Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

V nadaljevanju vam predstavljamo izobraževanja, ki smo jih organizirali v okviru Inženirske Akademije IZS.

 

Filter

Avgust 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
25.08.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Katere zahtevke za dodatna plačila lahko vloži izvajalec in kako naj ravna nadzor? 2 Ne Zasedeno!

September 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
02.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora 2 Ne Zasedeno!
04.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Obveznost izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo 2 Ne Hitra prijava
09.09.2020 MSS Video izobraževanje: LCC analiza prezračevalnih sistemov 3 Ne Hitra prijava
15.09.2020 MSE Dimenzioniranje električnih inštalacij večjih moči 3 Ne Odpovedano!
16.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Vse o uveljavljanju pogodbene kazni za inženirje 2 Ne Hitra prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST Video izobraževanje: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) in Poznavanje in uporaba sistemov požarnega tesnjenja 3 Ne Zasedeno!
22.09.2020 MSGEO Izravnalni račun in GNSS v geodeziji 3 Ne Hitra prijava
23.09.2020 MSG Lesene masivne križno lepljene (Xlam) konstrukcije – projektiranje, dokazovanje stabilnosti in nosilnosti ter dimenzioniranje spojev 4 Ne Zasedeno!
24.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije 2 Ne Hitra prijava

Oktober 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.10.2020 MSE Sistemi zanesljivega napajanja z električno energijo: - DEA sistemi - UPS sistemi 3 Ne Hitra prijava
06.10.2020 MSG Dimenzioniranje spojev in protikorozijska zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij 3 Ne Hitra prijava
06.10.2020 MSS Kako upravljati in uporabljati sisteme HVAC za preprečevanje širjenja bolezni (COVID-19), ki jo povzroča virus (SARS-CoV-2) 3 Ne Hitra prijava
08.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Vlaganje in reševanje zahtevkov po FIDIC-u 2 Ne Hitra prijava
14.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Investicijski procesi in vodenje projektov 3 Ne Zasedeno!
14.10.2020 MSS Analiza učinkovitosti sistemov vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih 3 Ne Hitra prijava
20.10.2020 MSGEO Novi državni višinski sistem – SVS2010 3 Ne Hitra prijava
21.10.2020 MSGEO Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? 3 Ne Hitra prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MST Zajem požarne vode – nova smernica 3 Ne Hitra prijava

November 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
11.11.2020 MSE Video izobraževanje: Univerzalno ožičenje od A do Ž in Načrtovanje in implementacija Wi-Fi 6 v sodobnih LAN omrežjih 3 Ne Hitra prijava
12.11.2020 MSG,MSRG Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja 3 Ne Hitra prijava
17.11.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – splošno 3 Ne Hitra prijava
18.11.2020 MSS Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih 3 Ne Hitra prijava
24.11.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priloge: Tipizacija merilnih mest, Tipizacija priključkov, Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje 3 Ne Hitra prijava

December 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.12.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priključevanje proizvodnih naprav 3 Ne Hitra prijava