Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja

Arhiv preteklih zunanjih izobraževanj v letošnjem letu

Nazaj na aktualna zunanja izobraževanja

Januar 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator
15.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katere podatke lahko pridobimo iz javnega vpogleda Geodetske uprave? 2 Verlag Dashofer d.o.o.
15.01.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o.
16.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Inženirski materiali in metalografske preiskave 1 UM Fakulteta za strojništvo
16.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Agencija POTI, d.o.o.
17.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Spletni seminar: Novela ZDR-1: novosti za gradbene izvajalce pri podizvajalcih 1 TAX-FIN-LEX d.o.o.
18.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 3 Agencija POTI, d.o.o.
19.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konkretni napotki za uporabo Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev 3 TAX-FIN-LEX d.o.o.
23.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podnebno načrtovanje 2024: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve 5 IPOP
23.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje in nadzor distribucijskih omrežij iz plastike 1 BETAPLAST d.o.o.
23.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Agencija POTI, d.o.o.
23.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Agencija POTI, d.o.o.
24.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 11. Vrh Energetika in regulativa ’24 1 Prosperia, d.o.o.
25.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Raba vode in vodna pravica - obveznosti zavezancev po Zakonu o vodah 2 FORUM MEDIA d.o.o.
25.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektiranje in plastičnih cevovodov v farmacevtski industriji 1 BETAPLAST d.o.o.
25.01.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar« 3 Agencija POTI, d.o.o.
25.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA POGODBA – aktualna vprašanja in izzivi 2 OOZŠ
26.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca daljinskega ogrevanja 2 GIA - S d.o.o.
30.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Banka cestnih podatkov 2 EDUCENTER d.o.o.
30.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Agencija POTI, d.o.o.
30.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta 2 Agencija POTI, d.o.o.
30.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podzakonski predpisi (GZ-1): Uredba o razvrščanju objektov s tehnično smernico - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov - Pravilnik o začasnih objektih 3 TAX-FIN-LEX d.o.o.
31.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeno pravo v praksi 5 TAX-FIN-LEX d.o.o.
31.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji 3 FORUM MEDIA d.o.o.
31.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 26. seminar Radijske komunikacije SRK 2024 3 UL FE
31.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov 4 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO
31.01.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC 3 Agencija POTI, d.o.o.

Februar 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator
01.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Delavnica za BCP popisovalce - vnos v WEPS 0 EDUCENTER d.o.o.
01.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme in infrastrukturne sisteme 1 Agencija POTI, d.o.o.
02.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Agencija POTI, d.o.o.
05.02.2024 MSE Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 3 Agencija POTI, d.o.o.
06.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Danfossove novosti, rešitve in primeri iz prakse, Nova Gorica 2 DANFOSS TRATA, d.o.o.
06.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz sodne prakse 3 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
06.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako se vpiše nepremičnino v kataster nepremičnin? 2 Verlag Dashofer d.o.o.
06.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ogljični odtis – metodologija, izračun in ukrepi za zmanjšanje 2 FORUM MEDIA d.o.o.
06.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju 3 Agencija POTI, d.o.o.
07.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Danfossove novosti, rešitve in primeri iz prakse, Portorož 2 DANFOSS TRATA, d.o.o.
09.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - sistemi 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Specifične prometne ureditve po ZCes-2 3 DRUŠTVO DIPS
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PREDSTAVITEV standarda SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe s PRAKTIČNIMI PRIMERI 3 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Agencija POTI, d.o.o.
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR 2 KobiLabs d.o.o.
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Specializirani sistemi in rešitve za zaključna dela v gradbeništvu 1 Murexin d.o.o.
13.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Aktualna problematika javnih naročil v praksi 1 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
14.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Danfossove novosti, rešitve in primeri iz prakse, Zreče 2 DANFOSS TRATA, d.o.o.
14.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 3 Agencija POTI, d.o.o.
14.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako prepoznati, ali je bila ponudba oddana v javnem naročilu pravilno obravnavana in ovrednotena? 1 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
15.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti 3 Agencija POTI, d.o.o.
15.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije 2 KobiLabs d.o.o.
20.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Specializirani sistemi in rešitve za zaključna dela v gradbeništvu 1 Murexin d.o.o.
21.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Agencija POTI, d.o.o.
22.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Centrifugalne črpalke - tehnično izobraževalni program TEŠ št. 2 - pregled poglavij 5 TEŠ d.o.o.
22.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Wienerberger d.o.o.
27.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij 3 Verlag Dashofer d.o.o.
28.02.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje 3 Verlag Dashofer d.o.o.

Marec 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator
01.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbene kalkulacije 3 CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
05.03.2024 MSE Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje 3 Agencija POTI, d.o.o.
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa 1 KobiLabs d.o.o.
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Wienerberger d.o.o.
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA - Tečaj za pripravo vhodnih geodetskih podatkov v CAD okolju za nadaljnje delo v programu Plateia 1 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
05.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE) – Osnovni tečaj načrtovanja cestne infrastrukture 2 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije (U5-5) 5 GI ZRMK d.o.o.
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Danfossove novosti, rešitve in primeri iz prakse, Ljubljana 2 DANFOSS TRATA, d.o.o.
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katere podatke lahko pridobimo iz javnega vpogleda Geodetske uprave? 2 Verlag Dashofer d.o.o.
06.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak in tudi odličen vodja 1 Agencija POTI, d.o.o.
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO F-plini v nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) 1 Panasonic Marketing Europe GmbH, Podružnica Slovenija
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADITEV: Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 3 Agencija POTI, d.o.o.
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 28. izobraževanje operativnega asfalterskega kadra 3 ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 3 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Dan slovenskega lesarstva - »Primeri razvoja novih lesnih materialov in inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov« 3 Lesarski grozd, oddelek za lesarstvo
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
07.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ženske v energetiki ’24 0 Prosperia, d.o.o.
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovni posvet: Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine - priložnosti in tveganja 1 GI ZRMK d.o.o.
08.03.2024 MSE Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita 3 Agencija POTI, d.o.o.
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 28. izobraževanje operativnega asfalterskega kadra 3 ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO MAPEI DNEVI ZNANJA - od temeljev do strehe 2 MAPEI, d.o.o., Novo mesto
08.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo 5 Agencija POTI, d.o.o.
11.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO FERROVIA II – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) železniške infrastrukture 2 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
11.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako vemo, da potrebujemo okoljevarstveno dovoljenje? 2 MCPZ d.o.o.
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR 2 KobiLabs d.o.o.
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Wienerberger d.o.o.
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sodna praksa, varna uporaba kemikalij na gradbišču in orodja za izboljšanje stanja VZD na gradbiščih 2 CIVIS d.o.o.
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO AQUATERRA BIM – napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) vodotokov 4 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
12.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Trajnostno gradbeništvo: rekonstrukcija, prenova, sanacija 1 Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Do boljšega stanja cest in mostov – pregled, plan, finance, izvedba 2 EDUCENTER d.o.o.
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BricsCAD za AutoCAD uporabnike – Napredni tečaj 0 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradbeno prostorska konferenca 5 TAX-FIN-LEX d.o.o.
13.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN 4 Agencija POTI, d.o.o.
14.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
14.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Centrifugalne črpalke - tehnično izobraževalni program TEŠ št. 2 - pregled poglavij 5 TEŠ d.o.o.
14.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Ekonomika projektov in metode za obvladovanje tveganj pri vodenju projektov 1 Agencija POTI, d.o.o.
15.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA TRAFFIC COLLECTION - načrtovanje in modeliranje prometne opreme z analizo prevoznosti vozil 2 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
18.03.2024 MSE DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti 2 Agencija POTI, d.o.o.
18.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Konferenca: Podnebne spremembe in vodooskrba Istre 5 SLOVENSKA INŽENIRSKA ZVEZA
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POSEBNE GRADBENE UZANCE 3 Agencija POTI, d.o.o.
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije 2 KobiLabs d.o.o.
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izzivi sodobnih gradbenih trendov 3 Wienerberger d.o.o.
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM izobraževanje in certificiranje 5 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PLATEIA (CESTE): PLATEIA II– napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture 2 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
19.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Razlastitev in omejitev lastninske pravice v javno korist s poudarkom na postopku razlastitve po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) 1 NEBRA, d.o.o.
20.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
20.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
20.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Podizvajalska pogodba: vse, kar morajo javni naročniki in ponudniki vedeti o podizvajalski pogodbi ter nastopanju s podizvajalcem 1 TAX-FIN-LEX d.o.o.
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 42. Kotnikovi dnevi 5 ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Gradnja objektov v skladu z novo zakonodajo 3 SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja 2 LEKSIAKOV d.o.o.
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje 3 Agencija POTI, d.o.o.
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovnjak za tehnično dokumentacijo strojev - Varnost strojev in priprava tehnične dokumentacije 5 FORUM MEDIA d.o.o.
21.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BIM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – modeliranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod) s programom Urbano 2 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
22.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 2 Agencija POTI, d.o.o.
22.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Novosti v Geosu v povezavi z RPE in predstavitev diplomskih nalog 2 Društvo geodetov severovzhodne Slovenije
25.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Seminarji in delavnice za licence SZPV 5 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO
26.03.2024 MSG 7. konferenca: Biznis in trendi v gradbeništvu 2 ČASNIK FINANCE, d.o.o.
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Šola projektnega managementa 3 Agencija POTI, d.o.o.
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa 1 KobiLabs d.o.o.
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele 4 Agencija POTI, d.o.o.
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po FIDIC pogodbah s predstavitvijo FIDIC 2017 3 Verlag Dashofer d.o.o.
26.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - sistemi 1 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO SAMSON TROVIS regulacijska oprema 2 GIA - S d.o.o.
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 8. Dnevi prakse javnih naročil 2 Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA POGODBA – vse, kar morata o njej vedeti naročnik in izvajalec 3 FORUM MEDIA d.o.o.
27.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Pripravite pritrdilne elemente na potrese 1 HILTI SLOVENIJA d.o.o.
28.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja 3 MCPZ d.o.o.
29.03.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Presoja vplivov na okolje 3 MCPZ d.o.o.

April 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Organizator
03.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR 2 KobiLabs d.o.o.
03.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Katere podatke lahko pridobimo iz javnega vpogleda Geodetske uprave? 2 Verlag Dashofer d.o.o.
03.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 8. strateška konferenca elektrodistribucije - Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj 1 GIZ DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
03.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Finančna zavarovanja: vse, kar morajo javni naročniki in ponudniki vedeti o posebnostih, povezanih s finančnimi zavarovanji 1 TAX-FIN-LEX d.o.o.
08.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Predstavitev sončnih elektrarn z vidika zakonodaje 2 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
08.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Implementacija modro-zelene infrastrukture v načrtovanje in oblikovanje prostora 5 UL FGG
08.04.2024 MSE Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar« 5 Agencija POTI, d.o.o.
09.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Toplotni ovoj stavbe in pregled aktualnih finančnih spodbud Eko sklada za okoljske naložbe 1 FIBRAN d.o.o.
09.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sončna in vetrna elektrarna – kaj na področju načrtovanja in dovoljenj prinaša Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 3 FORUM MEDIA d.o.o.
09.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zasnova sistemov za stanovanjske postaje - EvoFlat 2 DANFOSS TRATA, d.o.o.
09.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih 4 Agencija POTI, d.o.o.
10.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije 2 KobiLabs d.o.o.
10.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Temeljna raven Foundation | BIM strokovno certificiranje buildingSMART 5 Izobraževalni center CGS labs d.o.o.
10.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Nova uredba o varnosti strojev in strojne opreme – ocena tveganja in dokumentacija za posredovanje na trg oz. v delovni proces 2 SIST
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Optimizacija klimatizacije v industriji in projektne rešitve 2 OC IMP Klima d.o.o.
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Arhikult - arhitekturna konferenca 2024 3 ZPAR, Zavod za promocijo arhitekture
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO GRADBENA POGODBA – aktualna vprašanja in izzivi 2 OOZŠ
11.04.2024 MST NOVOSTI PRI OZNAČEVANJU IN VODENJU EVIDENC O JAVNIH CESTAH 1 EDUCENTER d.o.o.
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO IZZIVI in REŠITVE na področju VZDRŽEVANJA v 2024 - Praktičen posvet za vodje strojnega vzdrževanja v slovenskih podjetjih 2024 3 FORUM MEDIA d.o.o.
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 27. strokovni posvet - S komunikacijo v slovensko okoljsko modernizacijo 4 ZRS Bistra Ptuj
11.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO 40. Goljevščkov spominski dan 3 HIDROINŠTITUT
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov - Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov 2 Agencija POTI, d.o.o.
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) 4 FORUM MEDIA d.o.o.
12.04.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje 3 Verlag Dashofer d.o.o.