Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Vabljeni k branju januarske številke revije Gradbeni vestnik


Vabljeni k branju prve letošnje številke Gradbenega vestnika, ki je objavljena na spletni strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in jo najdete tukaj.

Iz vsebine:

Martin Maglica, dipl. inž. grad., doc. dr. Peter Češarek, univ. dipl. inž. grad., doc. dr. Jerneja Češarek Kolšek, univ. dipl. inž. grad.
ANALIZA ZANESLJIVOSTI IN VARNOSTI POENOSTAVLJENIH PRISTOPOV K POŽARNI ANALIZI KONSTRUKCIJ, KOT JIH PREDLAGA EVROKOD, NA PRIMERU ARMIRANOBETONSKE STAVBE
ON RELIABILITY AND SAFETY OF SIMPLIFIED METHODS TO STRUCTURAL FIRE ENGINEERING AS PROPOSED IN EUROCODE USING AN EXAMPLE OF REINFORCED CONCRETE BUILDING

Matjaž Beltram, univ. dipl. inž. grad., dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad.
PODHOD LATTERMAN
LATTERMAN UNDERPASS

ITA Slovenija
14. MEDNARODNA KONFERENCA O PREDORIH IN PODZEMNIH OBJEKTIH

mag. Smiljan JUVAN, univ. dipl. inž. grad.
34. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2023

PRIPRAVLJALNI SEMINARJI IN IZPITNI ROKI ZA STROKOVNE IZPITE ZA GRADBENO STROKO V LETU 2024

Direkcija RS za infrastrukturo
RUŠENJE JUŽNEGA DELA ŽELEZNIŠKEGA NADVOZA NAD DUNAJSKO CESTO V LJUBLJANI


Vabljeni k branju!

Nazaj