Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja

Arhiv preteklih izobraževanj v letošnjem letu

Nazaj na aktualna izobraževanja

Februar 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
16.02.2023 MSG Predavanje teoretične osnove projektiranja zidanih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 6 in 8 in usposabljanje za uporabo programa 3Muri 2
16.02.2023 MSG Predavanje teoretične osnove projektiranja zidanih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 6 in 8 2
20.02.2023 MSG Spletno predavanje teoretične osnove projektiranja zidanih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 6 in 8 in usposabljanje za uporabo programa 3Muri 2
20.02.2023 MSG Spletno predavanje teoretične osnove projektiranja zidanih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 6 in 8 2
28.02.2023 MSG Strokovno voden ogled razstave: Skupaj znamo najbolje: slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki 0

Marec 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
09.03.2023 MSG Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MSG 3
09.03.2023 MST Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MST 3
09.03.2023 MSE Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MSE 3
09.03.2023 MSS Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MSS 3
09.03.2023 MSRG Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MSRG 3
09.03.2023 MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - sekcijski del MSGeo 3
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del 3
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MSG 6
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MST 6
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MSE 6
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MSS 6
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MSRG 6
09.03.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Slovenski inženirski dan 2023: Požarna varnost stavb in infrastrukture - plenarni del + sekcijski del MSGeo 6

April 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
03.04.2023 MSS Predstavitev prevoda ASHRAE Standard 62.1-2019 prezračevanje za sprejemljivo kakovost zraka v zaprtih prostorih 2
03.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kje nas čakajo pasti v postopkih graditve stavb zaradi območij stvarnih služnosti in stavbnih pravic ter gradbene parcele 3
11.04.2023 MSG ALLPLAN BRIDGE - most s ploščatim nosilcem 3
17.04.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG Izenačevanje potencialov, ozemljitve in ozemljevanje 2

Maj 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
15.05.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vse kar morajo inženirji vedeti o javnih naročilih 2
22.05.2023 MSE SIST EN 12464-1:2021, Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu – zahteve nove izdaje standarda in SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov 3
23.05.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako reševati upravičene oz. neupravičene reklamacije strank 2
24.05.2023 MSG,MST Obnova vozišč z BSM tehnologijo in predstavitev tehnične specifikacije: Stabilizirane nosilne plasti voziščne konstrukcije, izvedene po hladnem postopku 3
25.05.2023 MSG Dimenzioniranje opornih konstrukcij na potresno obtežbo 2
29.05.2023 MSE Sodobni elektromotorni pogoni 3
30.05.2023 MSG,MSRG,MSGEO TSPI PG-05.100:2021 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah 2
31.05.2023 MSE Predstavitev noveliranega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov 3

Junij 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
05.06.2023 MSE,MST Sistemi za detekcijo eksplozivnih in strupenih plinov ter sistemi za nadzor kvalitete zraka 3
12.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Za PROJEKTANTE: Naloge in obveznosti projektanta po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 3
14.06.2023 MSE,MST Predstavitev noveliranega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila 3
19.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kdaj je dopustno spremeniti pogodbo o projektiranju oz. pogodbo o nadzoru, sklenjeno po predhodno izvedenem postopku javnega naročila? 2
21.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Skupna ponudba, podizvajalci in sklicevanje na kapacitete v postopkih javnega naročanja 2
21.06.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Urejanje razmer na področju brezpilotnih zrakoplovov 3

Avgust 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
31.08.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR - Gradbeno pravo in javna naročila v izrednih razmerah: Praktični nasveti, rešitve in strategije za inženirje, nadzornike, izvajalce in investitorje v času poplav 1

September 2023

Dan Sekcija Naslov Točke
11.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Projektantske napake 2
12.09.2023 MSG,MSS Energijsko modeliranje stavb - metoda ASHRAE 5
13.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Strokovna ekskurzija: Ogled gradbišča športnega centra Ilirija, Ljubljana 1
14.09.2023 MSE Zaščita pred delovanjem strele na lesenih objektih in gradnjah z lesenimi konstrukcijami 3
18.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako doseči spremembe pogodb, ki so bile sklenjene po ZJN-3 2
19.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Za NADZORNIKE: Naloge in obveznosti nadzornika po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 3
20.09.2023 MSG,MST OZONACIJA IN NAPREDNA OKSIDACIJA PRI POSTOPKIH PRIPRAVE IN ČIŠČENJA VODE 2
26.09.2023 MSG Navodila DWA-M 522 za male pregrade in male visokovodne zadrževalnike 2
26.09.2023 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Kako odstopiti od posla, ko je bila ponudba že dana (javno naročniški in zasebno pravni vidik) 2
27.09.2023 MSRG Projektiranje, revidiranje in projektantska odgovornost v rudarstvu 2