Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST)

V Matični sekciji inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev smo zbrani strokovnjaki različnih strok. Naše osnovno poslanstvo je grajenim objektom dodati uporabno vrednost. Sami radi pravimo, da objektom damo dušo.
Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST)

222

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

65

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

Vrst tehnologij je mnogo, najmanj pa toliko, kolikor je vej gospodarstva. Žal pa sedanja organiziranost Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev še ne pokriva vseh tehnoloških strok, ki so in še bodo nujno potrebne za načrtovanje obnov obstoječih in novih tehnologij. Zato si v matični sekciji nenehno prizadevamo za strokovno širitev svojega  članstva in ureditev statusa inženirja tehnologa.

Poleg inženirjev tehnologov so v MST včlanjeni še drugi inženirji, ki jih ne vključujejo ostale matične sekcije kot so inženirji za načrtovanje požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu...

POSLANSTVO SEKCIJE

Ker so tehnologije delovnih procesov (načrti zanje) gibalo gospodarstva, je bilo nujno, da smo inženirji tehnologi organizirani v samostojno matično sekcijo.

Kjerkoli se namreč odvija nek delovni proces, pa naj bo to postopek izdelave proizvodov v procesni, procesno predelovalni, kovinsko predelovalni industriji in strojegradnji, ali delovni postopek v kmetijskem gospodarstvu, prehranjevalni industriji, prometu, v objektih  zdravstva, prosvete, turizma, trgovine, informacijskih medijev in tako dalje, so načrti tehnologije delovnih procesov temelj njihovega delovanja oziroma obratovanja in hkrati osnova za načrte drugih strok. 

 

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MST

BOJAN PAHOR BOJAN PAHOR

Upravni odbor MST

  • dr. Bojan PAHOR — predsednik
  • Janez Balantič — član
  • Janko Černivec — član
  • dr. Darko Drev — član
  • mag. Aleš Glavnik — član
  • dr. Igor Mihelič — član
  • dr. Damjan Nemec — član
  • Alenka Vrhovec Kramarič — članica
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivoIZS.NOVO


PRIKAŽI VSE