Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

September 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 2: Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulative 2 Ne GZS Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naročanja in metodologije določanja razlik v ceni 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Delavnica o uporabi mobilne aplikacije WEPS 1 Ne EDUCENTER d.o.o. Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BricsCAD BricsCAD za AutoCAD uporabnike. Napredni tečaj rabe programa! 0 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
27.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naročanja in metodologije določanja razlik v ceni 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
28.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
28.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 4. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca 4 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
28.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO AUTOPATH IN AUTOSIGN: Načrtovanje prometne signalizacije, poti vozil, s programoma AUTOSIGN in AUTOPATH 1 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
29.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 3: Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu 3 Ne GZS Prijava
29.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
29.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
29.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE): PLATEIA II– napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
29.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi projektiranja zahtevnih industrijskih stavb in predstavitev novosti 2 Ne OC IMP Klima d.o.o. Prijava
30.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO ZELENO JAVNO NAROČANJE PREDMETOV, POVEZANIH S PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih 1 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
30.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava
30.09.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Oktober 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 6. Slovenski geološki kongres "Vedeti (ne)vidno - vloga geologije v naši družbi" 4 Ne SLOVENSKO GEOLOŠKO DRUŠTVO Prijava
04.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 4: Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah 3 Ne GZS Prijava
04.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Rešitve za potresno ogrožene stavbe v Sloveniji 2 Ne ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
04.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO URBANO BIM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: modeliranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod) s programom 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
04.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim Gradbenim zakonom (GZ-1) 4 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
04.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 33. Mišičev vodarski dan 2 Ne VGB MARIBOR d.o.o. Prijava
05.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 14. Vrh inovativnih v energetiki Pospeški zelenega prehoda: Inovacija energetike ’22 3 Ne Prosperia, d.o.o. Prijava
05.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev novega zakona o cestah, ZCes-2 0 Ne EDUCENTER d.o.o. Prijava
05.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Modul 5: Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb 3 Ne GZS Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter investicijskih projektov 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
06.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Okoljski posvet: Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije 3 Ne ZRS Bistra Ptuj Prijava
07.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
11.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi lesene in trajnostne gradnje ter povezane rešitve 2 Ne UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi 2 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodni dnevi 2022 4 Ne SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA Prijava
13.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca "Izzivi množične električne mobilnosti - litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj" 3 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
13.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podzakonski predpisi izdani na podlagi novega Gradbenega zakona (GZ-1) - Uredba o razvrščanju objektov s tehnično smernico - Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov - Pravilnik o začasnih objektih 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
13.10.2022 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Mednarodna konferenca "Varnost in preventiva - Izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov in kulture bivanja" 3 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO Prijava
14.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.10.2022 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG Kataster nepremičnin - kako bomo pridobivali in urejali podatke o nepremičninah po novem 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
17.10.2022 MSGEO Kataster nepremičnin - kako bomo pridobivali in urejali podatke o nepremičninah po novem 3 Da Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
18.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SKLADNOST IN VARNOST ter označevanje CE tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV 3 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
19.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon za investitorje in projektante 3 Ne ALETHEIA, BARBARA ZAJC S.P. Prijava
19.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dovoljenja za gradnjo, uporabo in legalizacijo objektov po novem Gradbenem zakonu (GZ-1) 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE): PLATEIA II– napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture 2 Ne Izobraževalni center CGS labs d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
20.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
21.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
25.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz sodne prakse 3 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
26.10.2022 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energija in požarna varnost v stavbah 2 Ne KLIMAOPREMA d.o.o. Prijava
28.10.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev gradbišča leve cevi predora Karavanke z ogledom lokacije 1 Ne ZBORNICA VZD Prijava

November 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
04.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev sprememb na področju gradbene zakonodaje za nadzornike in izvajalce 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
07.11.2022 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
08.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
09.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon (GZ-1) - Uporaba v praksi 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava
10.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
10.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
14.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu skozi obvladovanje tveganj, potrebe po multimodalnosti in urbanosti železniškega prometa ter novosti pri doseganju interoperabilnosti železniškega sistema 2 Ne Q TECHNA d.o.o. Prijava
14.11.2022 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Optimizacija delovanja sistemov OVE-URE ter EU skladi in nepovratna sredstva 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
15.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
16.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter investicijskih projektov 2 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
17.11.2022 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
17.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Optimizacija delovanja sistemov OVE-URE ter EU skladi in nepovratna sredstva 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
17.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Praktična šola FIDIC 5 Ne GZS Prijava
21.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
22.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
22.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sovprežna povezava jeklo/beton z uporabo direktnega pritrjevanja 1 Ne HILTI SLOVENIJA d.o.o. Prijava
24.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetska učinkovitost in OVE v industriji 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
24.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
25.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
28.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
29.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetska učinkovitost in OVE v javnem sektorju 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
30.11.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

December 2022

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
01.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sistemi upravljanja z energijo v industriji 2 Ne BORZEN, d.o.o. Prijava
02.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
06.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
07.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev sprememb na področju gradbene zakonodaje za nadzornike in izvajalce 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
09.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Promet z nepremičninami – pregled in komentar sprememb zakonodaje (ZKZ, ZKN, GZ-1, ZUreP-3) 1 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
09.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
19.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
21.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novi Gradbeni zakon GZ-1 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava
22.12.2022 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZ 3 Ne Verlag Dashofer d.o.o. Prijava

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu