1 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Hydrogen Frontiers: Charting the Path to Cost-Effective Energy Transition 1 Ne ZDRUŽENJE CIGRE - CIRED Prijava
18.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dnevi prometnega inženirstva 2024 5 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
19.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje: Pravno varstvo za naročnike in ponudnike 2 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Delovna oprema - pregledi, preizkusi in varnostne komponente 2 Ne FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM modeliranje infrastrukture in zunanjih ureditev 3 Ne KobiLabs d.o.o. Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA in PODIZVAJALSKA POGODBA in JAMČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE z vidika ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV s predstavitvijo aktualne sodne prakse (!) 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izobraževanje s področja procesne varnosti 4 Ne Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru Prijava
20.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
21.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj s poudarkom na novi gradbeni in prostorski zakonodaji 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

Julij 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
04.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse, kar morajo izvajalci in naročniki/investitorji vedeti o presežnih, manjkajočih, dodatnih in nepredvidenih delih 2 Ne ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
04.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Poletna šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
09.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje: sprememba pogodbe / sprememba kadrovske sestave 2 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
11.07.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Avgust 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
30.08.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

September 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadaljevalno izobraževanje svetovalcev za izvajanje nalog kontaktne točke OVE v letu 2024 5 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
05.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.09.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
12.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
13.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
16.09.2024 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.09.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
20.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba metod računalniške dinamike tekočin (CFD) - osnove, mreže, algoritma reševanja, laminarni tok (MD CFD1) 5 Ne UM Fakulteta za strojništvo Prijava
24.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
26.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika projektov in metode za obvladovanje tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Oktober 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
02.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katere podatke lahko pridobimo iz javnega vpogleda Geodetske uprave? 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
02.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
03.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako s FIDIC pogodbami uspešno črpati evropska sredstva? 3 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
09.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.10.2024 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.10.2024 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
18.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
18.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.10.2024 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
24.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADITEV: Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.10.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

November 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
06.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
12.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
14.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 8. Izvedba Praktične šole FIDIC 4 Ne GZS Prijava
14.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
25.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
26.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
27.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Videonadzor na gradbiščih 1 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
28.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
28.11.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava

December 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter jamčevanje za stvarne napake z vidika Zakona o varstvu potrošnikov 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 Ne ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Prijava
06.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
11.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pogodba o projektiranju in odgovornost projektanta 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
19.12.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu