Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSlovenski inženirski dan 2023

Predstavitev programa SEKCIJSKEGA DELA MSE in MSGeo na Slovenskem inženirskem dnevu 2023

Do slovenskega inženirskega dne nas loči točno 1 mesec. Če še niste oddali svoje prijave, to lahko storite TUKAJ.

Za vas smo pripravili program s strokovnimi vsebinami, ki jih bodo predstavili predavatelji iz različnih področij. Osrednja tema je Požarna varnost stavb in infrastrukture, ki je pomembna in zanimiva za vse inženirske stroke.

Tokrat vam podrobneje predstavljamo popoldanska programa matične sekcije elektro inženirjev (MSE) in program matične sekcije inženirjev geodetov (MSGeo).

Program sekcijskega dela elektro inženirjev

V prvem delu programa bo beseda tekla o hranilnikih električne energije in s tem povezanimi zahtevami za zagotovitev požarne varnosti, ki jih bo predstavil g. Štamol. V nadaljevanju bosta g. Zaletel in g. Topole predstavila inženirske rešitve za avtomatsko gašenje podatkovnih centrov, beseda g. Štruklja pa bo tekla o pristopih in ustreznih detajlih pri izvedbi požarnega tesnjenja elektro in strojnih instalacij v stavbah. V prispevku mag. Drnovška bo obravnavan sistem aktivne požarne zaščite in njen pomen v vseh fazah gradnje, g. Božičko in g. Pintarič pa bosta za konec med drugim predstavila aktualno tematiko na področju požarne varnosti - to je aktivno upravljanje LI-ionskih baterij.

Zakaj je izbrana tema dogodka aktualna in pomembna za elektro inženirje, je predsednik matične sekcije elektro inženirjev in član komisije za izobraževanje, mag. Vinko Voljčanjk dejal naslednje: »Zagotavljanje električne varnosti je bistven element zagotavljanja požarne varnosti.«

Program sekcijskega dela inženirjev geodezije

Program začenjamo s prispevkom g. Cvijanovića in mag. Flogie Dolinar, ki bosta med drugim predstavila sistem ePlan, s katerim se postopoma uvaja elektronsko poslovanje na področju priprave prostorskih aktov. Ga. Perko bo v nadaljevanju predstavila Portal Prostor, ki zajema informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih storitev za prenos ali obdelavo podatkov. Za konec bo g. Wujanz iz Univerze uporabnih znanosti Würzburg-Schweinfurt skušal odgovoriti na vprašanje, kako jasni in pregledni so laserski skenerji glede na navedene lastnosti. Beseda bo tekla tudi o več strategijah navajanja kakovosti oblakov točk, vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi, na koncu pa bo jasno pokazano, da so pri laserskem skeniranju geodetske mere kakovosti še vedno neizogibne.

Dr. Tilen Urbančič, član komisije za izobraževanje, je vlogo inženirjev geodezije pri zagotavljanju požarne varnosti stavb in infrastrukture opisal z naslednjimi besedami: »Pomembna vloga geodetske stroke je določitev lege in oblike objektov in tudi pojavov v prostoru iz meritev raznovrstnih senzorjev. Dodatno nam analiza prostorskih podatkov iz različnih časovnih obdobij omogoča določitev sprememb skozi čas.«

Do celotnega programa dogodka lahko dostopate TUKAJ.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med popoldanskimi sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.

V kolikor se prijavite na celodnevni dogodek, lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2023. Udeležencem bodo točke pripisane avtomatično.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si

069 910 180, Talija Kaličanin, talija.kalicanin@izs.si

Nazaj