Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

V nadaljevanju vam predstavljamo izobraževanja, ki smo jih organizirali v okviru Inženirske Akademije IZS.

 

Filter

Oktober 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
20.10.2020 MSGEO Video izobraževanje: Nov državni višinski sistem – SVS2010 3 Ne Zasedeno!
21.10.2020 MSGEO Video izobraževanje: Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? 3 Ne Zasedeno!
22.10.2020 MSG,MSS,MST Video izobraževanje: Zajem požarne vode – nova smernica 3 Ne Hitra prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Obveznost izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo 2 Ne Zasedeno!

November 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
05.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Za katere napake pri gradnji odgovarjajo gradbeni izvajalec, nadzor in projektant 2 Ne Zasedeno!
09.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Obveznost izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo 2 Ne Hitra prijava
10.11.2020 MSG Video izobraževanje: Dimenzioniranje zadrževalnih sistemov pri odvodnji padavinskih voda 3 Ne Hitra prijava
11.11.2020 MSE Video izobraževanje: Univerzalno ožičenje od A do Ž in Načrtovanje in implementacija Wi-Fi 6 v sodobnih LAN omrežjih 3 Ne Hitra prijava
11.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora 2 Ne Hitra prijava
12.11.2020 MSG,MSRG Video izobraževanje: Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja 3 Ne Zasedeno!
17.11.2020 MSE Video izobraževanje: Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – splošno 3 Ne Hitra prijava
18.11.2020 MSS Video izobraževanje: Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih 3 Ne Hitra prijava
19.11.2020 MSG Video izobraževanje: Armirano betonske konstrukcije in vpliv lastnosti betona 3 Ne Hitra prijava
24.11.2020 MSE Video izobraževanje: Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priloge: Tipizacija merilnih mest, Tipizacija priključkov, Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje 3 Ne Hitra prijava
24.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Za katere napake pri gradnji odgovarjajo gradbeni izvajalec, nadzor in projektant 2 Ne Hitra prijava
25.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST Video izobraževanje: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) in Poznavanje in uporaba sistemov požarnega tesnjenja 3 Ne Zasedeno!
26.11.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Zakon o splošnem upravnem postopku in gradnja objektov 3 Ne Hitra prijava

December 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.12.2020 MSE Video izobraževanje: Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priključevanje proizvodnih naprav 3 Ne Hitra prijava
02.12.2020 MSE Video izobraževanje: Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah - upravljanje in varovanje 3 Ne Hitra prijava
09.12.2020 MSRG Video izobraževanje: Uporaba brezpilotnih letalnikov v geotehniki, rudarstvu in geotehnologiji 3 Ne Hitra prijava