Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

V javni obravnavi je Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih VN vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV

Obveščamo vas, da je od 8. 10. 2020 v javni obravnavi Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih VN vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV .

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za varno in ekonomično graditev ter nemoteno obratovanje in uporabo podzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov (VN kablovodi) in njihovo križanje z drugimi infrastrukturnimi objekti. Določbe pravilnika se smiselno uporabljajo pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju objektov, naprav in omrežij za prenos in distribucijo električne energije.

Pripombe na predlog pravilnika lahko pošljete do 6.11.2020 na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si
Zainteresirana javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisa tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Povezave:

https://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/predlogi-podzakonskih-aktov/ 

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-pravilnika-o-tehnicnih-pogojih-za-gradnjo-podzemnih-vn-vodov-izmenicne-nap-4427/ 

Nazaj