Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSPOZNAJTE ZBORNICO


Statut IZS

  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 42. seji dne 24. maja 2018 sprejela STATUT IZS (Uradni list RS, št. 37/18)
  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 43. redni seji dne 22. januarja 2019 sprejela  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA IZS (Uradni list RS, št. 68/19)
  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 47. redni seji dne 2. julija 2020 sprejela SPREMEMBE STATUTA IZS (Uradni list RS, št. 26/22)
  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 46. redni seji dne 10. decembra 2019 sprejela DOPOLNITEV STATUTA IZS (Uradni list RS, št. 43/22)
  • Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 54. redni seji dne 27. junija 2023 sprejela SPREMEMBO STATUTA IZS (Uradni  list RS, št. 126/23)

Statut IZS ter vse spremembe in dopolnitve najdete tukaj

Kodeks pooblaščenih inženirjev

Dolžnost vsakega člana zbornice je spoštovati kodeks pooblaščenih inženirjev.

Kodeks je dolžan spoštovati tudi začasni član zbornice, to je posameznik, ki si je v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti pridobil odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije za začasno ali občasno opravljanje poklica pooblaščeni inženir v Republiki Sloveniji in je začasno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.

Kršitev pooblaščenih inženirjev ima za posledico disciplinsko odgovornost člana zbornice.

Po Statutu Inženirske zbornice Slovenije kodeks pooblaščenih inženirjev sestavljata Kodeks poklicne etike IZS z dne 15.6.2010 in kodeks kakovosti IZS z dne 13.12.2011.

KODEKS POKLICNE ETIKE ČLANOV IZS

  • Kodeks poklicne etike članov IZS je bil sprejet na 25. skupščini IZS dne 15.06.2010 in upošteva 6. člen Kodeksa vedenja evropskih pooblaščenih inženirjev, sprejet na generalni skupščini članov ECEC dne 3.10.2008, ter 6. člen Etičnega kodeksa evropskih pooblaščenih inženirjev geodezije, sprejetem na generalni skupščini članov CLGE dne 12.9.2009.

KODEKS KAKOVOSTI IZS

  • Kodeks kakovosti IZS je bil sprejet na 28. skupščini IZS dne 13.12.2011 in je prevod Kodeksa kakovosti evropskih pooblaščenih inženirjev, ki ga je sprejela skupščina ECEC 20. novembra 2010 v Ljubljani. Po sklepu skupščine IZS je tako postal akt zbornice in je za člane IZS obvezen za uporabo.
pdf
KODEKS KAKOVOSTI IZS
Kodeks kakovosti IZS sprejet 28 skupscina december 2011 objavljen www 20 12 2011
KODEKS KAKOVOSTI IZS
pdf
KODEKS POKLICNE ETIKE IZS
Kodeks poklicne etike IZS sprejet na skup ini IZS 15.6.2010
KODEKS POKLICNE ETIKE IZS

Kodeks vodij del

Na podlagi sedmega in osmega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Ur.l.RS št. 61/2017), so skupščina Inženirske zbornice Slovenije dne 15. junija 2021, upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS dne 15. decembra 2020 in upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dne 26. januarja 2021, sprejele KODEKS POKLICNE ETIKE VODIJ DEL.

pdf
KODEKS POKLICNE ETIKE VODIJ DEL
Kodeks poklicne etike vodij del s popravkom podpisan september 2021
KODEKS POKLICNE ETIKE VODIJ DEL

Splošni akti IZS

pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja podpisano 06 12 2023
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah akta obliki in vsebini enotnega žiga PI VD UOIZS 08 06 2021
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
pdf
SPLOŠNI AKT O FINANČNEM POSLOVANJU IZS
Splosni akt o financnem poslovanju IZS 10 12 2019
SPLOŠNI AKT O FINANČNEM POSLOVANJU IZS
pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBI SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM NADZORU NAD DELOM POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
Splosni akt o spremembi splosnega akta o strokovnem nadzoru 7 10 19
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBI SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM NADZORU NAD DELOM POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
Splosni akt o spremembah in dopolnitvah splosnega akta o strokovnem izpitu za PI 7 10 19
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
pdf
SPLOŠNI AKT O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
Splosni akt o obliki in vsebini enotnega ziga PI in VD
SPLOŠNI AKT O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
pdf
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM NADZORU
SPLOSNI AKT o strokovnem nadzoru 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM NADZORU
pdf
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
SPLOSNI AKT O STROKOVNEM IZPITU 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STROKOVNEM IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA
pdf
SPLOŠNI AKT O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
SPLOSNI AKT o stalnem poklicnem usposabljanju 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
SPLOŠNI AKT O POSTOKIH VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
SPLOSNI AKT o postopkih vpis in izbrisa iz imenika 29.5.2018 cistopis
SPLOŠNI AKT O POSTOKIH VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O PLAČEVANJU ČLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICI
Sprememba splošnega akta članarina in drugi prispevki zbornici sprejet 51 skupščina IZS 1 6 2022 www
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O PLAČEVANJU ČLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICI
pdf
SPLOŠNI AKT O PLAČEVANJU ČLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICI - NEURADEN ČISTOPIS AKTA
Splošni akt članarina in drugi prispevki neuraden čistopis s spremembami sprejet 51 skupščina IZS 1 6 2022 www
SPLOŠNI AKT O PLAČEVANJU ČLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICI - NEURADEN ČISTOPIS AKTA
pdf
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev www
SPLOŠNI AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPLOŠNEGA AKTA O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
pdf
SPLOŠNI AKT O DOPOLNITVI SPLOŠNEGA AKTA O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL
Splosni akt oblika in vsebina enotnega ziga PI dopolnitve 16 05 2023 www
SPLOŠNI AKT O DOPOLNITVI SPLOŠNEGA AKTA O OBLIKI IN VSEBINI ENOTNEGA ŽIGA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA IN VODJE DEL

Pravilniki

Poslovniki

Merila in ceniki