Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Posvet članov nadzornih komisij


V torek 7. 11. 2023 in sredo 8. 11. 2023 se je na zbornici odvijal posvet članov nadzornih komisij.

Posvet je bil razdeljen na dva dela in sicer v torek za člane nadzornih komisij MSG in MSRG, v sredo za ostale matične sekcije.

Posvet je vodil predsednik strokovnega sveta Janez Balantič, mag. okolj. ved., ki je uvodoma predstavil povzetek dela v preteklem letu s predstavitvijo ankete o zadovoljstvu, ki je bila izvedena med nadzorovanimi člani. Anketa je pokazala, da večina članov podpira izvedbo strokovnih nadzorov in da le ti pozitivno vplivajo na dvig kakovosti inženirskih storitev. Prav tako se je večina strinjala, da je bil nadzor opravljen korektno in kakovostno. Vsi so odgovorili, da so bila postavljena vprašanja razumljiva in dovolj natančna.

Predstavljena je bila statistika izvedenih nadzorov v letu 2023, vključno z izrednimi in obnovitvenimi nadzori.

Po končani osnovni predstavitvi, so besedo dobili še Svetovalka za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, člani strokovnega sveta po posameznih področjih, generalna tožilka in odvetnika.

Po končani predstavitvi, je bil čas za vprašanja članov nadzornih komisij in razpravo.

Ponovno vas obveščamo, da se strokovni nadzori izvajajo skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), in Splošnim aktom o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev.

Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev je objavljen tukaj.

Nazaj