Imate težave z branjem tega sporočila. Poskusite spletno različico.

 

Spoštovani,

 

v zadnjih dneh so GURS, IZS in GIZ GI prejela več opozoril v povezavi s seznanjanjem lastnikov, ki sodelujejo v geodetski storitvi  z izračunom površin iz koordinat za parcele, ki se jim uredi ali spremeni meja parcele. Seznanitev naročnikov geodetskih storitev ni problematična, seznanitev lastnikov sosednjih parcel pa je v primerih že izvedene mejne obravnave problematična. Zaradi navedenega je bil sprejet dogovor, dopolnitev pojasnila glede izračuna površin. Dogovor je zapisan v dokumentu »Vprašanja in odgovori« z dne 11.2.2021 pod 3. točko, ki ga najdete TUKAJ . Prosimo, da si ga pogledate in upoštevate pri delu.

Geodetska uprava RS opozarja tudi, da se s ponedeljkom, 15.2.2021 prične uporabljati »Tehnične specifikacije« številka 35311-26/2020-2552-2 z dne 04.01.2021 https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/TS_jan2021_podpisano.pdf.

Ponovno vam opozarjamo na seznam sprememb z dne 4.1.2021, ki smo jih objavili v novici na spletni strani IZS dne 5.1.2021. 

V dokumentu so naslednje spremembe:

 1. poglavje »1.Uvod«,
 2. v poglavju »2.Splošno«:
  1. v pregledu sestavin elaborata je stolpec »Izračun površine« usklajen z 20.členom pravilnika,
  2. dodan zadnji odstavek,
 3. v poglavju »3.Skica«:
  1. iz katastrskega ključa je brisan znak za permanentno GPS postajo in
  2. popravljen je primer skice;
 4. v poglavju »4. Prikaz sprememb«:
  1. obvezen prikaz sprememb ZKN, dodan primer
 5. v poglavju »5.Podatki za evidentiranje sprememb« so:
  1. spremenjen šifrant metode določitve koordinat ZKT (5.2.3.1.) – uskladitev zaradi zaključka projekta Lokacijske izboljšava ZK,
  2. dodana pojasnila,
  3. zapisana je natančnost za ZK točko s šifro 93.
 6. v poglavju »6.1 Podatki o določitvi koordinat ZKT«:
  1. minimalno število kontrolnih razdalj, 
 7. v poglavju »6.2 Izračun površine«: 
  1. Geodetska uprava je zaključila  projekt »Lokacijska izboljšava ZK«, kar pomeni, da ni  več razlogov za posebne primere izračuna površine. Izračun površine parcele smo uskladili z določbami 20. člena Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (ni več posebnih primerov), dodan nov primer.
 8. v poglavju »7.Izvajanje geodetskih storitev na območju lokacijsko izboljšanih podatkov«: 
  1. Geodetska uprava je zaključila projekt »Lokacijska izboljšava ZK«, tekst je zato posodobljen.
  2. Dodana pojasnila za izvedbo koordinatnega vklopa geodetske storitve v ZKN

Poleg navedenih sprememb je tudi nekaj slovničnih popravkov, ki pa ne vplivajo na vsebino in niso posebej označene.  

 

Lep pozdrav,

 


Predsednik MSGeo

PI Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod.

 

Poslano: e-naslovi člani MSGeo.

 

V kolikor ne želite več prejemati e-obvestil Inženirske zbornice Slovenije, kliknite tukaj.


www.izs.si

© Inženirska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.

Sledite nam