Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSlovenski inženirski dan 2021

Slovenski inženirski dan: Inženirji imamo rešitve za varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami

 

4. marec – Na svetovni inženirski dan se je na spletni konferenci v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije zbralo doslej največje število udeležencev - 2500 inženirjev s področij graditve[1]. Letošnja konferenca je bila namenjena predstavitvi inženirskih rešitev, ki zagotavljajo varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, ekstremni veter, požari,  žledolom, udari strele in nenazadnje virus SARS-CoV-2. Zbrane je nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je predstavil načrte in prizadevanja vlade za upravljanje tveganj ob potresih in drugih naravnih nesrečah ter aktivnosti za povečevanje potresne odpornosti celotnega stavbnega fonda v Sloveniji, za katere si v zadnjem letu dni aktivno prizadeva tudi Inženirska zbornica Slovenije.  

Spletna konferenca je bila med člani IZS široko sprejeta, saj je tudi letos ponudila aktualne tematike in mednarodno uveljavljene predavatelje, ki ponujajo sveže poglede na izzive inženirske stroke. Osrednja pozornost je bila namenjena sobivanju s potresi in drugimi naravnimi nesrečami. Na Inženirski zbornici Slovenije smo v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije pripravili tudi predstavitveni video »Inženirji varujemo življenja« o znanju in prizadevanjih inženirske stroke za zaščito in varovanje človeških življenj in stavb v primeru potresov. Inženirji s filmom opozarjamo na ranljivost starejšega stavbnega fonda v Sloveniji, pri čemer želimo spodbuditi zanimanje lastnikov zasebnih in javnih nepremičnin za problem potresne odpornosti stavb in zavedanje, da se je problema treba lotiti in ga rešiti, za kar smo pooblaščeni inženirji usposobljeni in pripravljeni. Hkrati je namen filma sporočiti državi, da se je problematike treba lotiti sistemsko in strokovno, kot tudi pomagati lastnikom pri financiranju zahtevnih potresnih ojačitev stavb. Vabljeni k ogledu.

Na spletni konferenci je nastopilo več kot 30 predavateljev, ki so povezali 2.500 udeležencev konference. 

Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije: »Objekti morajo biti ne le funkcionalni, trdni in oblikovno lepi, temveč tudi varni. Inženirska stroka ponuja znanje in kompetence za sobivanje z naravnimi nesrečami, kot so potresi, poplave, požari, viharji, plazovi, v zadnjem času pa tudi epidemija korona virusa.«

Udeležence spletne konference je nagovoril tudi predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Marko Pleško in poudaril vlogo ter pomen digitalizacije za inženirsko stroko, gradbeno dejavnost in širše. Pri tem je izpostavil vrednost informacij, pomen monetizacije strokovnih znanj in sledenje poslanstvu inženirske stroke.

Več informacij o Slovenskem inženirskem dnevu 2021 je na voljo na spletni strani www.izs.si in FB.

 

[1] V procesih graditve sodelujejo pooblaščeni in nadzorni inženirji ter vodje del, tj člani Inženirske zbornice Slovenije. To so inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezije, geotehnologije in rudarstva,  požarne varnosti, prometnega inženirstva in inženirji tehnoloških strok.

 

Nazaj