Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Napoved izida ASHRAE Standarda, ki obravnava Nadzor nad infektivnimi aerosoli

Inženirsko združenje ASHRAE sporoča, da je odobrilo objavo svojega težko pričakovanega standarda za zmanjšanje tveganja okužb po zraku v stavbah, ki prinaša številne koristi uporabnikom in spodbuja k bolj zdravemu notranjemu okolju.

ASHRAE Standard 241, ki nosi naslov »Nadzor nad infektivnimi aerosoli« (Control of Infectious Aerosols), določa minimalne zahteve za zmanjšanje tveganja prenosa bolezni zaradi izpostavljenosti infektivnim aerosolom v novih stavbah, obstoječih stavbah in večjih prenovah. Infektivni aerosoli so drobni, izdihani delci, ki lahko prenašajo patogene, ki povzročajo bolezni, in so tako majhni, da lahko ostanejo v zraku dalj časa in jih je zato lahko vdihniti. Uporaba tega standarda bo zmanjšala izpostavljenost virusu SARS-COV-2, ki povzroča COVID-19, virusom gripe in drugim patogenom, ki vsako leto povzročijo veliko osebno in gospodarsko škodo. Standard 241 določa zahteve za številne vidike projektiranja, namestitve, delovanja in vzdrževanja zračnega sistema.

Standard vključuje naslednje pomembne vidike:

  • Način obvladovanja tveganja okužbe – zahteve standarda veljajo v načinu obvladovanja tveganja okužbe (IRMM - Infection Risk Management Mode), ki se uporablja v obdobjih ugotovljenega povečanega tveganja za prenos bolezni. Pristojni organi lahko določijo, kdaj je potrebna uporaba povišane zaščite, ki jo določa standard, vendar se lahko lastnik/upravnik tudi sam odloči za njeno uporabo v drugem času, na primer v sezoni gripe. Ta vidik standarda uvaja koncept odpornosti na področju projektiranja in obratovanja nadzorovane kakovosti zraka v zaprtih prostorih, to je zmožnost odzivanja na izjemne okoliščine izven normalnih pogojev.
  • Zahteve za enakovreden pretok čistega zraka – Drugi standardi kakovosti zraka v zaprtih prostorih, vključno s standardoma ASHRAE 62.1 in 62.2, določajo stopnjo pretoka zunanjega zraka in zahteve glede filtracije za nadzorovanje običajnih onesnaževalcev zraka v zaprtih prostorih. ASHRAE Standard 241 orje ledino z določitvijo zahtev za enakovreden pretok čistega zraka, to je pretoka zraka brez patogenih mikroorganizmov, v zasedene prostore stavbe, ki bo imel enak učinek kot povsem zunanji zrak, filtriran notranji zrak in razkuževanje zraka s tehnologijami, kot jo predstavlja baktericidna ultravijolična svetloba. Ta pristop omogoča uporabniku standarda prilagodljivost, da sam izbere kombinacijo tehnologij za doseganje skladnosti s standardom, ki kar najbolje odgovarjajo njegovim ekonomskim omejitvam in ciljem glede rabe energije.
  • Zahteve za uporabo tehnologij filtracij in čiščenja zraka – Redčenje onesnaževal zraka v zaprtih prostorih s prezračevanjem, to je izrecno z zunanjim zrakom, lahko predstavlja energijsko intenziven in drag način nadziranja kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Standard 241 določa obsežne zahteve za uporabo filtracije in čiščenja zraka za učinkovito in varno doseganje enakovrednega pretoka čistega zraka. Te vključujejo načine preizkušanja za določitev preformančnosti in dokazovanja, da delovanje ne poslabša kakovosti zraka v zaprtih prostorih na kakšen drug način, na primer z zvišanjem ravni ozona.
  • Projektiranje in stavljenje v obratovanje – Standard določa zahteve za ocenjevanje in načrtovanje, ki se zaključijo z razvojem Načrta pripravljenosti stavbe (Building readiness plan)[1], konceptom, ki je prenesen iz zaključnega dela ASHRAE Delovne skupine za epidemijo (Epidemic Task Force). Opisuje tudi postopke za stavljenje sistemov v obratovanje v namen določitve njihove vgrajene preformančnosti.

»ASHRAE Standard 241 predstavlja pomemben korak pri naslavljanju kakovosti zraka v zaprtih prostorih,« je povedal predsednik ASHRAE 2022-23 Farooq Mehboob, Fellow ASHRAE. »Z izvajanjem zahtev, opisanih v tem standardu, lahko izboljšamo zdravje, dobro počutje in produktivnost uporabnikov stavbe. Ta standard opolnomoča lastnike stavb, upravnike in pooblaščene inženirje, da sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito notranjega okolja. Predstavlja bistveno orodje za ustvarjanje bolj zdravega okolja in spodbujanje trajnostnih praks.«

Čeprav ni ANSI standard, je postopek soglasja od odobritve projekta, razvoja in končne odobritve tega standarda, vključno z javno obravnavo, trajal le šest mesecev od odobritve do zaključka, od tega štiri mesece celoten razvoj od prvega sestanka projektnega odbora.

»Prostovoljci in osebje ASHRAE so posvetili svoje strokovno znanje in na tisoče ur svojega časa za obravnavo te nujne panožne in družbene potrebe,« je povedal ASHRAE Presidential Fellow in predsednik projektnega odbora standarda 241 William Bahnfleth, Ph.D., P.E. »Razvoj tega standarda ne kaže samo zmožnost ASHRAE, da se hitro odzove na družbene potrebe, ampak tudi neomajno zavezanost zdravju in varnosti ljudi v stavbah. Predstavlja pomemben dosežek in mejnik pri povezovanju dejavnosti projektiranja in uporabe stavb z javnim zdravjem.«

Glede na odzive na medmrežju verjamem, da se bo standard dejansko veliko uporabljal tako pri projektiranju kot kasneje pri uporabi stavb. Verjamem, da tudi s strani slovenskih inženirjev. Standard je sicer mogoče naročiti na medmrežnem naslovu https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-241-2023?product_id=2567398

Vezano ravno na tematiko zagotavljanja kakovosti zraka v zaprtih prostorih spomnim še na slovenski prevod ASHRAE Standard 62.1-2019, ki smo ga v MSS pripravili v lanskem avgustu in je dosegljiv na https://www.izs.si/aktualno/novice/mss-je-pripravila-prevod-prirocnika-ansi/ashrae/-standard-621-2019

Poleg samega standarda smo poskrbeli tudi za prevod njegovega dodatka »aa«, ki podrobneje obravnava Postopek kakovosti zraka v zaprtih prostorih – IAQP https://www.izs.si/aktualno/novice/mss-jodatek-aa-k-ashrae-standardu-621-2019-je-objavljen

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP


[1] https://www.ashrae.org/about/news/2021/ashrae-epidemic-task-force-releases-updated-building-readiness-guide

Nazaj