Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so navedena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen spodaj in se stalno dopolnjuje.

Filter

Februar 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
13.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO E-Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varno vzdrževanje v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
15.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Načrti prometnih ureditev po novem Zakonu o cestah 3 Ne DRUŠTVO DIPS Prijava
16.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
16.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 5. Dnevi nepravdnega in izvršilnega prava 2 Ne Lexpera Prijava
16.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Emergency roadshow 2 Ne ZG Lighting d.o.o. Prijava
17.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov 1 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
21.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
22.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
23.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel 3 Ne TAX-FIN-LEX d.o.o. Prijava
23.02.2023 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
24.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbene kalkulacije 3 Ne CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE Prijava
24.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Elektrifikacija strešnih oken za večje udobje bivanja 0 Ne VELUX SLOVENIJA d.o.o., oz. v angleškem jeziku VELUX SLOVENIA d.o.o. Prijava
24.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Krožno gospodarstvo v gradbeništvu – kako ga vnovčiti 2 Ne GZS Prijava
27.02.2023 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
27.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PREDSTAVITEV standarda SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe s PRAKTIČNIMI PRIMERI 3 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
28.02.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Posvet Prostor in graditev 3 Ne NEBRA, d.o.o. Prijava

Marec 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
01.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
01.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 27. Usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2 Ne ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE Prijava
02.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 27. Usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2 Ne ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE Prijava
03.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Koraki do trajnostne gradnje s toplotnim ovojem stavbe 2 Ne SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIA Prijava
07.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
07.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SKLADNOST IN VARNOST ter označevanje CE tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV 3 Ne SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Prijava
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ustrezna infrastruktura - pogoj za večjo prometno varnost 3 Ne DRC d.o.o. Prijava
13.03.2023 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
14.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podnebno načrtovanje 5 Ne IPOP Prijava
21.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
30.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

April 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
03.04.2023 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
06.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 23. konferenca Dnevi javnih naročil 1 Ne AGENCIJA ZA MANAGEMENT d.o.o. Prijava
07.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
13.04.2023 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Ne Agencija POTI, d.o.o. Prijava
13.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
20.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
24.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

Maj 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
18.05.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
19.05.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
26.05.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

Junij 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
08.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
21.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

September 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
22.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Od ideje do izvedbe gradenj s poudarkom na novi gradbeni in prostorski zakonodaji 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava

Oktober 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
12.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Umestitev gradbenih objektov v prostor 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
24.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Obveznosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
25.10.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zaščita sodobnih električnih inštalacij 3 Ne ETI, d.o.o. Prijava

November 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
10.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uspešna izvedba gradnje s pomočjo pravil FIDIC 3 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
17.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Javno naročanje in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
24.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 Ne LEKSIAKOV d.o.o. Prijava
28.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
30.11.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeni projekti - od načrta do izvedbe 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

December 2023

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Organizator Prijava
04.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
05.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena pogodba in pravila FIDIC 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
08.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca 2 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
12.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
14.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava
18.12.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 Ne MCPZ d.o.o. Prijava

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu