Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Volitve 2021: Predstavitve kandidatov za predstavnike matičnih sekcij in volilni programi kandidatov za predsednike MS

 

Skladno z določbo 11. člena volilnega pravilnika imajo s strani volilne komisije potrjeni kandidati pravico predstaviti se na zboru matične sekcije. Čas odmerjen za predstavitev kandidatov določi predsednik volilne komisije na zboru, pri čemer upošteva število kandidatov.

Glede na trenutne razmere povezane s COVID-19 (zelo veliko in hitro naraščajoče število okužb s COVID-19), pa se lahko zgodi, da bo ta pravica omejena zaradi števila ljudi, ki se lahko zadržujejo v prostoru, kar bo moral predsednik volilne komisije upoštevati.

Iz tega razloga in zato, ker bodo pred zborom potekale že tudi elektronske volitve (razen pri MSRG), je volilna komisija pozvala vse kandidate, da se namesto na zboru predstavijo v pisni obliki na način, da izpolnijo enoten obrazec, ki ga je za ta namen določila volilna komisija. 

Kandidati za predsednika UO MS imajo pravico do objave volilnega programa.

Seznam predstavitve kandidatov bomo dnevno ažurirali glede na prejem predstavitev.

 

MATIČNA SEKCIJA GRADBENIH INŽENIRJEV

Kandidati za predsednika MSG

2. ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad., G-0187, 1963, 1000 Ljubljana, 12.03.1998, projektiranje, vodenje investicij - VOLILNI PROGRAM

3. PETER SMREKAR, univ.dipl.inž.grad., G-2900, 1979, 6243 Obrov, 26.05.2009, vodenje del - VOLILNI PROGRAM

Kandidati za člane Upravnega odbora MSG

3. mag. DEJAN BOGATAJ, univ.dipl.inž.grad., G-3187, 1981, 4290 Tržič, 19.10.2010, vodenje del

5. mag. BOŠTJAN DONŠA, univ.dipl.gosp.inž., G-3191, 1976, 9000 Murska Sobota, 09.11.2010, nadzor,vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investcij

6. JANKO FIRŠT, univ.dipl.inž.grad., G-4254, 1987, 2394 Kotlje, 25.07.2018, vodenje del

7. DORIS FRANK, univ.dipl.inž.grad., G-4232, 1988, 6310 Izola - Isola, 16.07.2018, projektiranje, nadzor

9. mag. BERNARDKA JURIČ, univ.dipl.gosp.inž., G-2329, 1973, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 15.03.2005, projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring

10. dr. PETER KANTE, univ.dipl.inž.grad., G-2404, 1975, 5000 Nova Gorica, 13.12.2005, projektiranje

11. MATJAŽ KNEZ,univ.dipl.inž.grad., G-1581, 1960,2000 Maribor, 06.11.1998, nadzor, gradnje

14. ZVONKO LIKAR, univ.dipl.inž.grad., G-1028, 1958, 5270 Ajdovščina, 11.06.1998, projektiranje,vodenje del

16. DANILO MALNAR, univ.dipl.inž.grad., G-2731, 1978, 8321 Brusnice, 15.04.2008, projektiranje, vodenje del, vodja tehnologij, koordinator na projektih

17. KSENIJA MARC, univ.dipl.inž.grad., G-0541, 1966, 1000 Ljubljana, 28.05.1998, nadzor
 
19. TADEJ MIRKAC, univ.dipl.inž.grad. G-3744 1982 2380 Slovenj Gradec 11.12.2014 vodenje investicij

20. MARKO MOVRIN, univ.dipl.inž.grad., G-3358, 1982, 2351 Kamnica, 30.08.2011, nadzor nad izvedbo

21. mag. ROMAN MUR, univ.dipl.inž.grad., G-0255, 1964, 4276 Hrušica, 10.04.1998, vodenje investicij

22. mag. JERNEJ NUČIČ, univ.dipl.inž.grad., G-4449, 1983, 1355 Polhov Gradec, 17.01.2019,nadzor, svetovalni inženiring

24. ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad., G-0187, 1963, 1000 Ljubljana, 12.03.1998, projektiranje, vodenje investicij

25. dr. FRANC SINUR, univ.dipl.inž.grad., G-3056, 1982, 1000 Ljubljana, 16.02.2010, projektiranje, svetovalni inženiring

27. KLAVDIJA TAJNIKAR, univ.dipl.inž.grad., G-2096, 1971, 3210 Slovenske Konjice, 13.03.2003, nadzor, svetovalni inženiring, zagotavljanje in izvajanje kontrole kakovosti

Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MSG

3. mag. DEJAN BOGATAJ, univ.dipl.inž.grad., G-3187, 1981, 4290 Tržič, 19.10.2010, vodenje del

5. TINE ČUŠ, univ.dipl.gosp.inž., G-3871, 1981, 2000 Maribor, 24.02.2016, nadzor,svetovalni inženiring, vodenje del

6. mag. BOŠTJAN DONŠA, univ.dipl.gosp.inž., G-3191, 1976, 9000 Murska Sobota, 09.11.2010, nadzor,vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investcij

8. mag. BERNARDKA JURIČ, univ.dipl.gosp.inž., G-2329, 1973, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 15.03.2005, projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring

9. dr. PETER KANTE, univ.dipl.inž.grad., G-2404, 1975, 5000 Nova Gorica, 13.12.2005, projektiranje

10. LIDIJA KEGLJEVIČ ZAGORC, inž.gradb., G-3210 ,1970, 1315 Velike Lašče, 14.12.2010, vodenje investiciij, svetovalni inženiring

11. MATJAŽ KNEZ,univ.dipl.inž.grad., G-1581, 1960,2000 Maribor, 06.11.1998, nadzor, gradnje

14. ZVONKO LIKAR, univ.dipl.inž.grad., G-1028, 1958, 5270 Ajdovščina, 11.06.1998, projektiranje,vodenje del

16. KSENIJA MARC, univ.dipl.inž.grad., G-0541, 1966, 1000 Ljubljana, 28.05.1998, nadzor

18. mag. JERNEJ NUČIČ, univ.dipl.inž.grad., G-4449, 1983, 1355 Polhov Gradec, 17.01.2019,nadzor, svetovalni inženiring

20. ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad., G-0187, 1963, 1000 Ljubljana, 12.03.1998, projektiranje, vodenje investicij

21. dr. FRANC SINUR, univ.dipl.inž.grad., G-3056, 1982, 1000 Ljubljana, 16.02.2010, projektiranje, svetovalni inženiring

23. KLAVDIJA TAJNIKAR, univ.dipl.inž.grad., G-2096, 1971, 3210 Slovenske Konjice, 13.03.2003, nadzor, svetovalni inženiring, zagotavljanje in izvajanje kontrole kakovosti

 

MATIČNA SEKCIJA STROJNIH INŽENIRJEV

Kandidati za člane Upravnega odbora MSS
 
1. PETER BLAŽEK, univ.dipl.inž.str., S-0960, 1971, 6000 Koper - Capodistria, 21.12.1999, projektiranje in nadzor
 
5. GREGOR MAJDIČ, univ.dipl.inž.str., S-1541, 1976, 1235 Radomlje, 14.04.2009, nadzor
 
6. MAJA MENART, dipl.inž.str., S-1804, 1977, 1215 Medvode, 20.05.2015, projektiranje
 
7. LEON PAHOR, univ.dipl.inž.str., S-0309, 1966, 5250 Solkan, 28.05.1998, nadzor
 
Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MSS
 
1. PETER BLAŽEK, univ.dipl.inž.str., S-0960, 1971, 6000 Koper - Capodistria, 21.12.1999, projektiranje in nadzor
 
6. GREGOR MAJDIČ, univ.dipl.inž.str., S-1541, 1976, 1235 Radomlje, 14.04.2009, nadzor
 
7. ZORAN MARKOVIĆ, univ.dipl.inž.str., S-0248, 1966, 5212 Dobrovo v Brdih, 28.05.1998, projektiranje, nadzor
 
8. MAJA MENART, dipl.inž.str., S-1804, 1977, 1215 Medvode, 20.05.2015, projektiranje
 
9. LEON PAHOR, univ.dipl.inž.str., S-0309, 1966, 5250 Solkan, 28.05.1998, nadzor

14. OTON ZULJAN, univ.dipl.inž.str., S-0234, 1960, 5212 Dobrovo v Brdih, 12.05.1998, nadzor

 

MATIČNA SEKCIJA ELEKTRO INŽENIRJEV

Kandidat za predsednika MSE
 
1. mag. VINKO VOLČANJK, univ.dipl.inž.el., E-0746, 1966, 8270 Krško, 04.09.1998, svetovalni inženiring - VOLILNI PROGRAM

Kandidati za člane Upravnega odbora MSE

3. BRANKO DOBERŠEK, univ.dipl.inž.el., E-0469, 1967, 2331 Pragersko, 28.05.1998, nadzor

3. mag. ANDREJ KORAK, univ.dipl.gosp.inž., E-1637, 1976, 2310 Slovenska Bistrica, 25.03.2008, projektiranje, vodenje projektov

4. MARKO KOTNIK, univ.dipl.inž.el., E-0188, 1956, 1295 Ivančna Gorica, 10.04.1998, nadzor

5. LEOPOLD LOVŠIN, univ.dipl.inž.el., E-1094, 1970, 1310 Ribnica, 20.10.1999, nadzor
 
6. MARKO MAROLT, univ.dipl.inž.el., E-1120, 1970, 1312 Videm - Dobrepolje, 21.12.1999, nadzor
 
7. mag. DRAGO PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. E-0425 1966 2382 Mislinja 28.05.1998 projektiranje, svetovalni inženiring, vodenje projektov
 
8. SAŠO ŠKORJANC, univ.dipl.inž.el., E-1808, 1980, 2000 Maribor, 18.05.2010, projektiranje, svetovalni inženiring
 
10. BOŠTJAN VINDŠNURER, univ.dipl.inž.el., E-0713, 1964, 5000 Nova Gorica, 21.07.1998, projektiranje, nadzor
 
11. mag. VINKO VOLČANJK, univ.dipl.inž.el., E-0746, 1966, 8270 Krško, 04.09.1998, svetovalni inženiring
 
12. VOJKO VRTAČIČ, inž.el., E-1400, 1974, 1352 Preserje, 22.04.2004, vodenje investicij

13. mag. IVAN ZAGOŽEN, univ.dipl.inž.el., E-1145, 1970, 5211 Kojsko, 17.02.2000, vodenje investicij, nadzor

Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MSE

1. IVO BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. E-0393 1958 6210 Sežana 28.05.1998 projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring

2. JURIJ BOŽIČ, univ.dipl.inž.el., E-0444, 1959, 1231 Ljubljana - Črnuče, 28.05.1998, projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring
 
3. BRANKO DOBERŠEK, univ.dipl.inž.el., E-0469, 1967, 2331 Pragersko, 28.05.1998, nadzor

5. IZTOK KONRAD, univ.dipl.inž.el., E-1371, 1970, 3222 Dramlje, 21.08.2003, projektiranje, nadzor, vodenje del

6. mag. ANDREJ KORAK, univ.dipl.gosp.inž., E-1637, 1976, 2310 Slovenska Bistrica, 25.03.2008, projektiranje, vodenje projektov

7. FRANC KOŽELJ, dipl.inž.el., E-0852, 1962, 1301 Krka, 04.05.1999, projektiranje, nadzor

8. LEOPOLD LOVŠIN, univ.dipl.inž.el., E-1094, 1970, 1310 Ribnica, 20.10.1999, nadzor

9. MARKO MAROLT, univ.dipl.inž.el., E-1120, 1970, 1312 Videm - Dobrepolje, 21.12.1999, nadzor

10. DAMJAN MEŽIČ, mag.inž.energ. E-1927 1980 8273 Leskovec pri Krškem 14.12.2011 projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring

11. mag. DRAGO PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. E-0425 1966 2382 Mislinja 28.05.1998 projektiranje, svetovalni inženiring, vodenje projektov

12. FRANKO PRIMC, univ.dipl.inž.el., E-0367, 1966, 5250 Solkan, 28.05.1998, vodenje investicij, nadzor, projektiranje

14. SAŠO ŠKORJANC, univ.dipl.inž.el., E-1808, 1980, 2000 Maribor, 18.05.2010, projektiranje, svetovalni inženiring

15. BOŠTJAN VINDŠNURER, univ.dipl.inž.el., E-0713, 1964, 5000 Nova Gorica, 21.07.1998, projektiranje, nadzor

16. mag. IVAN ZAGOŽEN, univ.dipl.inž.el., E-1145, 1970, 5211 Kojsko, 17.02.2000, vodenje investicij, nadzor

 

MATIČNA SEKCIJA INŽENIRJEV TEHNOLOGOV, POŽARNE VARNOSTI, PROMETNEGA INŽENIRSTVA IN DRUGIH INŽENIRJEV

Kandidata za predsednika MST

1. JANEZ BALANTIČ, mag.okolj., TV0767, 1965, 1241 Kamnik, 14.12.2011, projektiranje, svetovalni inženiring - VOLILNI PROGRAM

2. dr. BOJAN PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol., T-0563, 1965, 2250 Ptuj, 20.06.2000, projektiranje, vodenje investicij - VOLILNI PROGRAM

Kandidati za člane Upravnega odbora MST

1. JANEZ BALANTIČ, mag.okolj., TV0767, 1965, 1241 Kamnik, 14.12.2011, projektiranje, svetovalni inženiring

3. MILAN HARI, univ.dipl.inž.živ.tehnol., T-0691, 1969, 9261 Cankova, 15.11.2005, projektiranje

4. TADEJ JERŠIČ, univ.dipl.inž.gozd., T-0560, 1969, 4280 Kranjska Gora, 20.06.2000, projektiranje, nadzor

7. JERNEJ MAROT, univ.dipl.inž.grad., P-0061, 1988, 1411 Izlake, 26.03.2021, projektiranje, svetovalni inženiring

8. dr. BOJAN PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol., T-0563, 1965, 2250 Ptuj, 20.06.2000, projektiranje, vodenje investicij

9. GREGOR PAPEŽ, dipl.inž.str., T-0802, 1988, 1303 Zagradec, 28.02.2020, projektiranje, vodenje del

10. JURE PLEŠEC, univ.dipl.inž.gozd., T-0789, 1967, 1215 Medvode, 24.08.2016, nadzor

11. BOŠTJAN ŠPACAPAN, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., T-0805, 1984, 5261 Šempas, 18.12.2020, nadzor

12. TINA VELENŠEK, univ.dipl.inž.prom., P-0040, 1980, 3000 Celje, 07.09.2020, vodenje investicij

13. mag. ULRICH ZORIN, univ.dipl.inž.prom., P-0032, 1975, 2283 Zavrč, 28.07.2020, nadzor, vodenje investicij

Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MST

1. JANEZ BALANTIČ, mag.okolj., TV0767, 1965, 1241 Kamnik, 14.12.2011, projektiranje, svetovalni inženiring

3. MILAN HARI, univ.dipl.inž.živ.tehnol., T-0691, 1969, 9261 Cankova, 15.11.2005, projektiranje

4. TADEJ JERŠIČ, univ.dipl.inž.gozd., T-0560, 1969, 4280 Kranjska Gora, 20.06.2000, projektiranje, nadzor

6. JERNEJ MAROT, univ.dipl.inž.grad., P-0061, 1988, 1411 Izlake, 26.03.2021, projektiranje, svetovalni inženiring

7. dr. BOJAN PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol., T-0563, 1965, 2250 Ptuj, 20.06.2000, projektiranje, vodenje investicij

8. JURE PLEŠEC, univ.dipl.inž.gozd., T-0789, 1967, 1215 Medvode, 24.08.2016, nadzor

10. BOŠTJAN ŠPACAPAN, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., T-0805, 1984, 5261 Šempas, 18.12.2020, nadzor

11. TINA VELENŠEK, univ.dipl.inž.prom., P-0040, 1980, 3000 Celje, 07.09.2020, vodenje investicij

12. mag. ULRICH ZORIN, univ.dipl.inž.prom., P-0032, 1975, 2283 Zavrč, 28.07.2020, nadzor, vodenje investicij

 

MATIČNA SEKCIJA GEODETOV

Kandidati za člane Upravnega odbora MSGeo

3. SIMONA ČEH, univ.dipl.inž.geod., Geo0181, 1972, 1000 Ljubljana, 07.02.2002, geodezija

12. dr. BOJAN STOPAR, univ.dipl.inž.geod., Geo0437, 1964, 1000 Ljubljana, 25.09.2015, svetovalni inženiring

Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MSGeo

3. SIMONA ČEH, univ.dipl.inž.geod., Geo0181, 1972, 1000 Ljubljana, 07.02.2002, geodezija

12. SAŠA RASPET, dipl.inž.geod., Geo0378, 1980, 5263 Dobravlje, 17.07.2012, svetovalni inženiring, inženirska geodezija

13. dr. BOJAN STOPAR, univ.dipl.inž.geod., Geo0437, 1964, 1000 Ljubljana, 25.09.2015, svetovalni inženiring

14. EVA SUHADOLC, univ.dipl.inž.geod., Geo0311, 1977, 1125 Ljubljana, 15.06.2010, svetovalni inženiring

 

MATIČNA SEKCIJA INŽENIRJEV RUDARSTVA IN GEOTEHNOLOGIJE

Kandidati za člane Upravnega odbora MSRG

2. MATEJ KORŠIČ, univ.dipl.inž.geol., RG0146, 1981, 1000 Ljubljana, 16.04.2012, projektiranje

4. ANDREJ LOČNIŠKAR, univ.dipl.inž.geol., RG0074, 1956, 1215 Medvode, 04.04.2002, svetovalni inženiring, nadzor

6. MATEJ NAGY, dipl.inž.rud. in geotehnol., RG6143, 1983, 6240 Kozina, 13.08.2021, projektiranje, nadzor, vodenje

9. ŽELJKO STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., RG0029, 1963, 1296 Šentvid pri Stični, 22.03.2001, projektiranje, nadzor

Kandidati za člane Skupščine IZS - predstavnikov MSRG

2. MATEJ KORŠIČ, univ.dipl.inž.geol., RG0146, 1981, 1000 Ljubljana, 16.04.2012, projektiranje

4. ANDREJ LOČNIŠKAR, univ.dipl.inž.geol., RG0074, 1956, 1215 Medvode, 04.04.2002, svetovalni inženiring, nadzor

6. MATEJ NAGY, dipl.inž.rud. in geotehnol., RG6143, 1983, 6240 Kozina, 13.08.2021, projektiranje, nadzor, vodenje

8. MELHIOR PREGL, univ.dipl.inž.geol., RG0122, 1965, 1000 Ljubljana, 26.08.2008, vodenje projektov, projektiranje, vodenje del in nadzor

10. ŽELJKO STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., RG0029, 1963, 1296 Šentvid pri Stični, 22.03.2001, projektiranje, nadzor

 

Opomba: Novica je bila objavljena na spletni strani 8.11.2021 ob 9. uri. Datum objave se ažurira skladno z dopolnjevanjem novice (objave programov in predstavitev) ter iz razloga, da je novica glede na aktualnost takoj vidna.

 

Nazaj