Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


Spoštovani člani IZS,

V nadaljevanju vam predstavljamo izobraževanja, ki smo jih organizirali v okviru Inženirske Akademije IZS.

 

Filter

Junij 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
08.06.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora 2 Ne Zasedeno!
09.06.2020 MSG Video izobraževanje: Kako do zdravega in varnega bivanja z energetsko prenovo stavb 2 Ne Hitra prijava
10.06.2020 MSG Male komunalne čistilne naprave (MKČN) v teoriji in praksi za inženirje 3 Ne Odpovedano!
11.06.2020 MSGEO Video izobraževanje: Primeri dobre in slabe prakse pri izdelavi elaboratov zemljiškega katastra 3 Ne Hitra prijava
16.06.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: BIM 3D - Primeri iz projektantske prakse 3 Ne Hitra prijava
30.06.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Video izobraževanje: Uporabna fotogrametrija v gradbeništvu (brez dronov in z droni) 2 Ne Hitra prijava

Julij 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
07.07.2020 MSG,MSS,MST Video izobraževanje: Zajem požarne vode – nova smernica 3 Ne Hitra prijava
08.07.2020 MSGEO Bližje slikovna fotogrametrija z brezpilotnimi plovili 3 Ne Hitra prijava

September 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
09.09.2020 MSS LCC analiza prezračevalnih sistemov 3 Ne Hitra prijava
15.09.2020 MSE Dimenzioniranje električnih inštalacij večjih moči 3 Ne Hitra prijava
17.09.2020 MSG,MSS,MSE,MST Video izobraževanje: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) in Poznavanje in uporaba sistemov požarnega tesnjenja 3 Ne Hitra prijava
22.09.2020 MSGEO Izravnalni račun in GNSS v geodeziji 3 Ne Hitra prijava
23.09.2020 MSG Lesene masivne križno lepljene (Xlam) konstrukcije – projektiranje, dokazovanje stabilnosti in nosilnosti ter dimenzioniranje spojev 4 Ne Hitra prijava

Oktober 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.10.2020 MSE Sistemi zanesljivega napajanja z električno energijo: - DEA sistemi - UPS sistemi 3 Ne Hitra prijava
06.10.2020 MSG Dimenzioniranje spojev in protikorozijska zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij 3 Ne Hitra prijava
14.10.2020 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Investicijski procesi in vodenje projektov 3 Ne Hitra prijava
14.10.2020 MSS Analiza učinkovitosti sistemov vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih 3 Ne Hitra prijava
20.10.2020 MSGEO Novi državni višinski sistem – SVS2010 3 Ne Hitra prijava
21.10.2020 MSGEO Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? 3 Ne Hitra prijava
22.10.2020 MSG,MSS,MST Zajem požarne vode – nova smernica 3 Ne Hitra prijava

November 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
12.11.2020 MSG,MSRG Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja 3 Ne Hitra prijava
17.11.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – splošno 3 Ne Hitra prijava
18.11.2020 MSS Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih 3 Ne Hitra prijava
24.11.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priloge: Tipizacija merilnih mest, Tipizacija priključkov, Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje 3 Ne Hitra prijava

December 2020

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
01.12.2020 MSE Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priključevanje proizvodnih naprav 3 Ne Hitra prijava