Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSlovenski inženirski dan 2023

Slovenski inženirski dan 2023 - Predstavljamo program SEKCIJSKEGA DELA MSS in MST

Sekciji MSS in MST imata eno skupno predavanje. V njem bo doc. dr. Blaž Luin predaval o osnovnih principih prezračevanja predorov za vzdolžno, pol-prečno in prečno prezračevanje.

V sekcijskem delu MST bo mag. Zvonko Zavasnik v svojem prispevku predstavil celotni proces požarne varnosti v avtocestnih predorih v Sloveniji, o požarni varnosti na železniški infrastrukturi in v železniški prometu pa bo predaval g. Franc Zemljič. O smernicah in ukrepih za zajem požarne vode, bo predaval g. Groegor Kušar, o novelaciji pravilnika o gozdnih prometnicah, v kateri bodo prvič opredeljeni tako tehnični elementi proti požarnih prometnic, kot tudi postopki za njihovo gradnjo in financiranje, pa bo spregovoril dr. Robert Robek.

Z vidika prometnega inženirstva je, kot je dejal g. Janez Rozman, univ.dipl.inž.tehnol.prom., član komisije za izobraževanje iz vrst MST: »Za varno uporabo prometne infrastrukture poznavanje postopkov preprečevanja ter ukrepanja ob nastanku požara, predvsem pri prometnih nesrečah, ključno, da se prepreči ogrožanje življenj uporabnikov.«

Uvodoma bo doc. dr. Blaž Luin predstavil osnovne principe pri sistemih prezračevanja predorov z upoštevanjem več različnih dejavnikov in njihovih vplivov na ustrezno zasnovo same projektne rešitve. Nato bosta g. Blaž Zaletel in g. Tomaž Topole predstavila sodobne tehnične rešitve in pristope pri vzpostavitvi sistemov avtomatskega gašenja podatkovnih centrov in server prostorov s pomočjo plinov. V nadaljevanju bo g. Andrej Štrukelj predstavil pristope k izvedbi požarnega tesnenja instalacij v objektih oziroma izbor ustreznih detajlov za njihovo izvedbo. Kot zanimivost bodo predstavljene tudi standardne napake pri projektiranju vertikal kombiniranih jaškov in njihove rešitve. Za zaključek bodo s strani g. Predraga Tomića predstavljeni sistemi nadtlačnega prezračevanja v primeru požara v stavbi ter s strani ga. Maje Čanžek, sistemi prezračevanja ter odvod dima in toplote s pomočjo JET FAN ventilatorjev iz podzemnih garaž v stavbah.

Gregor Majdič, član komisije za izobraževanje, je vlogo inženirjev strojništva v povezavi z izbrano temo »Požarna varnost stavb in infrastrukture« opisal z naslednjim stavkom: »Strojne instalacije v stavbah in infrastrukturi v veliki meri pripomorejo k zagotavljanju visoke stopnje požarne varnosti v stavbah ter ohranjanja človeških življenj v primeru njihovega aktivnega delovanja.«  

Do celotnega programa dogodka lahko dostopate TUKAJ.

Prijavo na Slovenski inženirski dan oddate TUKAJ.

Prijavite se lahko na:
• celodnevni dogodek (plenarni del dopoldan + izbrani sekcijski del popoldan)
• na plenarni del, dopoldan
• na izbrani sekcijski del, popoldan

V kolikor se udeležite celodnevnega dogodka, vam pripada 20% popust.

Vsak deseti prijavljeni iz istega podjetja je oproščen plačila kotizacije!

Vse omenjene možnosti so vam vsebinsko predstavljene na naši spletni strani, TUKAJ.

Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju!

VEČ INFORMACIJ

069 910 180, Talija Kaličanin, talija.kalicanin@izs.si

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si

Nazaj