Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Programska oprema za izračun energijske učinkovitosti stavb

 

Vezano na nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije stavb (Ur. l. RS, št. 70/22 in 161/22) je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na svoji medmrežni strani dalo na voljo programsko orodje za izračun energijske učinkovitosti stavb po stacionarni metodi in je objavljeno tukaj.  

Kot ste bili že obveščeni v naši novici z dne 3.1.2023, lahko izdelovalci zaradi spremembe PURES svoje izkaze po stacionarni metodi izdelujejo do konca tega leta tudi za energetsko zahtevne stavbe, ne samo za energetsko manj zahtevne.

Sicer je isto ministrstvo, takrat še kot Ministrstvo za infrastrukturo, objavilo tudi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/23), ki v drugem odstavku 8. člena določa, da se energijski kazalniki v računski energetski izkaznici za energetsko manj zahtevne in energetsko zahtevne stavbe določijo s stacionarnim modeliranjem, skladno z metodologijo PURES. Tretji odstavek istega člena potem dopušča določanje kazalnikov tudi z nestacionarnim modeliranjem, če je bil tak postopek uporabljen že pri projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

Nazaj