Slovenski inženirski dan 2024 - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR


Vabljeni na Slovenski inženirski dan

Strokovna konferenca: ODPORNOST STAVB IN INFRASTRUKTURE NA PODNEBNE SPREMEMBE, 4. marec 2024


Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na izjemnem strokovnem dogodku, kjer se povezuje celotna inženirska stroka in kjer bodo izpostavljeni ključni izzivi, s katerimi se soočamo zdaj in se bomo tudi v prihodnosti. Leto 2024 nas postavlja pred enega največjih globalnih izzivov - klimatske spremembe. V tem kontekstu igramo inženirji ključno vlogo pri načrtovanju, projektiranju in izvajanju gradenj, ki ne le odražajo odpornost do teh sprememb, temveč tudi omogočajo trajnostno in odgovorno prihodnost.

Odpornost na klimatske spremembe je danes imperativ, saj se soočamo z nepričakovanimi in hitrimi vplivi okolja na objekte in objektov na okolje. Gradnje, ki jih ustvarjamo, morajo biti zato ne samo funkcionalne, estetske in ekonomske, temveč tudi sposobne prenesti vse pogostejše ekstremne vremenske razmere ter druge posledice podnebnih sprememb.

Slovenski inženirski dan nam nudi enkratno priložnost, da se poglobimo v inovativne pristope in tehnične rešitve, ki bodo oblikovale prihodnost naših gradbenih projektov. Kako oblikovati in graditi stavbe in infrastrukturo, da bodo kos izzivom prihodnjih desetletij, ob upoštevanju najnovejših tveganj, uporabe novih materialov ter naprednih tehnologij? Veljavni pristopi, znanja in regulativa pogosto ne sledijo hitrim spremembam in zahtevam, zaradi česar so ogroženi tudi javni objekti, ki bi morali biti med najbolj odpornimi.

V letošnjem letu se zavzemamo za iskanje odgovorov na ta ključna vprašanja ter spodbujamo izmenjavo znanja in idej med inženirji različnih strok. Skupaj lahko oblikujemo inženirske rešitve, ki ne le zagotavljajo funkcionalnost, odpornost in varnost, ampak tudi aktivno prispevajo k trajnostnemu ravnanju z okoljem.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete, delite svoje izkušnje in prispevate k oblikovanju prihodnosti gradbeništva, ki odraža našo skupno odgovornost do okolja in družbe. Skupaj lahko gradimo odporno prihodnost in postanemo gonilna sila sprememb v boju proti klimatskim izzivom.

Hvala vam za vašo predanost in sodelovanje na tem pomembnem dogodku.

Slovenski inženirski dan je osrednji strokovni dogodek Inženirske zbornice Slovenije in največji inženirski dogodek v državi, ki je lani k udeležbi pritegnil 1.700 članov. Tudi letos bo dogodek izveden na daljavo.

Z dogodkom praznujemo tudi  svetovni dan inženirstva za trajnostni razvoj 4. marca. Datum svetovnega dneva inženirstva je potrdila UNESCOva generalna skupščina novembra 2019. Dan je namenjen izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja, ki brez inženirjev ni mogoč. Začetki pobude segajo v leto 2016, dokončno pa je bil četrti marec izbran zato, ker je bila na ta dan 1970. leta ustanovljena Svetovna zveza inženirskih organizacij (WFEO), predlagateljica novoustanovljenega svetovnega inženirskega dneva.

Več informacij o programu, predavateljih in prijavah na konferenco tudi na IZS kanalih www.izs.si, LinkedIN in Facebook.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir Remec, univ.dipl.inž.grad.

Strokovni svet:
Metka Zajc Pogorelčnik, univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.
dr. Boris Žitnik, univ.dipl.inž.el.
Gregor Majdič, univ.dipl.inž.str.
Stanko Ožbot, dipl.varn.inž.
Jure Plešec, univ.dipl.inž.gozd.
Janez Rozman, univ.dipl.inž.tehnol.prom.
dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž.geol.
dr. Tilen Urbančič, univ.dipl.inž.geod.

Program

Program je objavljen TUKAJ.

Vsebine predavanj:

Plenarni del
Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG)
Matična sekcija elektro inženirjev (MSE)
Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS)
Matična sekcija geodetov (MSGeo)
Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST)

Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije (MSRG)

Prijava

Prijavite se lahko samo na dopoldanski plenarni del ali samo na popoldanski sekcijski del ali pa tudi na oba dela hkrati. Zato smo v ponudbi izobraževanj pripravili 13 različnih paketov.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji. Prehod med sekcijami v času poteka konference ne bo mogoč.

Posebna ponudba: Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije!

Pred oddajo prijave natančno preverite kateri paket boste izbrali. Bodite pozorni, da v primeru, da se želite udeležiti obeh delov konference, izberete paket od št 8 do 13.

Možni paketi za prijavo

1. PLENARNI DEL – kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

2. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

3. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

4. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

5. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija geodetov (MSGeo) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 2 kreditni točki iz obveznih vsebin

6. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

7. SEKCIJSKI DEL – Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije (MSRG) - kotizacija za člane 145,00 EUR z DDV– 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

8. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) – kotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

9. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) – kotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

10. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija strojnih inženirjev (MSS) – kotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

11. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija geodetov (MSGeo) – kkotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

12. PLENARNI DEL in SEKCIJSK DEL Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije (MSRG) – kotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

13. PLENARNI DEL in SEKCIJSKI DEL Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST) – kotizacija za člane 210,00 EUR z DDV - 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin

Kotizacija in način plačila

• Člani IZS: dopoldanski del 145,00 EUR z DDV, popoldanski del 145,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del  z 28% popustom 210,00 EUR z DDV.
• Zaposleni v podjetjih s seznama IZS: dopoldanski del 220,00 EUR z DDV, popoldanski del 220,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del 300,00 EUR z DDV.
• Za ostale udeležence: dopoldanski del 310,00 EUR z DDV, popoldanski del 310,00 EUR z DDV, dopoldanski in popoldanski del 450,00 EUR z DDV.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po konferenci.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred konferenco tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Kreditne točke

Za udeležbo na konferenci boste pooblaščeni in nadzorni inženirji prejeli tudi kreditne točke. Le te vam bodo pripisane avtomatično.
Za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu boste prejeli 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu pa 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.

Več informacij

069 910 180, Talija Kaličanin, talija.kalicanin@izs.si

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si

Fotogalerija

Predavatelji


Obvestila


Sponzorji

DOGODEK PODPIRAJO:


Inženirska zbornica Slovenije na svetovni dan inženirstva, to je 4. marec, organizira že tradicionalno največje strokovno srečanje inženirjev v Sloveniji – Slovenski inženirski dan. Program je mednarodno obogaten z vrhunskimi predavatelji.

Konferenca je izjemna priložnost:

Konferenca sponzorjem ponuja:

Za vas smo pripravili tri privlačne pakete, ki zagotavljajo prepoznavnost vaše vloge na konferenci, in verjamemo, da boste med njimi našli najboljšega za vašo organizacijo. Naj omenimo zgolj tiste priložnosti, ki odstopajo od klasičnega predstavljanja sponzorjev konference: pojavnost sponzorja med prenosom v živo, nagradna igra sponzorja za udeležence, zvočna najava sponzorja v času konference. Paketi so podrobneje predstavljeni v priloženi predstavitvi.

Želimo biti skupaj z vami, ker verjamemo v vašo organizacijo. Želimo, da nas podprete najboljši.

VABILO SPONZORJEM in SPONZORSKI PAKETI 

Za dogovor o sponzorskih aktivacijah se prosimo obrnite na gospo Ireno Rugel Krajcer, ki je dosegljiva na 031 232 811 in slovenski.inzenirski.dan@izs.si.