Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija geodetov (MSGeo)

V matični sekciji geodetov smo združeni strokovnjaki - inženirji geodezije, ki s strokovno usposobljenostjo in s spoštovanjem vrednot etičnega kodeksa jamčimo kakovostno in zanesljivo izvedbo geodetskih storitev.
Matična sekcija geodetov (MSGeo)

478

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

77

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

V matični sekciji geodetov so včlanjeni strokovnjaki, ki delujejo v privatnih geodetskih podjetjih, kakor tudi nekateri strokovnjaki iz Geodetske uprave RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (oddelek geodezija) in zaposleni v raziskovalnih inštitucijah s področja geodezije. S članstvom v matični sekciji so si pridobili status pooblaščeni inženir geodezije. Poklicni naziv je lahko aktiven ali v mirovanju.

ZAKONSKE OSNOVE

Ustanovitev, delovanje in pooblastila Matične sekcije geodetov je leta 2000 opredelil Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD). Zakon je vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko takrat veljavnega Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) določil osnovne geodetske storitve, za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za strokovno opravljeno delo.

Z uveljavitvijo novega Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je leta 2019 prišlo do ukinitve inštituta odgovornega geodeta, ki po tem zakonu postane pooblaščeni inženir geodezije. Prav tako so bila na novo opredeljena tudi pooblastila matične sekcije geodetov.

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije, ki se nanašajao na izvajanje geodetske dejavnosti so:

GEODETSKE STORITVE

Geodetske storitve lahko izvaja oseba, ki ima poklicni naziv »pooblaščeni inženir geodezije in je vpisana v imenik pristojne zbornice, oziroma gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost — geodetsko podjetje.

Geodetsko podjetje mora za vodenje vsake geodetske storitve določiti pooblaščenega inženirja geodezije, ki usklajuje izvedbo geodetske storitve, sam opravi naloge, za katere zakonodaja to izrecno zahteva, in na koncu potrdi elaborat geodetske storitve.

Geodetske storitve, za izvedbo katerih jamči pooblaščeni inženir geodezije s svojim podpisom, so definirane v 6. členu veljavnega Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN):

Poleg naštetih geodetskih storitev po ZEN so dodatno opredeljene geodetske storitve tudi v zakonodaji s področja graditve in urejanja prostora. 

EVROPSKI SVET INŽENIRJEV GEODEZIJE

Matična sekcija geodetov je članica Evropskega sveta inženirjev geodezije ( CLGE).

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MSGEO

MATEJ PLEŠNAR MATEJ PLEŠNAR

Upravni odbor MSGEO

  • Matej PLEŠNAR, inž.geod., predsednik
  • dr. Aleš BREZNIKAR, univ.dipl.inž.geod.
  • Ana COF, dipl.inž.geod.
  • Matjaž GRILC, univ.dipl.inž.geod.
  • mag. Aljaž LESJAK, univ.dipl.inž.geod.
  • Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod.
  • dr. Bojan STOPAR , univ.dipl.inž.geod.
  • dr. Tilen URBANČIČ, univ.dipl.inž.geod.
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivoIZS.NOVO


PRIKAŽI VSE