Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

ZZNŠPP: Arhitekti in krajinski arhitekti s kolesarskim izpitom do vodenja gradenj?

Odprti možnosti za odložilni veto Državnega sveta in naknadni zakonodajni referendum

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS z 52 glasovi ZA sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države, ki ga je s približno 15.000 podpisi državljanov vložil Inštitut 8. marec. Njegov del sta tudi spremembi 14. in 18. člena Gradbenega zakona (GZ-1), ki se nanašata na imenovanje vodje projektiranja in pogoje za vodjo gradnje, katerima smo nasprotovali.

Inženirska zbornica Slovenije pozorno spremlja razvoj dogodkov v Državnem zboru RS, kjer je opozicija nakazala možnost vložitve zahteve za naknadni zakonodajni referendum, hkrati pa zbornica preverja tudi voljo Državnega sveta RS za vložitev odložilnega veta na sprejeti zakon. Več informacij sledi.

Upravni odbor zbornice je ob tem odločil, da se preveri možnost pobude za ustavno presojo, ki je v primeru, da Državni zbor RS navkljub vetu Državnega sveta RS, če bo ta izglasovan, vnovič potrdi zakon, edina možnost za zagotovitev enakopravnosti vseh strok na področju graditve objektov in za zaščito varnosti objektov in državljanov.

Predsednik zbornice Črtomir Remec in generalna sekretarka Barbara Škraba Flis sta se 15. julija 2022 srečala z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom in generalnim direktorjem direktorata MOP za prostor, graditev in stanovanja Georgijem Bangievim in ju obvestila o ogorčenosti 7000 članov zbornice nad podporo vlade predlogu zakona in sprejetjem zakona v parlamentu. Ministrstvo bo preučilo možnosti saniranja stanja v okviru podzakonskih aktov ali novele GZ-1.

Sicer sta predsednik in generalna sekretarka izpostavila vse odprte zadeve, med njimi tudi podzakonske akte Gradbenega zakona, pravilnik o požarni varnosti v stavbah, novi PURES s TSG, pri tem pa sta minister in generalni direktor obljubila odpravke čim prej. Skupen cilj je tudi integralno projektiranje in digitalizacija za večjo kakovost graditve in vzpostavitev direktorata za graditev na MGRT namesto direktorata za lesarstvo.

Povezani novici:
https://www.izs.si/aktualno/novice/pomembno-obvestilo-izs-vladni-koaliciji-predlaga-zavrnitev-zakonodajnega-predloga-zznspp 
https://www.izs.si/aktualno/novice/zznspp-objavljamo-poziva-vladi-in-ministru-za-okolje-in-prostor 

Nazaj