Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Strokovni nadzor in disciplinski postopki

Po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti je Inženirska zbornica Slovenije dolžna voditi disciplinske postopke zoper pooblaščene inženirje, po Gradbenem zakonu pa tudi zoper vodje del.

V disciplinskih zadevah zoper člane zbornice, začasne ali prostovoljne člane zbornice, vodje del ali kandidate za pooblaščene inženirje disciplinski tožilec na podlagi prijave, ugotovitvenega zapisnika strokovnega nazora ali po uradni dolžnosti opravlja posamezna dejanja v predhodnem disciplinskem postopku (oceni prijavo, po potrebi opravi informativni razgovor, zbere posamezne dokaze…), predhodni disciplinski postopek pa se konča z zavrženjem prijave ali vložitvijo zahteve za uvedbo disciplinskega postoka.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka obravnava in o njej odloča tričlanski senat disciplinskega sodišča.

Disciplinske kršitve, disciplinske sankcije, disciplinske organe in disciplinski postopek ureja Disciplinski pravilnik Inženirske zbornice (Uradni list RS, št. 37/18 in 68/19).

Sestave disciplinskih organov so objavljene tukaj.  

Nestrokovnost in nepošteno delo pripeljeta do prijav in zahtevkov za uvedbo disciplinskih postopkov na IZS, ki se ne morejo enačiti s kazenskimi in civilno pravnimi postopki na rednih sodiščih. Disciplinski organi IZS vodijo postopke za potrebe zbornice popolnoma samostojno in neodvisno, pri čemer disciplinsko sodišče pretehta in preveri vse dokaze za in proti, ki jih predstavita disciplinski tožilec (oz. namestniki disciplinskega tožilca) in domnevni kršitelj. Pri tem disciplinski organi ravnajo z vso strokovnostjo in odgovornostjo, ki jo premorejo.

Pogoj za obravnavanje kršitve pa je popolna prijava, zato smo v ta namen pripravili obrazec, ki je objavljen tukaj.