Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Na IZS bo v torek, 04.06.2024 potekalo predavanje dveh vrhunskih hrvaških strokovnjakov s področja projektiranja zidanih konstrukcij

Z veseljem sporočamo, da smo se z dvema vrhunskima hrvaškima strokovnjakoma s področja projektiranja zidanih konstrukcij, pooblaščenima inženirjema prof. dr. Borisem Trogrlićem in Mariom Todorovićem, uspeli dogovoriti za izvedbo predavanja na Inženirski zbornici Slovenije.

Na IZS v matični sekciji gradbenih inženirjev v zadnjih letih vodimo mnoge aktivnosti v želji po izboljšanju stanja na področju projektiranja zidanih konstrukcij, še posebej v povezavi s potresno odpornostjo. Že oktobra 2021 je bila v zvezi z izvedbo potresnih analiz izdana okrožnica, ki je v prvi vrsti izhajala iz zaznane nepravilne prakse predvsem pri projektiranju zidanih konstrukcij (https://www.izs.si/aktualno/novice/msg-okroznica-st-1-izvedbe-potresnih-analiz). Izvedli smo tudi posvet o zagotavljanju potresne odpornosti zidanih objektov v regijah, kjer je projektni pospešek na spodnji meji tistega, ki v skladu s standardi Evrokod sploh še zahteva izdelavo potresne analize, katerega zaključek je bil, da posebne olajšave v načinu izvedbe potresnih analiz tudi v teh primerih niso mogoče, razen tistih, ki jih standard Evrokod 8-1 v poglavju 9.7 omogoča za »enostavne zidane stavbe«. Da bi članom, ki so se želeli uskladiti z zakonodajo pri tem prehodu pomagali in tudi na ta način vzpostavili boljšo prakso, smo se z dobaviteljem programske opreme dogovorili tudi za akcijo znižanih cen nakupa priznane programske opreme za analizo zidanih konstrukcij, ki je potekala konec leta 2022 in v pričetku leta 2023, v okviru akcije pa je bilo izvedeno tudi predavanje za usposobitev novih uporabnikov (https://www.izs.si/e-novice/seznam-dnevne/izteka-se-akcija-nakupa-programske-opreme-za-izracun-zidanih-konstrukcij-3muri-professional-po-znizanih-cenah-za-clane-izs). Že takrat smo si zadali cilj, da akcijo nadaljujemo tudi s predavanji s tega področja. Tako sedaj lahko napovemo tudi predavanje dveh vrhunskih hrvaških strokovnjakov s tega področja, ki sta z nami pripravljena deliti svoje bogate izkušnje.

Predavatelja

Boris Trogrlić, doktor znanosti in pooblaščeni inženir gradbeništva, je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo Univerze v Splitu. V svojem znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu se ukvarja s teorijo konstrukcij, numeričnim modeliranjem materialnih in geometrijsko nelinearnih sistemov, potresnim inženirstvom, zidanimi konstrukcijami ter uporabo metode FEM-DEM pri analizi konstrukcij. V svojem strokovnem delu se ukvarja z načrtovanjem konstrukcij ter nadzorovanjem projektov betonskih in zidanih konstrukcij. Je član in soustanovitelj Hrvaškega centra za potresno inženirstvo - Intervencijske službe.

Mario Todorić, pooblaščeni inženir gradbeništva, ima več kot 35 let izkušenj na področju projektiranja in nadzora gradnje. Njegovo delo je povezano s področjem armiranega betona, zidanih konstrukcij in potresnega inženirstva, kar mu je prineslo nagrado KOLOS za leto 2013 - nagrado Hrvaške zbornice inženirjev gradbeništva za izjemne dosežke v gradbeni stroki. Od leta 2012 je pooblaščen s strani Ministrstva za kulturo za izvajanje del na področju zaščite in ohranjanja kulturne dediščine ter je aktivno vključen v obnove in potresno utrjevanje stavb kulturne dediščine. Po potresu, ki je prizadel Zagreb leta 2020, je sodeloval kot avtor več strokovnih člankov na temo potresno odporne gradnje, obnove številnih stavb, prav tako pa je sodeloval pri ustanovitvi HCPI - Hrvaškega centra za potresno inženirstvo, katerega član je, aktivno pa sodeluje tudi pri nadaljnjem razvoju potresnega inženirstva v državi.

Vsebina predavanja

Predavatelja se bosta dotaknila področja projektiranja zidanih konstrukcij iz več zornih kotov:

  • osnovna načela projektiranja in konstrukcijske analize zidanih konstrukcij v skladu z EC6 in EC8 s primeri poenostavljenih izračunov zidanih konstrukcij,
  • izračun zidanih konstrukcij po metodi push over,
  • mehanska odpornost zidov, ki se upogibajo izven ravnine, ter nestacionarni prehod toplote skozi opečni blok s polnilom iz kamene volne,
  • ocena stavb po potresu na Hrvaškem in predstavitev postopka ocenjevanja ranljivosti stavb v skladu z veljavnimi predpisi na Hrvaškem in EC8 z ugotovitvami o šibkih točkah obstoječih starejših konstrukcij,
  • tehnične rešitve za popravilo in ojačitev zidanih konstrukcij na podlagi izkušenj pri obravnavi poškodovanih objektov po potresih na Hrvaškem,
  • kot primer obnove stavb, poškodovanih v potresu leta 2020 na Hrvaškem, bodo podrobno predstavljeni realizirani primeri, od ocene stanja poškodb do izbire metod ojačitve in računskih metod ter izvedbe del.
  • Predstavljen bo tudi primer obnove samostana sv. Frančiška Asiškega, Kaptol, Zagreb, ki je bil poškodovan v potresu leta 2020. Predstavljen bo osnovni koncepti sanacije in ojačitve cerkve, zvonika in samostana, podatki o metodi strukturne analize konstrukcij in izvedenih delih.

Predavanje bo potekalo 4.6.2024 od 10:00 do 13:00 v prostorih IZS na Jarški cesti 10B v Ljubljani. Potekalo bo v angleškem in hrvaškem jeziku.

Prijavo na izobraževanje oddate TUKAJ.

Lepo vabljeni!

Nazaj