Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRPOKLICNE KVALIFIKACIJE


Pooblaščeni inženir

Pravna podlaga

Pravna podlaga za priznanje poklicne kvalifikacije POOBLAŠČENI INŽENIR za posameznike, ki so si pridobli poklicno kvalifikacijo v tretjih državah, je Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Postopek

Posamezniki, ki so si pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi, oddajo vlogo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev. Vpis v imenik se opravi na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, pod pogojem materialne vzajemnosti in če so njihove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.

Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v tretji državi lahko opravlja regulirani poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države.

Vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

pdf
VLOGA ZA VPIS POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
vloga za vpis v imenik PI
VLOGA ZA VPIS POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Vodja del

Pravna podlaga

Pravna podlaga za priznanje poklicne kvalifikacije VODJA DEL za posameznike, ki so si pridobli poklicno kvalifikacijo v tretjih državah, je Gradbeni zakon (GZ).

Postopek

Posamezniki, ki so si pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi, oddajo vlogo za vpis v imenik vodij del. Vpis v imenik se opravi na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, pod pogojem materialne vzajemnosti in če so njihove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.

Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko opravlja reguliran poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države.

Vloga za vpis v imenik vodij del

pdf
VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL
Vloga za vpis v imenik VD
VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL