Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Dokazovanje energijske performančnosti stavb po 41. členu GZ-1


V sredo, 14. februarja, bo na IZS potekal drugi sestanek skupine, katere cilj je pripraviti osnovo dokazovanja energijske performančnosti stavb skladno s pravili stroke, to je z v svetu daleč najbolj uveljavljeno inženirsko nestacionarno metodo in z uporabo izključno certificirane programske opreme. Neuporabo priporočene metode iz tehnične smernice, v tem primeru TSG-1-004:2022, dopušča 41. člen GZ-1, tretji in četrti odstavek 7. člena PURES 2022 njeno neuporabo tudi natančneje opredeljujeta.

Izhodišče sestanku predstavlja dnevni red in priloženo gradivo. Slednje se sestoji iz treh delov: 1) tehničnega prevoda »metode performančnega ocenjevanja« iz Dodatka G ASHRAE Standarda 90.1-2022; 2) pripadajočega izrazoslovja; ter 3) izhodišča za dokazovanje izpolnjevanja 6. bistvene zahteve.

V kolikor se želi sestanka udeležiti še kdo od članov IZS, ki si želi pri projektu aktivno sodelovati, vendar ni prisostvoval že na prvem sestanku skupin in tako tudi ni prejel vabila po e-pošti, se nam lahko pridruži na IZS ob 17.00. V tem primeru je potrebna predhodna prijava na e-naslovu irena.andrejasic.troha@izs.si.

Za konec še informacija v zvezi s Spremenjeno direktivo o energijski performančnosti stavb (Revised Energy Performance of Buildings Directive). So-zakonodajalca sta 7. decembra 2023 dosegla začasni dogovor in bo ta zato šla skozi uradni postopek sprejetja v prvi polovici tega leta. Iz predstavitve izrednega profesorja Jareka Kurnitskega z Univerze v Talinu, ki pri nastajanju spremembe sodeluje, izvedene na Zimski konferenci ASHRAE v Čikagu v januarju 2024, izhajajo številne novosti, predstavljene spodaj:

Izstopa prečrtana točka, kjer je zapisano »urna metoda izračuna energije«. Na moje vprašanje mi je profesor pisno odgovoril, da je bila ta novost v zadnjem trenutku iz spremembe umaknjena in tako mesečna metoda ostaja. Kot tudi, razvoj intenzivno teče v smeri urne metode, številne države delajo na tem, ampak… Ne, zaenkrat ne.

Si je mogoče razložiti črtanje spremembe v zadnjem hipu drugače kot, da je, ne samo pri nas, ampak očitno tudi drugod po Evropi, »usposobljenih« zelo veliko (preveč) strokovnjakov za uporabo mesečne metode računanja potrebne energije. Škoda. Sicer pa, kakšna razlika v rezultatu se pokaže ob uporabi slovenske mesečne metode in slovenske programske opreme v primerjavi z uporabo validirane programske opreme ste bili že seznanjeni v novici iz maja 2023 »Pures v praksi«.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP

Nazaj