Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG)

V Matični sekciji gradbenih inženirjev smo včlanjeni strokovnjaki, ki delujemo kot naročniki, projektanti, izvajalci, nadzorniki ali revidenti. Brez našega strokovno odgovornega dela praktično ni možno zgraditi nobenega objekta v Sloveniji.
Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG)

2512

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

810

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

V Matični sekciji gradbenih inženirjev so včlanjeni strokovnjaki, ki delujejo kot naročniki, projektanti, izvajalci, nadzorniki ali revidenti. Med njimi so tudi delavci v državni upravi, v raziskovalnih zavodih in na univerzah. Med člani je največ strokovnjakov, ki so končali različne stopnje študija gradbeništva (konstrukcije, promet, hidrotehnika, organizacija in tehnologija, operativa, komunala), gospodarskega inženirstva, vodarstva in komunalnega inženirstva. V MSG so člani tudi tisti gradbeni tehniki, ki so opravili posebni izpit po ZGO-C. 

Člani MSG imajo ves čas od ustanovitve IZS dalje v njej pomembno vlogo in skupaj s kolegi iz ostalih matičnih sekcij zagotavljajo njeno uspešno delovanje. Gradbenik je bil njen prvi in je tudi sedanji predsednik. Ravno tako se aktivnost članov v zbornici kaže skozi sodelovanje članov MSG v številnih komisijah, nekaterim od njih tudi predseduje gradbenik. Člani MSG so opravili pomembno delo na področju priprave in uvajanja predpisov, strokovnih izpitov, informiranju članov IZS in druge javnosti, priprave tarifnih pogojev ter kot člani nadzornih in disciplinskih organov IZS.

AKTIVNOSTI MATIČNE SEKCIJE

Nekoliko manj razvita je, glede na število članov, aktivnost znotraj sekcije. Pri njej bi moralo sodelovati več članov. Zato UO MSG vabi vse, ki jih to delo zanima, da se nam pridružijo. Z zavzetim delom v MSG in IZS lahko pomembno vplivamo na razmere, v katerih bomo v svojem poklicu delali v prihodnje. Skupne težave, ki nas po nepotrebnem ovirajo pri razvoju stroke, lahko odpravimo le z usklajenim delovanjem vseh dejavnikov, med katerimi ima strokovna zbornica pomembno mesto. Redno sodelujemo z ECCE in naš član vodi pripravo publikacije o najpomembnejših objektih v posameznih državah, ki so članice te evropske organizacije.

GRADBENI VESTNIK

MSG je soizdajatelj strokovne in znanstvene revije Gradbeni vestnik (GV), ki jo izdaja Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS). Vsem članom MSG je GV na voljo v digitalni obliki in je objavljen na odprtem delu spletnih strani MSG http://www.izs.si/maticne-sekcije/msg/gradbeni-vestnik/ in spletni strani ZDGITS 

 http://www.zveza-dgits.si/gradbeni-vestnik. Vse doslej izdane številke Gradbenega vestnika so objavljene na povezavi 

 http://www.zveza-dgits.si/arhiv-gradbenega-vestnika. Arhiv lahko raziskujete z iskalnikom, ki je objavljen na 

 http://www.zveza-dgits.si/iskanje-clankov-v-vseh-izdanih-in-v-bazo-vnesenih-stevilkah. Če želite prejemati revijo v tiskani obliki, jo lahko naročite na naslovu  gradbeni.vestnik@siol.net.

 

EVROPSKI SVET GRADBENIH INŽENIRJEV

Matična sekcija gradbenih inženirjev je članica Evropskega sveta gradbenih inženirjev ( ECCE). ECCE izdaja novice, ki so objavljene na http://www.ecceengineers.eu/newsletter/index.php?id=621 . Člane MSG vabimo, da se aktivno vključite in pripravite svoje prispevke za objavo v novicah ECCE. Prispevke pošljite na elektronski naslov izs@izs.si

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MSG

ANDREJ POGAČNIK ANDREJ POGAČNIK

Upravni odbor MSG

  • Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad., predsednik
  • Doris FRANK,  univ.dipl.inž.grad.
  • mag. Bernardka  JURIČ,  univ.dipl.gosp.inž.
  • dr. Peter KANTE, univ.dipl.inž.grad.
  • Saša KOVAČIČ, univ.dipl.inž.grad.
  • dr. Janko LOGAR,  univ.dipl.inž.grad.
  • Ksenija MARC, univ.dipl.inž.grad.
  • dr. Samo - Peter MEDVED, univ.dipl.inž.grad.
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivo

Strokovno gradivo vseh matičnih sekcij je objavljeno v Inženirski praksi, v podrubriki Dobra praksa, Priročniki IZS.Okrožnice


VEČ OKROŽNIC

Zborniki dogodkov

Objavljeni so zborniki dogodkov, izvedenih v sodelovanju z IZS.