Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

Januar 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
25.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
26.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni zakon, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, Uredba o razvrščanju objektov in tehnične smernice za graditev 2 NEBRA, d.o.o. Odpovedano!
26.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Akademija Posebnih gradbenih uzanc (PGU) - osnovni modul (1.) 2 Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Prijava
26.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba posebnih gradbenih uzanc 2020 3 ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. Prijava
26.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Energetski objekti - Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
27.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADITEV OBJEKTOV Kako izpeljati gradnjo v zadovoljstvo vseh udeležencev 3 NEBRA, d.o.o. Prijava
28.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
28.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Akademija Posebnih gradbenih uzanc (PGU) - napredni modul (2.) 2 Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Prijava
28.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
29.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 1 NEBRA, d.o.o. Odpovedano!
29.01.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava

Februar 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
02.02.2021 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
03.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI (GZ-1) 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
04.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
05.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev novih PGU 2020 za izvajalce in vodje del 3 Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Prijava
09.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
10.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
10.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba predizoliranih plastičnih cevovodov v hladilnih in prezračevalnih sistemih 3 BETAPLAST d.o.o. Prijava
11.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
11.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zakonodajni in praktični vidki energetske učinkovitosti stavb, s poudarkom na javnih stavbah 3 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
11.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posebne gradbene uzance 2020 3 GZS Prijava
12.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
12.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOV PREVOD standarda SIST EN ISO 50001 za sistematično upravljanje z energijo in večjo konkurenčnost - PRAKTIČNA IZKUŠNJA podjetja 2 SIST Prijava
18.02.2021 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Prometno tehnične rešitve za označevanje šolskih poti 3 DRUŠTVO DIPS Prijava
24.02.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Požarna ogroženost ter izzivi na področju požarne varnosti 1 IVD Maribor Prijava

Marec 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
03.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
08.03.2021 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
11.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
12.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posebne gradbene uzance 2020 3 GZS Prijava
15.03.2021 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
19.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
25.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
25.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.03.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40 dilem javnega naročanja v gradbeništvu - izvedbe 2 MCPZ d.o.o. Prijava

April 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
08.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja 1 Agencija POTI, d.o.o. Prijava
09.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posebne gradbene uzance 2020 3 GZS Prijava
13.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
14.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
15.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
20.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
21.04.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 MCPZ d.o.o. Prijava

Maj 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
12.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
13.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako graditi trajnostno - analiza primera dobre prakse 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
21.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
25.05.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava

Junij 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
08.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
10.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in posebne gradbene uzance 0 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
14.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava
21.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
22.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.09.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o. Prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
07.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40 dilem javnega naročanja v gradbeništvu - izvedbe 2 MCPZ d.o.o. Prijava
14.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Razpoložljiva digitalna orodja za učinkovito projektiranje 2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka Prijava
15.10.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

November 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
04.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
15.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 MCPZ d.o.o. Prijava
16.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava
19.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
25.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 MCPZ d.o.o. Prijava
26.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
30.11.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualno in posebnosti pri obračunavanju DDV v gradbeništvu 1 MCPZ d.o.o. Prijava

December 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator Prijava
02.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 MCPZ d.o.o. Prijava
07.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 MCPZ d.o.o. Prijava
10.12.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o. Prijava