Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS)

Strojni inženirji, ki delujemo v okviru Matične sekcije strojnikov, smo postavljeni pred enega ključnih izzivov v graditvi - načrtovati energetsko učinkovite stavbe. Z bogatim znanjem naših strokovnjakov se temu cilju približujemo z velikimi koraki.
Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS)

746

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

372

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

Matična sekcija strojnih inženirjev zaradi svoje široke palete strokovnega delovanja združuje strokovnjake, ki s svojim znanjem iz strojnih inštalacij in opreme dodajo pomemben kamen v mozaiku graditve objektov.

Člani MSS aktivno delujemo v mnogih komisijah in delovnih komisijah v okviru IZS in tudi izven nje.

AKTIVNOSTI SEKCIJE

Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) deluje v okviru IZS in ščiti ter zastopa interese svojih članov ter skrbi za njihovo pravilno ravnanje in ugled.

Aktivno sodelujemo pri uvajanju, dajanju strokovnih predlogov in pripravi novih pravilnikov in  smernic, ki zadevajo trenutno zelo aktualno tematiko učinkovite rabe energije v stavbah. S svojim znanjem, izkušnjami in organiziranemu pristopu  dajemo dragocene informacije, da so določeni pravilniki, smernice, uredbe, ki jih pripravljajo ministrstva, izdajo in pripravijo na način, ki je predvsem s strokovnega stališča najboljši.

Člani MSS smo bili glavni pobudnik uvedbe Meril za vrednotenje inženirskih storitev, ki so sedaj obvezna za uporabo vseh pooblaščenih inženirjev v IZS.

Trudimo se med svoje člane privabiti tudi inženirje strojništva, ki še niso včlanjeni in se želijo udejstvovati v okviru sekcije v IZS in prispevati svoj delež k višji tehnični kulturi v RS.

V MSS še posebej apeliramo na študente strojništva, da se v času študija seznanijo  z delom pooblaščenih inženirjev v MSS, načinom licenciranja, izobraževanja,  organiziranostjo itd.

Člani sekcije se dodatno izobražujemo v zelo dobro pripravljenih programih izobraževanj v okviru Akademije za izobraževanje IZS.

STANDARDOTEKA

V MSS smo ponosni na to, da lahko koristne informacije ponujamo inženirjem  v okviru 

 Standardoteke, ki jo lahko najdete na na naši spletni podstrani. Menimo, da je ažurna baza Standardoteke zelo praktičen in učinkovit inženirjev pripomoček pri njegovem delu.

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MSS

MITJA LENASSI MITJA LENASSI

Upravni odbor MSS

  • Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str., predsednik
  • Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str.
  • Henrik GLATZ,univ.dipl.inž.str.
  • Gregor MAJDIČ, univ.dipl.inž.str.
  • Leon PAHOR, univ.dipl.inž.str.
  • Jernej POVŠIČ, univ.dipl.inž.str.
  • Saša RODOŠEK, univ.dipl.inž.str.
  • Damjan ZAJC, mag.inž.str.
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivo

Strokovno gradivo vseh matičnih sekcij je objavljeno v Inženirski praksi, v podrubriki Dobra praksa, Priročniki IZS.