Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Zaključki okrogle mize Razvoj železniškega omrežja v RS - Ali lovimo zadnji vlak?

 

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je v januarju 2022 pripravil okroglo mizo z naslovom "Razvoj železniškega omrežja v RS - Ali lovimo zadnji vlak?".

V razpravi so osvetlili več vidikov, od vizije do konkretnega načrtovanja v prostoru. Z uvodnimi razpravljavci so preverili:

  • kakšna je vizija razvoja slovenske železniške infrastrukture, tudi v povezavi z drugimi razvojnimi strategijami Slovenije (gospodarska, prostorska), 
  • katere in kako potekajo aktivnosti za posodobitev in nadgradnjo železniških vozlišč ter posameznih prog (predvideni projekti in projekti v realizaciji),
  • kakšna je sinergija urbanega razvoja in projektov lokalnih skupnosti za vzpostavitev P+R in preusmeritev javnega avtobusnega potniškega prometa na železniškega,
  • kakšni so izhodišča in pristopi k načrtovanju posodobitev in nadgradnje slovenskega železniškega omrežja.

Zaključki okrogle mize in posnetek so objavljeni na povezavi DUPPS - Novice društva

Nazaj