Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


Spoštovani člani IZS,

za vas smo pripravili zanimiva in aktualna izobraževanja z različnih strokovnih področij. Seznam izobraževanj se sprotno dopolnjuje z novimi izobraževanji.

Ker želimo ustreči vašim željam in potrebam, bi ponudbo radi dopolnili tudi s predavanji po vaši meri, zato vas vljudno vabimo, da nam sporočite vaše predloge vsebin (in predavateljev) za prihodnja izobraževanja. Vaš predlog oddajte preko obrazca, ki je objavljen tukaj.

 

Filter

Maj 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
23.05.2024 MSG Glavne razlike med smernico ETAG in standardom EC2-4 2 Ne Hitra prijava
29.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpis stavb v kataster nepremičnin v postopkih legalizacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja za že zgrajene objekte 3 Ne Zasedeno!
30.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Zasnova, oblikovanje in hidrološko ter hidravlično dimenzioniranje premostitve s pristop k izdelavi celovitih hidrološko – hidravličnih študij porečij (primer porečja Savinje) 2 Ne Hitra prijava
31.05.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Sodelovanje vodje gradnje, vodje projektiranja in vodje nadzora kot pogoji za priznanje reference v postopkih javnih naročil 2 Ne Hitra prijava

Junij 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
04.06.2024 MSG Projektiranje zidanih konstrukcij po Evrokod standardih 3 Ne Hitra prijava
05.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Za IZVAJALCE: Naloge in obveznosti izvajalca po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 3 Ne Hitra prijava
06.06.2024 MSS,MSE Centralni nadzorni sistem v stavbah – kako pristopiti 3 Ne Hitra prijava
10.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO PRAVILNIK O PROJEKTNI IN DRUGI DOKUMENTACIJI TER OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV in UREDBA O ZAČASNIH OBJEKTIH 3 Ne Hitra prijava
17.06.2024 MSG Dejstva, ki jih morajo projektanti, izvajalci, nadzorniki in investitorji vedeti o ravnanju z gradbenimi odpadki 3 Ne Hitra prijava
19.06.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI V GRADBENIŠTVU 2 Ne Hitra prijava

September 2024

Dan Sekcija Naslov Točke Obvezno Prijava
10.09.2024 MSG,MSS,MSE,MST,MSRG,MSGEO Vpis stavb v kataster nepremičnin v postopkih legalizacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja za že zgrajene objekte 3 Ne Hitra prijava

Arhiv preteklih izobraževanj v letošnjem letu