Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

SPOZNAJTE ZBORNICO


Statut IZS

  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 42. seji dne 24. maja 2018 sprejela STATUT IZS
  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 43. redni seji dne 22. januarja 2019 sprejela  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA IZS

Statut IZS najdete tukaj

Kodeks pooblaščenih inženirjev

Dolžnost vsakega člana zbornice je spoštovati kodeks pooblaščenih inženirjev.

Kodeks je dolžan spoštovati tudi začasni član zbornice, to je posameznik, ki si je v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti pridobil odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije za začasno ali občasno opravljanje poklica pooblaščeni inženir v Republiki Sloveniji in je začasno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.

Kršitev pooblaščenih inženirjev ima za posledico disciplinsko odgovornost člana zbornice.

Po Statutu Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19) kodeks pooblaščenih inženirjev sestavljata Kodeks poklicne etike IZS z dne 15.6.2010 in kodeks kakovosti IZS z dne 13.12.2011.

KODEKS POKLICNE ETIKE ČLANOV IZS

  • Na podlagi 115. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009), 18. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS št. 78/2004) in upoštevaje 6. člen Kodeksa vedenja evropskih pooblaščenih inženirjev, sprejet na generalni skupščini članov ECEC dne 3.10.2008, ter 6. člen Etičnega kodeksa evropskih pooblaščenih inženirjev geodezije, sprejetem na generalni skupščini članov CLGE dne 12.9.2009 je Skupščina Inženirske zbornice Slovenije, na svoji 25. redni seji dne 15.6.2010 sprejela Kodeks poklicne etike članov Inženirske zbornice Slovenije.

KODEKS KAKOVOSTI IZS

  • Kodeks kakovosti IZS je bil sprejet na 28. skupščini IZS dne 13.12.2011 in je prevod Kodeksa kakovosti evropskih pooblaščenih inženirjev, ki ga je sprejela skupščina ECEC 20. novembra 2010 v Ljubljani. Po sklepu skupščine IZS je tako postal akt zbornice in je za člane IZS obvezen za uporabo.
pdf
Kodeks kakovosti IZS sprejet 28 skupscina december 2011 objavljen www 20 12 2011
KODEKS KAKOVOSTI IZS
pdf
Kodeks poklicne etike IZS sprejet na skup ini IZS 15.6.2010
KODEKS POKLICNE ETIKE IZS

Splošni akti IZS

pdf
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah akta obliki in vsebini enotnega žiga PI VD UOIZS 08 06 2021
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
pdf
Splosni akt o financnem poslovanju IZS 10 12 2019
SPLOŠNI AKT O FINANČNEM POSLOVANJU IZS
pdf
Splosni akt o spremembi splosnega akta o strokovnem nadzoru 7 10 19
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBI SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM NADZORU NAD DELOM POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
Splosni akt o spremembah in dopolnitvah splosnega akta o strokovnem izpitu za PI 7 10 19
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
pdf
Splosni akt o placevanju clanarine in drugih prispevkov zbornici www 15 2 2019
SPLOŠNI AKT O PLAČEVANJU ČLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICI
pdf
SPLOSNI AKT o strokovnem nadzoru 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM NADZORU
pdf
SPLOSNI AKT O STROKOVNEM IZPITU 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
pdf
SPLOSNI AKT o stalnem poklicnem usposabljanju 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
SPLOSNI AKT o postopkih vpis in izbrisa iz imenika 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O POSTOKIH VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
Splosni akt o obliki in vsebini enotnega ziga PI in VD
SPLOŠNI AKT O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
pdf
Kodeks poklicne etike vodij del s popravkom podpisan september 2021
KODEKS POKLICNE ETIKE VODIJ DEL

Pravilniki

Poslovniki

Merila in ceniki