Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽENIRSKA PRAKSA


Priporočeni ceniki IZS

Pravila stroke

Priročniki IZS

IZS.NOVO

 • ŠTEVILKA 105, april 2023
  • Novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
  • Pojasnilo GURS in IZS-MSGeo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča
  • Priročnik odgovori na vprašanja v zvezi z nadzorom pri gradnji

 • ŠTEVILKA 104, december 2022
  • Standardizirani opisi za stavbe nared za uporabo
  • Nove priporočene cene inženirskih storitev
  • Letošnje okrožnice Strokovnega sveta

 • ŠTEVILKA 103, oktober 2022
  • MSG: Prevod navodil "Male pregrade in mali visokovodni zadrževalniki"
  • MSS: Prevod priročnika prezračevanje za sprejemljivo kakovost zraka v zaprtih prostorih
  • MSE: Načrtovanje polnilnic za električna vozila - tveganja za požarno varnost

 • ŠTEVILKA 102, julij 2022
  • Evidentiranje stavb po pravilih ZKN
  • Posvet MSG o projektiranju zidanih objektov na območju nizke seizmičnosti
  • Obvestilo MOP o podzakonskih aktih GZ-1 in ZUreP-3

 • ŠTEVILKA 101, april 2022
  • Resolucija o krepitvi potresne varnosti v RS
  • Prelomni trenutek za geodete in druge uporabnike storitev GURS
  • ZVO-2, Pravilnik o začasnih objektih, Uredba o gradbiščih

 • ŠTEVILKA 100, december 2021

  Že 25 let skupaj dvigujemo gradbeno kulturo


 • ŠTEVILKA 99, september 2021
  • MSS: Odločen "NE" novemu PURESu in tehnični smernici TSG-1-004
  • Intervjuja z Marjanom Pipenbaherjem in Damjanom Mežičem
  • Aleš Jug: Požari novejših visokih stavb

 • ŠTEVILKA 98, julij 2021
  • Intervju: direktor GURS, Tomaž Petek
  • Nove priporočene cene inženirskih storitev
  • Noveliran cenik geodetskih storitev

 • ŠTEVILKA 97, april 2021
  • Intervju: dr. Josip Galić – Brez gradbenega inženirja ni učinkovite sanacije zgradb
  • EKO SKLAD naj vzpodbuja skoraj NIČ-ENERGIJSKE prenove
  • Najnovejša dogajanja v zvezi z Gradbenim zakonom

 • ŠTEVILKA 96, december 2020
  • MOP smo predlagali ureditev statusa nadzornih inženirjev in vodij del v GZ-1
  • Ustreno prezračevanje preprečuje virusne okužbe
  • Potrebno število kreditnih točk v letu 2021

 • ŠTEVILKA 95, oktober 2020
  • Kako uporabljate portal eIZOBRAŽEVANJA IZS?
  • MSS je posodobila in razširila prevod ASHRAE standarda 90.1
  • Novosti pri tipizaciji kablovodov in energetskih kablov

 • ŠTEVILKA 94, julij 2020
  • Kako naj MOP popravi GZ in kje se zatika pri pridobivanju pogojev in mnenj?
  • Referenco v sistemu javnega naročanja naj dobi tudi pomočnik
  • Potresno odpornost stavbnega fonda v RS je treba izboljšati

 • ŠTEVILKA 93, april 2020
  • Kako uporabljati prezračevalne sisteme stavb v času epidemije COVID-19?
  • Poziv vodjem del k ureditvi statusa
  • S praznovanja prvega Svetovnega inženirskega dne

   


 • ŠTEVILKA 92, december 2019
  • Kdo lahko izdela geotehnični del projektne dokumentacije?
  • Zbornični "DA" uvedbi digitalizacije v grajeno okolje, a s pomisleki
  • Barbara Bukvič - članica IZS - nominiranka za Inženirko leta 2019

 • ŠTEVILKA 91, oktober 2019
  • Sklepi zbora MSG so za IZS ne zavezujoči
  • Vodenje projektiranja - ustvarjanje monopola?
  • IZS poslala kup predlogov za spremembo GZ

 • ŠTEVILKA 90, avgust 2019
  • Reportaža s SVETOVNEGA GRADBENEGA FORUMA 2019 v Ljubljani
  • Ljubljanska izjava o odpornosti stavb in infrastrukture 2019
  • Posnetki predavanj prosto dostopni na spletu
  • Letošnja prejemnika Nagrade IZS

 • ŠTEVILKA 89, marec 2019
  • Napoved SVETOVNEGA GRADBENEGA FORUMA 2019 v Ljubljani
  • Podroben program vseh šestih sekcij
  • Prijave v teku - posebni pogoji za člane IZS
  • Kreditne točke za člane IZS