Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSlovenski inženirski dan 2023

Bodite del Slovenskega inženirskega dne 2023, ki je vozlišče vsega, kar se na področju inženirstva dogaja v Sloveniji in širše

Samo še dva tedna nas ločita do Slovenskega inženirskega dne. Če še niste oddali svoje prijave, to lahko storite TUKAJ.

Povabilo predsednika MSG

»Spoštovane kolegice in kolegi,

vabim vas na četrti slovenski inženirski dan, ki bo potekal 9. marca letos. V času epidemije smo se že lepo navadili na digitalno formo dogodka, zato tudi letos ostajamo pri izpeljavi dogodka na ekranih vaših računalnikov, kljub temu, da je epidemija za nami. Tema letošnjega dogodka bo požarna varnost stavb in infrastrukture. Predstavljeni bodo vplivi požarnih obremenitev na jeklene, betonske in lesene konstrukcije, požarna varnost v predorih in dejavnosti v novem požarnem laboratoriju – veliki pridobitvi Zavoda za gradbeništvo, ki bo pomembno vplival na razvoj stroke na področju požarne varnosti. Z udeležbo na vseslovenskem inženirskem izobraževalnem dnevu, ste upravičeni do 6 kreditnih točk, s katerimi boste izpolnili letošnjo kvoto, potrebno za obnovo vašega statusa.«

Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.

Povabilo predsednika MSS

»Lahko bi rekli, da 9. marca slavimo dan pooblaščenega inženirja (PI). V čem se PI razlikuje od inženirja? V čem je PI poseben? Samo PI lahko pripravi, podpiše in pečati ter predloži načrte kot sestavni del projekta pristojnemu organu v odobritev. PI ne prevzema odgovornosti samo za svoje načrte kot take, ampak tudi za življenja drugih, na katera ima njegova storitev vpliv, zato se mora držati visokih etičnih standardov ravnanja. PI mora nenehno dokazovati svojo usposobljenost ter neprestano izboljševati svoje veščine/znanja, zato je tudi v zakonu postavljena zahteva po njegovem stalnem izobraževanju. Primarna etična dolžnost pooblaščenega inženirja je, da svoje znanje in spretnosti uporabi za zagotovitev varnosti, zdravja in blaginje splošne javnosti; prva dolžnost PI je zaščita javnega interesa. Ko PI izpolni obveznosti glede zaščite javnega interesa, nastopi njegova pomembna dolžnost izpolnitev obveznosti do svojega naročnika. Udeležite se letošnjega dogodka na temo požarne varnosti, saj IZS predstavlja vozlišče, kjer se dogaja vse kar šteje v Sloveniji in del katerega preprosto morate biti.«

Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

Povabilo predsednika MSE

»Spoštovani,

Električna varnost in požarno varnostne zahteve so medsebojno neločljivo povezane. Zadovoljive požarne varnosti v sodobnih stavbah praviloma ni moč zagotoviti brez ustreznih rešitev električnih inštalacij.
Zanesljive električne inštalacije, zaščita pred delovanjem strele in vgrajeni protipožarni sistemi kot neločljiva celota varujejo naša življenja in objekt. Zagotoviti požarno varnost pomeni tudi zagotoviti električno varnost! Hiter tehnološki razvoj pa ob tem sooča inženirja venomer z novimi izzivi.
Vabimo vas k sodelovanju in udeležbi pri predstavitvah izbranih vsebin. Z njimi skušamo opozoriti, kaj prinašajo nove tehnologije in kako sistemsko doseči varnost in zanesljivost.«

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Povabilo predsednika MSRG

»Slovenski inženirski dan bo letos potekal 9.marca 2023 in je namenjen izobraževanju pooblaščenih inženirjev IZS. Letošnja tema inženirskega dne je Požarna varnost stavb in infrastrukture. Člani Matične sekcije rudarjev in geotehnologov smo udeleženi pri načrtovanju podzemnih in infrastrukturnih objektov. Na področju miniranja, so nekateri naši inženirji med najbolj kompetentnimi strokovnjaki. Zato je zelo pomembno, da se udeležite strokovnega posvetovanja in pridobite nova strokovna spoznanja na področju požarne varnosti. Vabim vas, da se udeležite SLOVENSKEGA INŽENIRSKEGA DNE in vas pozdravljam s stanovskim SREČNO!«

dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Povabilo predsednika MSGeo

»Spoštovana inženirka geodezije, inženir geodezije.

Vabim vas na četrto zaporedno strokovno konferenco, slovenski inženirski dan z naslovom Požarna varnost stavb in infrastrukture. Dogodek je sestavljen iz plenarnega dela, ki je namenjen vsem inženirskim strokam in sekcijskega dela, posebej namenjenega pooblaščenim inženirjem geodezije. Beseda predavateljev bo tekla od pridobitve oblaka točk z laserskim skeniranjem do predstavitve portalov in sistemov ePlan, eGraditev in eProstor. Dogodek bo potekal v živo preko spletne platforme, vsak slušatelj bo lahko dejavno sodeloval s postavljanjem vprašanj izbranemu predavatelju. Slovenski inženirski dan, poleg geodetskega dneva predstavlja za vsakega geodeta osrednji strokovni dogodek, na katerem vaša pristnost ne bi smela izostati. Se Vidimo 9. marca 2023.«

Matej Plešnar, inž.geod

Povabilo člana UO MST

»Spoštovani člani MST

Požarna varnost objektov je druga bistvena zahteva po Gradbenem zakonu in je za varnost ljudi in objektov izjemnega pomena. Slovenija beleži akademski in tehnološki zaostanek za primerljivimi evropskimi državami, ker ne omogoča univerzitetnega študija požarne varnosti. Požarno varnost v Sloveniji urejata Zakon o varstvu pred požarom in Gradbeni zakon, manjkajo pa pravilniki in tehnične smernice. Strokovnjaki za požarno varnost so v veliki meri odvisni od tuje strokovne literature, kar ima v praksi velike strokovne in praktične omejitve. Inženirska stroka ocenjuje, da na terenu ni zadostnega nadzora nad požarno varnostjo. Da bi v praksi bila realizirana zadostna stopnja požarne varnosti grajenih objektov tudi z vašo pomočjo vas vabimo k sodelovanju in udeležbi pri predstavitvah izbranih vsebin. Pričakujemo vas 9. marca 2023«

mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str. PI PVProgram dogodka je sestavljen iz plenarnega in 6 sekcijskih delov. V plenarnem delu bo svoje prispevke predstavilo sedem vrhunskih predavateljev različnih inženirskih strok. Kdo so in kakšnih vprašanj se bodo dotaknili v svojih prispevkih, si lahko pogledate TUKAJ.


S prijavo na oba dela, plenarni + sekcijski del boste, boste pridobili vse potrebne kreditne točke za leto 2023. Prav tako vam z udeležbo na celodnevnem dogodku pripada 20% popust na kotizacijo.

Svojo prijavo oddate TUKAJ. Prijave zbiramo do torka, 7. marca 2023!

POZOR:
Za tehnično izvedbo virtualnega dogodka bo tudi letos poskrbelo podjetje CONFIVA, od katerega boste prejeli povezavo do dogodka na svoj elektronski naslov, ki ga imate navedenega v imeniku IZS. Povezava vam bo poslana en dan pred dogodkom.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

VEČ INFORMACIJ

069 910 180, Talija Kaličanin, talija.kalicanin@izs.si

069 910 175, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si

Nazaj