Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Vlada je ustanovila Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih


Seznanjamo vas, da je Vlada RS na seji 7. septembra ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Med njenimi prednostnimi nalogami so:

  • organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov;
  • naloge, povezane s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem, ki se nanašajo zlasti na:
  • svetovanje pri odločitvah glede načina obnove in nudenje druge strokovne pomoči v zvezi z obnovo objektov,
  • koordiniranje priprave dokumentov, potrebnih za izdelavo programov odprave posledic nesreče,
  • pomoč pri pripravi dokumentacije osebam zasebnega prava za pripravo vlog za pridobitev javnofinančnih sredstev,
  • nudenje pravnega in finančnega svetovanja prizadetim občinam in osebam zasebnega prava v zvezi z obnovo,
  • koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, razen za gradnjo državne infrastrukture in obnovo energetske gospodarske javne infrastrukture z izjemo obveznosti obveščanja,
  • sodelovanje pri nadzoru smotrne in namenske rabe javnofinančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove in
  • pomoč pri organizaciji strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
  • koordinacija dela nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Do vzpostavitve vladne službe kot samostojnega proračunskega uporabnika, se sredstva za njeno delovanje v letu 2023 zagotovijo iz veljavnega finančnega načrta Kabineta predsednika vlade. Pravice porabe za novoustanovljeni organ za leti 2024 in 2025 so načrtovane v predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in predlogu proračuna za leto 2025.

V vladni službi bo predvidoma 7 zaposlenih. Poleg državnega sekretarja, ki vodi vladno službo, še 6 javnih uslužbencev, ki bodo v vladno službo premeščeni z različnih ministrstev.

Vir: Kabinet predsednika vlade

Foto: STA

Nazaj