Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija elektro inženirjev (MSE)

Elektrotehnika se pojavlja pri vsakem objektu v različnih oblikah in vsebinah. Elektro inženirji nastopamo v vlogah naročnika, projektanta in nadzornika, izvajalca in smo zaradi raznolikosti in širine področja praktično nepogrešljivi. Današnjega razvoja tehnike ne bi bilo brez bogatega znanja elektro inženirja.
Matična sekcija elektro inženirjev (MSE)

1064

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

431

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

Matična sekcija elektro inženirjev zaradi svoje široke palete strokovnega delovanja združuje strokovnjake, ki s svojim znanjem iz telekomunikacij, električnih inštalacij in močnostne elektrotehnike bistveno vplivajo na sodoben način življenja.

POKLICNE NALOGE

Poklicne naloge inženirja se nanašajo na sisteme, postroje, opremo, naprave in inštalacije proizvodnje, prenosa, distribucije, transformacije in akumuliranja električne energije, uporabe električne energije, zaščite pred delovanjem strele in drugih prenapetosti, zaščite pred negativnimi učinki delovanja električne energije, razsvetljave, upravljanja, regulacije, avtomatizacije, meritev, krmiljenja, signalizacije in nadzorov, proti eksplozijskega, požarnega in tehničnega varovanja, medijskih tehnologij, telekomunikacij in informacijskih tehnologij.

Delo elektro inženirja je izjemno odgovorno in bistveno za zagotavljanje zanesljivosti in varnosti objekta in vanj vgrajenih sistemov. Omenjeno vsak inženir izkazuje z rešitvami pogojenimi s potrebno električno in požarno varnostjo.

NAŠA POSEBNOST

Inženir elektrotehnične stroke v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju lahko po opravljenem dodatnem izobraževanju deluje na področju zasebnega varovanja kot pooblaščeni inženir varnostnih sistemov (PIVS). Več o tem v objavi na spletni podstrani MSE z naslovom Izvajanje strokovnega usposabljanja iz naslova načrtovanja tehničnih sistemov varovanja oz. v Pravilniku o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30.3.2012 in Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14.10.2011.

 

 

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MSE

mag. VINKO VOLČANJK mag. VINKO VOLČANJK

Upravni odbor MSE

  • mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el., predsednik
  • Branko DOBERŠEK, univ.dipl.inž.el.
  • mag. Andrej KORAK, univ.dipl.gosp.inž.
  • Marko MAROLT, univ.dipl.inž.el.
  • Boštjan VINDŠNURER, univ.dipl.inž.el.
  • Vojko VRTAČIČ, inž.el.
  • mag. Ivan ZAGOŽEN, univ.dipl.inž.el.
  • Boris ŽITNIK, univ.dipl.inž.el.
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivo

Strokovno gradivo vseh matičnih sekcij je objavljeno v Inženirski praksi, v podrubriki Dobra praksa, Priročniki IZS.