Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Zbiramo predloge za spremembo Zakona o katastru nepremičnin (ZKN)


Spoštovani člani MSGeo,

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru Programa geodetskih del v letu 2024 predvideva tudi aktivnosti za spremembo Zakona o katastru nepremičnin (ZKN) in podzakonskih aktov, ki naj bi bile izvedene v jeseni.

Matična sekcija geodetov IZS in Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev bosta pripravila predloge sprememb posameznih določil zakona in podzakonskih aktov, ki jih bosta posredovala Geodetski upravi in to čim prej.

Obe organizaciji sta že imenovali tudi člane skupne skupine za pripravo gradiv za spremembo ZKN in podzakonskih aktov, ki že aktivno opravlja svoje delo.

Pri uporabi zakona in podzakonskih aktov ste pri svojem delu gotovo zaznali potrebo po določenih spremembah posameznih določil zakona in podzakonskih aktov. Da bi lahko upoštevali vaše ugotovitve, vse člane Matične sekcije geodetov naprošamo, da nam posredujete svoje predloge za spremembo predpisov.

Predloge lahko posredujete na elektronska naslova izs@izs.si in giz-gi@giz-gi.si. Vaša sporočila naj nosijo naslov »Predlogi sprememb ZKN«.

Predlogi, ki jih boste posredovali naj vsebujejo:

  • kratek opis razloga za spremembo,
  • navedbo členov, ki jih je potrebno spremeniti,
  • vsebino spremembe člena in
  • če je možno tudi obrazložitev spremembe.

Rok za posredovanje predlogov je 22. marec 2024.

Vabljeni k sodelovanju!

Nazaj