Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nizkonapetostne električne inštalacije - Tehnična regulativa - 1. del Sistemi električnih inštalacij, ustrezna izbira opreme, njihovo dimenzioniranje in zaščitni ukrepi- Zasedeno!
Vsebina
V Uradnem listu št. 41/2009 je bil dne 1.6.2009 objavljen Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (v nadaljevanju Pravilnik). Štiri dni kasneje je bila na spletni strani ministrstva za okolje in prostor (MOP) objavljena Tehnična smernica TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije (v nadaljevanju TS). Tako Pravilnik kakor TS prinašata kar nekaj novosti in zahtev s področja načrtovanja, izvajanja, vzdrževanja in preverjanja električnih inštalacij, ki jih je potrebno upoštevati. Seminar je namenjen spoznavanju: - posameznih področij temeljnih načel in ocene splošnih karakteristik v fazi načrtovanja; - sistemov električnih inštalacij glede na ozemljitveni sistem in temeljne zahteve za projektiranje; - razlik med posameznimi sistemi in njihova uporaba; - zaščitni ukrepi v posameznih sistemih; - zaščita pred toplotnimi učinki; - zaščite pred električnim udarom; - zaščite pred preobremenitvijo vodnikov in - zaščite pred kratkim stikom. Pomemben del tehnične smernice so tudi referenčni dokumenti, opozoriti je potrebno predvsem na standarde, v katerih so podane podrobnejše informacije, navodila in zahteve. Tako bodo na seminarju predstavljene vsebine posameznih standardov, na katere se sklicuje tehnična smernica pri obravnavanem področju. Tehnična smernica ne vsebuje vseh novosti, ki so zapisane v standardih. Na izobraževanju bodo podane tudi tovrstne informacije. Pri predstavitvi vsebine bodo predavatelji opozorili tudi na trenutno stanje tehnike in odstopanje tehnične smernice od veljavnih slovenskih standardov.
Predavatelji
Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
Datum
20. Maj 10
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Uvod, temeljna načela in splošne karakteristike električnih inštalacij Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
14:10 - Razlike med sistemi inštalacij in njihova uporaba Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
15:20 - Odmor
15:40 - Zaščita pred električnim udarom Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
16:50 - Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred kratkim stikom Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 80,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 120,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 200,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.