Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Okrožnice Strokovnega sveta članom zbornice za leto 2023


Spoštovane članice in člani IZS, pooblaščeni in nadzorni inženirji,

Letošnji strokovni nadzori so izvedeni in zaključeni.

Spomnimo, da se redni strokovni nadzori izvedejo nad 1 % pooblaščenih in nadzornih inženirjev. Le te je v začetku leta naključno izbral računalniški program.

S ciljem izboljšanja poteka prihodnjih rednih strokovnih nadzorov, smo nadzorovane člane povabili k izpolnitvi anonimne ankete. O rezultatih ankete vas bomo obvestili po njenem zaključku.

S ciljem pridobivanja povratnih informacij je bil v mesecu novembru organiziran tudi letni posvet s člani nadzornih komisij. Več o posvetu si lahko preberete: https://www.izs.si/aktualno/novice/posvet-clanov-nadzornih-komisij.

Na podlagi opravljenih strokovnih nadzorov je strokovni svet tudi letos pripravil okrožnico za vsako od sekcij, ki jih objavljamo v nadaljevanju. Vabimo vas, da si jih skrbno preberete.

Ob tem ponovimo, da opravlja zbornica strokovni nadzor z namenom:

  • nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,
  • nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,
  • svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

Okrožnice so objavljene spodaj po matičnih sekcijah.

Okrožnica Matične sekcije gradbenih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije elektro inženirjev

Okrožnica Matične sekcije strojnih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev - področje prometnega inženirstva

Matična sekcija rudarjev in geotehnologov 

Okrožnica Matične sekcije geodetov

Vabljeni k branju!

Strokovni svet IZS

Nazaj