Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljamo nova poglavja Standardiziranih opisov del, materialov in opreme za stavbe (SODMOS) s področja centralnih nadzornih sistemov

V letu 2022 je bil zaključen prvi del obsežne naloge, t. j. izdelave Standardiziranih opisov del, materialov in opreme za stavbe (SODMOS).

V Sloveniji se namreč že zelo dolgo pojavlja potreba po poenotenju popisov del tako za gradbena in obrtniška dela kot tudi za strojne in električne inštalacije ter opremo.

Drugi del naloge pa je obsegal še izdelavo standardiziranih opisov za posebno področje - centralnih nadzornih sistemov, ki je zaradi svoje narave in specifike terjal posebna znanja in izkušnje s strani sodelujočih inženirjev.

Centralni nadzorni sistem (CNS) je dandanes sestavni del skoraj vsakega objekta. To je računalniški sistem krmiljenja, ki nadzoruje in upravlja strojno in električno opremo (prezračevanje, razsvetljava, elektroenergetski sistemi, požarni sistemi, varnostni sistemi …). Sestavljen je iz programske in strojne opreme. Vgradnjo centralno nadzornega sistema narekuje že zakonodaja, saj se z njim lahko upravlja porabo energije, s čimer pomagamo ohranjati naravo, seveda pa se lahko dosežejo tudi bistveni finančni prihranki.

Izdelani opisi so objavljeni v sklopu električnih inštalacij, posamezni segmenti pa so seveda namenjeni tudi strojnim inženirjem, saj je širše področje CNS v nekaterih vsebinah skupna tematika elektro in strojnih inženirjev.

Novo izdelani opisi del in materialov so razdeljeni po področjih, in sicer:

 • 84 CNS - Avtomatizacija prostorov
  • 8400 – Izbirna uvodna določila
  • 8401 - AP Sistemi
  • 8402 - Sistemi AP povezani preko komunikacije
  • 8403 – Oprema v polju AP
  • 8404 – AP oprema v polju s komunikacijo
  • 8306 – Komponente AP
  • 8308 – Storitve AP
 • 85 CNS - Avtomatizacija v industrijskih obratih
  • 8500 – Izbiran uvodna določila
  • 8501 – AP strojna oprema
  • 8502 - Programska oprema NA
  • 8503 Specifični algoritmi programske opreme NA
  • 8504 – V/I funkcije programske opreme NA in algoritmi obdelave
  • 8505 – Komunikacijski vmesniki programske opreme NA
  • 8508 – Strojna oprema NA komunikacijski vmesniki, dodatki
  • 8510 – Komponente postrojenja
  • 8512 - Storitve
 • 86 CNS - Nadzorni nivo
  • 8600 – Izbirna uvodna določila
  • 8601 – Strojna oprema CNS-U
  • 8602 – Sistemska programska oprema sistema CNS-U
  • 8603 – CNS-U Sistemska programska oprema HMI
  • 8605 – Programski komunikacijski vmesniki CNS-U
  • 8608 – Strojni komunikacijski vmesniki CNS-U, dodatki
  • 8610 – Komponente CNS-U
  • 8612 - Storitve
 • 87 CNS - Oprema v polju
  • 8700 - Izbirna uvodna določila
  • 8701 - Temperaturni senzor
  • 8702 - Senzor vlage
  • 8703 - Senzor tlaka
  • 8704 - Kombinirani senzorji in posebne izvedbe
  • 8705 - Generator nastavljene vrednosti
  • 8706 - Digitalni krmilniki, monitorji in omejevalniki
  • 8707 - Električni pogoni
  • 8708 - Aktuatorji/pogoni za prezračevalne naprave
  • 8709 - Druge krmilne naprave
  • 8710 - Druge naprave v polju
  • 8712 - Dodatki za naprave v polju
  • 8714 - Storitve za opremo v polju sistema naročnika
 • 88 CNS - Stikalni bloki
  • 8800 - Izbirna uvodna določila
  • 8801 - Razdelilne omare in pribor
  • 8802 - Napajanje
  • 8803 - Generalne instalacije razdelilnika
  • 8804 - Enostopenjski motor
  • 8805 - Večstopenjski motor
  • 8806 - Drugi porabniki energije
  • 8807 - Krmiljenje
  • 8812 - Razdelilnik storitve
  • 8822 - Priključitev kablov CNS sistema, ostala dela priključevanja
 • 90 CNS - Obračun dodatkov
  • 9002 - Sistem urnih postavk HVAC
  • 9003 - Sistem urnih postavk CNS
  • 9004 - Sistem urnih postavk Tehnologija transportnih trakov (TT)
  • 9014 - Dobava dodatne opreme
  • 9041 - Izvedbeni načrti
 • 91 CNS - Preventivni pregledi in vzdrževanje
  • 9100 - Izbirna uvodna določila
  • 9184 - Pregled in vzdrževanje AN AP
  • 9185 - Pregled in vzdrževanje AN
  • 9186 - Pregled in vzdrževanje CNS-U
  • 9187 - Pregled in vzdrževanje opreme v polju AN in AP
  • 9188 - Pregled in vzdrževanje razdelilcev CNS sistemov
  • 9191 - Dežurstva
 • 96 CNS - Osebna dvigala
  • 9600 - Izbirna uvodna določila
  • 9601 – Osebno dvigalo z drsnimi vrati jaška

Gradivo predstavlja strokovno izjemno zahtevno in bogato bazo opisov, namenjeno pooblaščenim inženirjem kot pomoč pri njihovem delu. Priprava novega gradiva je trajala 9 mesecev in vanj so avtorji vložili veliko truda, lastnega znanja in izkušenj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Upamo, da bo baza opisov koristen pripomoček.

Baza SODMOS v PDF in XLSX (Excel) obliki je dostopna na povezavi: https://www.izs.si/praksa/standardizirani-opisi-del-za-stavbe-december-2022/


Novico pripravil:
mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.,
Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev

Nazaj