Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRPolitika zasebnosti eNOVIC, upravljalec zbirke

E-sporočila:

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih IZS zbira od vas, ko se naročite na prejemanje e-sporočil Inženirske zbornice Slovenije (IZS).

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Inženirska zbornica Slovenije


Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 547 33 40
e-mail: izs@izs.si


Osebni podatki in namen njihove obdelave


V kolikor želite prejemati e-sporočila IZS (e-novice, obvestila, vabila na dogodke ipd.), morate izpolniti in podpisati pisni obrazec ali izpolniti in potrditi prijavo na spletni strani IZS. S tem posredujete IZS naslednje kontaktne podatke:


- ime
- priimek
- e-poštni naslov


Kontaktne podatke potrebujemo za komunikacijo z vami z e-sporočili, na katere ste se naročili.


IZS spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu IZS določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na IZS, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. IZS ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-sporočila IZS, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).  

Z obdelavo osebnih podatkov soglašate tako, da na spletni strani IZS izpolnite in potrdite spletno prijavo ali ob izpolnitvi in podpisu pisnega obrazca na e-sporočila IZS. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete preko elektronske pošte poslane na naslov  izs@izs.si ali s klikom na »Odjava od e-novic« na spletni strani IZS  www.izs.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za pošiljanje e-sporočil. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred umikom.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu izs@izs.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: 

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:  gp.ip@ip-rs.si).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

IZS hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja e-sporočil, na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani IZS in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu IZS blokirali in jih ne bomo več uporabljali za ta namen.

IZS izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 


Naš znak: 2677/18/VOD-ČR

Datum: 24.5.2018

 

 


Predsednik Inženirske zbornice Slovenije

Mag. Črtomir Remec, l.r.