Poklicne kvalifikacije  


Poklicne kvalifikacije

Inženirska zbornica Slovenije izdaja odločbe o poklicni kvalifikaciji po Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o geodetski dejavnosti.

 

deutsche-apotheke.net/tramadol

deutsche-apotheke.net