Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

V veljavi nova karta potresne nevarnosti

 

1. maja 2022 je bil izdan popravek nacionalnega dodatka k standardu SIST EN 1998-1:2005/A101:2009, t.j. nacionalnega dodatka k standardu iz skupine Evrokod 8. Ta popravek v zakonodajo o potresno odporni gradnji uvaja novo karto potresne nevarnosti Slovenije s projektnimi pospeški tal. V prehodnem obdobju (od 1. maja 2022 do 1. maja 2024) je veljavna tudi dosedanja uradna karta.

Agencija za okolje je skupaj z Geološkim zavodom Slovenije v letu 2021 uspešno zaključila večletni projekt razvoja novega modela potresne nevarnosti Slovenije. Potresna nevarnost je izračunana s postopkom verjetnostnega ocenjevanja, kot najpomembnejši rezultat ocen pa je nastala karta projektnega pospeška tal, ki je s 1. majem 2022 že implementirana v Nacionalni dodatek k 1. delu skupine standardov za potresno odporno projektiranje (Evrokod 8). Do maja 2024 sicer velja prehodno obdobje, ko je še mogoče uporabljati tudi staro karto, a vsem projektantom priporočamo, da v svoje delo čim prej uvedejo uporabo nove karte z novimi pospeški.

Potresno nevarnost so poleg karte projektnega pospeška predstavili še z drugimi informativnimi kartami, krivuljami ali spektri. V spletnem pregledovalniku na portalu ARSO POTRESI so poleg nove uradne karte projektnega pospeška tal prikazane tudi informativne karte vršnega pospeška tal za različne povratne dobe, percentilne karte za povratno dobo 475 let, karte spektralnega pospeška za različne nihajne čase za povratno dobo 475 let ter spektri in krivulje potresne nevarnosti za večje kraje v Sloveniji. Pregledovalnik je dostopen tu: https://gis.arso.gov.si/portal/apps/opsdashboard/index.html#/48ad6a51977c4ee886722a3c09c4f470?locale=sl.

Nazaj