Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

INŽENIRSKA PRAKSA


Priročniki IZS

Standardi

Standardi ELEKTRO stroke

Objavljamo ažuriran seznam SIST standardov s področja NN instalacij in strelovodne zaščite ter nekaj standardov iz drugih področij, ki smo jih na IZS kupili za potrebe članov MSE.

Standardi so na vpogled na sedežu IZS v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure in v torek od 12. do 16. ure).

V kolikor bo izražen interes, se bo upravni odbor UO MSE odločil še o nadaljnjih nakupih.

PREGLED STANDARDOV se nahaja v datoteki:

 

pdf
SIST standardi e stroka fascikli verzija januar 18
SEZNAM STANDARDOV ELEKTRO STROKE

Standardi STROJNE stroke

Na tem spletnem mestu so zbrani vsi standardi, ki so interesantni za člane Matične sekcije strojnikov. Strojni inženirji smo to spletno mesto poimenovali STANDARDOTEKA. To je obširna zbirka veljavnih domačih standardov, ki se nahajajo v obliki urejene drevesne strukture.Vse povezave zaenkrat še peljejo na staro spletno mesto IZS, vendar jih nameravamo v prihodnje umestiti v aktualno spletno stran IZS.

 

MEDNARODNI STANDARDI:


Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN :  www.din.de


American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

ASHRAE:  www.ashrae.org


Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

REHVA:  www.rehva.eu


Air-Conditioning and Refrigeration Institute

ARI:  http://global.ihs.com/news/temp/standards/ARI.html 


Verein Deutscher Ingenieure

VDI www.vdi.de


Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW:  www.dvgw.de


 

STANDARDOTEKA MSS:

1. A. GRADBENI MATERIALI IN GRADNJA (ICS: 91)
2. B. PRENOS ENERGIJE IN TOPLOTE (ICS: 27)
3. C. NAFTA IN SORODNA GORIVA (ICS: 75)
4. D. TEKOČINSKI SISTEMI IN KOMPONENTE ZA SPLOŠNO RABO (ICS: 23)
5. E. MEHANSKI SISTEMI IN DELI ZA SPLOŠNO RABO (ICS : 21)
6. F. ŽELEZNI IN JEKLENI IZDELKI ( ICS: 77.140)
7. G. IZDELAVNA TEHNIKA (ICS: 25)
8. H. PRESKUŠANJE (ICS: 19)
9. I. MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI (ICS: 17)
10. J. TEHNIČNE RISBE (ICS: 01.100)
11. K. KAKOVOST (ICS: 03.120)
12. L. VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA. VARNOST (ICS: 13)
13. M. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI ZA STROJNE NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMO
14. N. EVROPSKA REGULATIVA: DIREKTIVE PO NOVEM PRISTUPU IN HARMONIZIRANI STANDARDI
15. O. SIST EN, KI SO ENAKOVREDNI DIN EN O POGODBENEM DODELJEVANJU INŠTALACIJSKIH DEL (VOB)
16. P. SLOVENSKA REGULATIVA OBJAVLJENA V URADNIH OBJAVAH IN SPOROČILIH USM

Publikacije IZS

IZS.NOVO

 • ŠTEVILKA 94, juliij 2020
  • Kako naj MOP popravi GZ in kje se zatika pri pridobivanju pogojev in mnenj?
  • Referenco v sistemu javnega naročanja naj dobi tudi pomočnik
  • Potresno odpornost stavbnega fonda v RS je treba izboljšati

 • ŠTEVILKA 93, april 2020
  • Kako uporabljati prezračevalne sisteme stavb v času epidemije COVID-19?
  • Poziv vodjem del k ureditvi statusa
  • S praznovanja prvega Svetovnega inženirskega dne

   


 • ŠTEVILKA 92, december 2019
  • Kdo lahko izdela geotehnični del projektne dokumentacije?
  • Zbornični "DA" uvedbi digitalizacije v grajeno okolje, a s pomisleki
  • Barbara Bukvič - članica IZS - nominiranka za Inženirko leta 2019

 • ŠTEVILKA 91, oktober 2019
  • Sklepi zbora MSG so za IZS ne zavezujoči
  • Vodenje projektiranja - ustvarjanje monopola?
  • IZS poslala kup predlogov za spremembo GZ