Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen TUKAJ.

Filter

Avgust 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
19.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradbene zakonodaje s predvidenimi spremembami gradbenega zakona 3 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
20.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novosti pri presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenih postopkih ter vpliv spremenjene zakonodaje (ZIUZEOP) 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
24.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
25.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
26.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nakup nepremičnine, pridobivanje dovoljenj, gradnja, nadzor in uporaba objekta 2 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
27.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Poletna šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije 4 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
28.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
31.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kontrola in nadzor dela v gradbeništvu 2 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

September 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
01.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Asertivna komunikacija in reševanje konfliktov 1 POSLOVNE STORITVE, ALENKA SLABE S.P. Prijava
02.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektno vodenje - temelji 3 POSLOVNE STORITVE, ALENKA SLABE S.P. Prijava
02.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev Smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
03.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeno prostorska okoljska konferenca 4 TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
03.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Praktične pogajalske veščine za projektne vodje 1 POSLOVNE STORITVE, ALENKA SLABE S.P. Prijava
04.09.2020 MSS Zasnova zahtevnejših objektov s toplotnimi črpalkami in plinskimi kondenzacijskimi sistemi 3 WEISHAUPT, d.o.o. Prijava
04.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.09.2020 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.09.2020 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Načrtovanje avtomatskega javljanja požara in alarmiranja ter primeri iz prakse 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
08.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Neporušna kontrola za konstrukterje, tehnologe in nadzornike 2 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
10.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
11.09.2020 MSS Zasnova zahtevnejših objektov s toplotnimi črpalkami in plinskimi kondenzacijskimi sistemi 3 WEISHAUPT, d.o.o. Prijava
15.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Urbanistični parametri v ocenjevanju vrednosti nepremičnin 3 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
15.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju 3 ALETHEIA, BARBARA ZAJC S.P. Prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarnovarno izvajanje vročih del (HOT WORKS) 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
17.09.2020 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Simpozij Vodni dnevi 2020 4 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA Prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dovoljenja za gradnjo, uporabo in legalizacijo objektov po novem Gradbenem zakonu 2 NEBRA, d.o.o. Prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja 2 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
18.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ravnanje z gradbenimi odpadki 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
18.09.2020 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO DK Strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo FIDIC pogodb 5 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
22.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nakup nepremičnine, pridobivanje dovoljenj, gradnja, nadzor in uporaba objekta 2 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev Smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
23.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje investicije pri gradnji 3 ALETHEIA, BARBARA ZAJC S.P. Prijava
24.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izbira pravilnega prometnega znaka 1 EDUCENTER d.o.o. Prijava
24.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nerjavna jekla, varjenje le-teh in njihova uporaba 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
24.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposabljanje za vodenje evakuacije 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
24.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
28.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
29.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
29.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Prostor – Graditev – Okolje: Dve leti od začetka uporabe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbenega zakona (GZ) 5 NEBRA, d.o.o. Prijava

Oktober 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
01.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev Smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
01.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
05.10.2020 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izdelava kovinskih konstrukcij skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
07.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin) 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava
13.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
14.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Načrtovanje naravnega in mehanskega odvoda dima in toplote ter primeri iz prakse 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
14.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
20.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
21.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC 3 Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje cevovodov 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
26.10.2020 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava

November 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
04.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna odpornost konstrukcije in požarni sektorji ter primeri iz prakse 2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
05.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev Smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
11.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od dobave do vgradnje 3 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
12.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 6. Dnevi Gradbenega prava 2020 5 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Prijava
16.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Seminarji in delavnice za licence SZPV 5 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
19.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO Prijava

December 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
09.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje tlačnih posod 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava
16.12.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nadzor izdelave jeklenih konstrukcij 3 Q TECHNA Tehnične in poslovne storitve Krško Prijava