Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRStrokovni nadzor in disciplinski postopki

Okrožnice strokovnega sveta IZS, leto 2023

Letošnji strokovni nadzori so izvedeni in zaključeni.

Spomnimo, da se redni strokovni nadzori izvedejo nad 1 % pooblaščenih in nadzornih inženirjev. Le te je v začetku leta naključno izbral računalniški program.

S ciljem izboljšanja poteka prihodnjih rednih strokovnih nadzorov, smo nadzorovane člane povabili k izpolnitvi anonimne ankete. O rezultatih ankete vas bomo obvestili po njenem zaključku.

S ciljem pridobivanja povratnih informacij je bil v mesecu novembru organiziran tudi letni posvet s člani nadzornih komisij. Več o posvetu si lahko preberete: https://www.izs.si/aktualno/novice/posvet-clanov-nadzornih-komisij.

Na podlagi opravljenih strokovnih nadzorov je strokovni svet tudi letos pripravil okrožnico za vsako od sekcij, ki jih objavljamo v nadaljevanju. Vabimo vas, da si jih skrbno preberete.

Ob tem ponovimo, da opravlja zbornica strokovni nadzor z namenom:

  • nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,
  • nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,
  • svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

Okrožnice so objavljene spodaj po matičnih sekcijah.

Okrožnica Matične sekcije gradbenih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije elektro inženirjev

Okrožnica Matične sekcije strojnih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev - področje prometnega inženirstva

Matična sekcija rudarjev in geotehnologov

Okrožnica Matične sekcije geodetov

Okrožnice strokovnega sveta IZS, leto 2022

Okrožnica Matične sekcije elektro inženirjev

Okrožnica Matične sekcije strojnih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev - požarna varnost

Matična sekcija rudarjev in geotehnologov 

Okrožnica Matične sekcije geodetov