Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika: Energijsko modeliranje stavb za potrebe dokazovanja izpolnjevanja 6. bistvene zahteve

Dokazovanje izpolnjevanja šeste bistvene zahteve po PURES 2022 za »energetsko zahtevne« skoraj nič-energijske stavbe, zahteva uporabo nestacionarne (urne) metode dejansko predstavlja pripravo energijskega modela stavbe in s strani izdelovalca izkaza izvajanje energijskega modeliranja. Pravila stroke slednje pojme opredeljujejo z naslednjim:

Energijski model stavbe je računalniška predstavitev stavbe s podatki o njenih tehničnih sistemih (npr. stavbnega ovoja, gretja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave, moči na vtičnicah), zasedenosti in urnikih uporabe, ki skupno vplivajo na porabo energije. Takšna predstavitev stavbe, skupaj s tipičnimi vremenskimi podatki na določeni lokaciji, služi kot vhodni podatek simulacijski programski opremi. Ob zagonu programska oprema simulira porabo in potrebo po energiji v stavbi za vnaprej določena časovna obdobja. Glede na vrsto uporabljene programske opreme in nastavitev izvajanja, je mogoče pridobiti različne vrste izhodnih podatkov.

Energijsko modeliranje stavbe je proces razvoja energijskega modela in izvajanje energijske simulacije stavbe.

Energijski modelar stavbe je posameznik, ki je primarno odgovoren za izvajanje zgoraj opredeljene dejavnosti, za kar potrebuje široko poznavanje fizikalnih zakonitosti, poleg tega mora znati ovrednotiti, izbrati, uporabiti, umeriti in razložiti dobljene rezultate programske opreme, ki se uporablja za ugotavljanje energijske performančnosti in ekonomike stavbe in njenih tehničnih sistemov.

Slednji zato ne more biti preprosto »izdelovalec izkaza« kot to predvideva PURES 2022, ampak posameznik, ki razpolaga z za to potrebnimi znanji in veščinami, o čemer smo g. Bangieva, generalnega direktorja Direktorata za prostor in graditev, obvestili z dopisom 20. oktobra 2022, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj.

Z namenom pridobitve presečnega stanja tozadevnega znanja med PI, delujočih na področju računanja potrebne letne rabe energije stavb, in posledično priprave potrebnih vsebin bodočih izobraževanj s področja energijskega modeliranja, je po sklepu UO MSS pripravljenih 33 strokovnih vprašanj. Ta predstavljajo primere izpitnih vprašanj, kot jih za izvajanje certificiranja strokovnjakov uporabljajo uveljavljena inženirska združenja, npr. ASHRAE.

Za pristop k odgovarjanju na vprašanja ni potrebna identifikacija (ta je skrita tudi IZS), na vsa vprašanja se odgovarja samo z odločitvijo za enega od štirih vnaprej pripravljenih odgovorov. Med njimi so tudi računska vprašanja, zato je potreben kalkulator. Pravilni odgovori s strokovno obrazložitvijo bodo podani na prvem izobraževanju na to tematiko.

Vprašalnik  bo za izpolnjevanje na voljo do 14.05.2023
in vam ne bi smel vzeti več kot eno uro časa, saj je na izpitu za vsak odgovor v povprečju predvidena minuta in pol, sicer čas tu ni omejen. 

VPRAŠALNIK JE OBJAVLJEN TUKAJ

Za vaš odziv se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Nazaj