Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

INŽENIRSKA PRAKSA


Priročniki IZS

Standardi

Standardi ELEKTRO stroke

Objavljamo ažuriran seznam SIST standardov s področja NN instalacij in strelovodne zaščite ter nekaj standardov iz drugih področij, ki smo jih na IZS kupili za potrebe članov MSE.

Standardi so na vpogled na sedežu IZS v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure in v torek od 12. do 16. ure).

V kolikor bo izražen interes, se bo upravni odbor UO MSE odločil še o nadaljnjih nakupih.

PREGLED STANDARDOV se nahaja v datoteki:

 

pdf
SIST standardi e stroka fascikli verzija januar 18
SEZNAM STANDARDOV ELEKTRO STROKE

Standardi STROJNE stroke

Na tem spletnem mestu so zbrani vsi standardi, ki so interesantni za člane Matične sekcije strojnikov. Strojni inženirji smo to spletno mesto poimenovali STANDARDOTEKA. To je obširna zbirka veljavnih domačih standardov, ki se nahajajo v obliki urejene drevesne strukture.Vse povezave zaenkrat še peljejo na staro spletno mesto IZS, vendar jih nameravamo v prihodnje umestiti v aktualno spletno stran IZS.

 

MEDNARODNI STANDARDI:


Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN :  www.din.de


American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

ASHRAE:  www.ashrae.org


Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

REHVA:  www.rehva.eu


Air-Conditioning and Refrigeration Institute

ARI:  http://global.ihs.com/news/temp/standards/ARI.html 


Verein Deutscher Ingenieure

VDI www.vdi.de


Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW:  www.dvgw.de


 

STANDARDOTEKA MSS:

1. A. GRADBENI MATERIALI IN GRADNJA (ICS: 91)
2. B. PRENOS ENERGIJE IN TOPLOTE (ICS: 27)
3. C. NAFTA IN SORODNA GORIVA (ICS: 75)
4. D. TEKOČINSKI SISTEMI IN KOMPONENTE ZA SPLOŠNO RABO (ICS: 23)
5. E. MEHANSKI SISTEMI IN DELI ZA SPLOŠNO RABO (ICS : 21)
6. F. ŽELEZNI IN JEKLENI IZDELKI ( ICS: 77.140)
7. G. IZDELAVNA TEHNIKA (ICS: 25)
8. H. PRESKUŠANJE (ICS: 19)
9. I. MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI (ICS: 17)
10. J. TEHNIČNE RISBE (ICS: 01.100)
11. K. KAKOVOST (ICS: 03.120)
12. L. VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA. VARNOST (ICS: 13)
13. M. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI ZA STROJNE NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMO
14. N. EVROPSKA REGULATIVA: DIREKTIVE PO NOVEM PRISTUPU IN HARMONIZIRANI STANDARDI
15. O. SIST EN, KI SO ENAKOVREDNI DIN EN O POGODBENEM DODELJEVANJU INŠTALACIJSKIH DEL (VOB)
16. P. SLOVENSKA REGULATIVA OBJAVLJENA V URADNIH OBJAVAH IN SPOROČILIH USM

Priporočeni ceniki IZS

Publikacije IZS

IZS.NOVO

 • ŠTEVILKA 98, julij 2021
  • Intervju: direktor GURS, Tomaž Petek
  • Nove priporočene cene inženirskih storitev
  • Noveliran cenik geodetskih storitev

 • ŠTEVILKA 97, april 2021
  • Intervju: dr. Josip Galić – Brez gradbenega inženirja ni učinkovite sanacije zgradb
  • EKO SKLAD naj vzpodbuja skoraj NIČ-ENERGIJSKE prenove
  • Najnovejša dogajanja v zvezi z Gradbenim zakonom

 • ŠTEVILKA 96, december 2020
  • MOP smo predlagali ureditev statusa nadzornih inženirjev in vodij del v GZ-1
  • Ustreno prezračevanje preprečuje virusne okužbe
  • Potrebno število kreditnih točk v letu 2021

 • ŠTEVILKA 95, oktober 2020
  • Kako uporabljate portal eIZOBRAŽEVANJA IZS?
  • MSS je posodobila in razširila prevod ASHRAE standarda 90.1
  • Novosti pri tipizaciji kablovodov in energetskih kablov