Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSS je pripravila prevod priročnika ANSI/ASHRAE/ STANDARD 62.1-2019

Standard 62.1 je bil v preteklih letih podvržen ključnim spremembam, ki so odraz vedno večjega vedenja, izkušenj in raziskav, povezanih s prezračevanjem in kakovostjo zraka. Medtem ko namen standarda ostaja nespremenjen – določitev najnižje stopnje prezračevanja in druge ukrepe, namenjene zagotavljanju kakovosti zraka v zaprtih prostorih (IAQ), ki je sprejemljiva za ljudi in zmanjšuje škodljive učinke na zdravje – so se razvila sredstva za doseganje tega cilja.

V svoji prvi izdaji je standard sprejel predpisujoč pristop k prezračevanju z določitvijo najmanjše in tudi priporočene stopnje zunanjega pretoka zraka, za doseganje sprejemljive kakovost notranjega zraka za notranje prostore različne namembnosti. Leta 1981 je standard zmanjšal najmanjše stopnje zunanjega pretoka zraka in uvedel alternativni pristop, ki temelji na performančnosti, postopek IAQ, ki omogoča izračun količine zunanjega zraka, ki je potrebna za vzdrževanje ravni onesnaževalcev zraka v zaprtih prostorih pod priporočenimi mejami. Leta 2004 – zadnjič, ko je bil standard povsem revidiran – je bil spremenjen postopek IAQ za povečanje njegove izvršljivosti, še pomembneje pa je bil spremenjen postopek stopenj prezračevanja, pri katerem so bile spremenjene najmanjše stopnje pretoka zunanjega zraka in postopki za izračun na obeh ravneh, na ravni cone in na ravni sistema. Danes standard vključuje tri postopke za načrtovanje prezračevanja: postopek IAQ, postopek stopnje prezračevanja in postopek naravnega prezračevanja.

Pomembne spremembe v izdaji standarda iz leta 2019 so naslednje:
– Obseg je spremenjen na način, da so odstranjeni komentarji in natančneje določene kategorije zasedenosti, ki prej niso bile zajete.
– Vključene so informativne tabele stopenj prezračevanja na enoto površine za preverjanje obstoječih in načrtovanje novih stavb.
– Postopek stopnje prezračevanja je spremenjen z novo poenostavljeno različico določanja Ev in robustnejšo možnostjo za določanje vrednosti Ez.
– Postopek naravnega prezračevanja je bistveno spremenjen z namenom zagotovitve natančnejše metodologije izračuna in tudi opredelitve postopka projektiranja inženirskega sistema.
– Naravno prezračevanje sedaj zahteva upoštevanje kakovosti zunanjega zraka in vzajemnost delovanja zunanjega zraka z mehansko hlajenimi prostori.
– Naprave za čiščenje zraka, ki proizvajajo ozon, so prepovedane.
– Zahteve glede nadzora vlažnosti so zdaj izražene z rosiščem in ne z relativno vlažnostjo.
– Standard se glede prezračevanja laboratorijev, v katerih se ravna z nevarnimi snovmi, sklicuje na ANSI Z9.5.
– Prostori za nego bolnikov v obsegu standarda ASHRAE/ASHE 170 zdaj sledijo zahtevam tega standarda; dodani so pomožni prostori, katerih razvrstitve prej ni bilo.
– Za podrobnejše informacije o teh in drugih spremembah standarda glejte Informativni dodatek O.
– Standard 62.1 se redno posodablja z uporabo postopkov stalnega vzdrževanja ASHRAE.

Dodatki so javno pregledani, odobreni s strani ASHRAE in ANSI ter objavljeni na spletni strani ASHRAE. Predloge za spremembe lahko oddate na spletni strani www.ashrae.org/continu-ous-maintenance.
Projektni odbor za standard 62.1 uradno ukrepa glede vseh prejetih predlogov sprememb.

Priročnik je pripravljen v okviru Matične sekcije strojnih inženirjev in je objavljen tukaj

 

Nazaj