Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

Program izobraževanj za leto 2021 je objavljen spodaj. Na novo razpisana izobraževanja se postopoma dodajajo na seznam.

Ker želimo ustreči vašim željam in potrebam, bi ponudbo radi dopolnili tudi s predavanji po vaši meri, zato vas vljudno vabimo, da nam sporočite vaše predloge vsebin (in predavateljev) za prihodnja izobraževanja. Vaš predlog oddajte preko obrazca, ki je objavljen tukaj.

 

Filter

Junij 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
15.06.2021 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije 2 Ne Hitra prijava

September 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
09.09.2021 MSGEO Video izobraževanje: Povezane nepremičnine – primeri evidentiranja v zemljiško knjigo 2 Ne Hitra prijava
21.09.2021 MSGEO Video izobraževanje: Precizna geodetska izmera za namen določanja premikov in deformacij (oprema, geodetska mreža, izmera, interpretacija rezultatov) 3 Ne Hitra prijava
21.09.2021 MSS,MST Video izobraževanje: Sistemi za doziranje tekočin z dozirnimi črpalkami 2 Ne Hitra prijava

Oktober 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
07.10.2021 MSG Video izobraževanje: Problem obstojnosti betonov na hidrotehničnih konstrukcijah 2 Ne Hitra prijava
27.10.2021 MSE Video izobraževanje:Zaščitni ukrepi v nizkonapetostnih električnih inštalacijah, zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41) 2 Ne Hitra prijava
28.10.2021 MSS Video izobraževanje: Predstavitev prevoda energijskega standarda za stavbe, razen za nižje stanovanjske, ANSI/ASHRAE/IES 90.1 - 2016 2 Ne Hitra prijava

November 2021

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
16.11.2021 MSS Video izobraževanje: Različni načini hlajenje podatkovnih centrov (Data centers) v luči ustrezne energetske učinkovitosti 2 Ne Hitra prijava
17.11.2021 MSGEO Video izobraževanje: Evidentiranje stavb in njenih delov v katastre glede na Tehnično smernico MOP za razvrščanje objektov (prikaz na primerih) 2 Ne Hitra prijava