Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

December 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
02.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Trajne rešitve: Kaj vse je potrebno za trajen izdelek za protipožarno zaščito? 1 PROMAT d.o.o. Prijava
03.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ravnanje z gradbeni odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
03.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katodna zaščita v gradbeništvu 2021 2 CPS d.o.o. Prijava
03.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kontrola in nadzor dela v gradbeništvu 2 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 28. Slovenski kolokvij o betonih 3 IRMA d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposabljanje za vodenje evakuacije 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
08.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nove tehnologije v energetiki '21 2 Prosperia, d.o.o. Prijava
09.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Zakon o katastru nepremičnin in novela Zakona o zemljiški knjigi 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
09.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev standarda SIST EN 61439-1 v povezavi z novo tehnično zakonodajo 2 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo! 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
13.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako ravnati v primeru povišanja cen materialov? 2 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
14.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Delovna oprema - pregledi, preizkusi in varnostne komponente 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
14.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter investicijskih projektov 2 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
15.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
16.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
16.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projekt: Kakovost bivalnih prostorov 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIA Prijava
16.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovni ogled referenčnih objektov lesene gradnje na avstrijski Štajerski za arhitekte in projektante 1 Lesarski grozd, oddelek za lesarstvo Prijava
20.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posebne gradbene uzance - pravna in inženirska uporaba - ali se uporabljajo? 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja v praksi 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava