Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG Okrožnica št. 1: Izvedbe potresnih analiz

 

Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,

opozorjeni smo bili na nepravilno prakso, ko se pri izdelavi načrta s področja gradbeništva (načrta gradbenih konstrukcij) pri stavbah in nekaterih drugih objektih ne izdelujejo potresne analize, čeprav bi se v skladu s standardi Evrokod morale izvesti. Pri tem zaznavamo:

  • opustitev izvedbe potresne analize ob pojasnilu, da potresni vpliv ni merodajen, vendar brez računskega dokaza,
  • sklicevanje na »enostavne zidane stavbe« v skladu s poglavjem 9.7 SIST EN 1998-1, čeprav pogojem iz tega poglavja dejansko ni zadoščeno,
  • obrazložitev, da potresna analiza ni bila posebej naročena s strani investitorja, ali pa da za izdelavo načrta s področja gradbeništva (načrta gradbenih konstrukcij) ni bilo zagotovljenih zadostnih finančnih sredstev.

Člane opozarjamo, da je opustitev izvedbe potresne analize, kadar jo je v skladu z določili Evrokod standarda potrebno izvesti, tako iz zgornjih kot iz kakršnihkoli drugih razlogov, nedopustna in pomeni opustitev dolžne skrbnosti zagotovitve ustrezne mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, posledica česar je ogrožanje zdravja in življenja ljudi, premoženja večje vrednosti ter potencialno zmanjšanje uporabnosti in življenjske dobe objektov. Opustitev izvedbe potresne analize, kadar je ta potrebna, pomeni članom, ki želijo delati strokovno in pošteno, tudi nelojalno konkurenco, saj izvedba korektne potresne analize pomeni znatni del angažmaja pri dokazovanju mehanske odpornosti in stabilnosti, ki nedvomno bistveno vpliva na strošek izdelave načrta gradbenih konstrukcij.

Mehansko odpornost in stabilnost vključno s potresno odpornostjo je potrebno zagotoviti na način, da se pri tem upošteva določila standardov Evrokod, ustrezno zagotovi tako globalno, kot tudi lokalno duktilnost objekta ter, da se vhodne podatke, relevantne predpostavke in rezultate takih analiz v načrtu tudi ustrezno prikaže.

Primeri, ko potresne analiza ne bo izdelana, pa bi v skladu s predpisi morala biti, ali pa primeri, ko bo potresna analiza izdelana ob evidentnem neupoštevanju pravil standardov Evrokod, po mnenju UO MSG predstavljajo strokovno napako.

Primere kršitev se ugotavlja ob rednem in izrednem strokovnem nadzoru nad člani MSG, poleg tega pa bodo zaznane kršitve posredovane tudi disciplinskemu tožilcu zbornice.

 

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

Nazaj