Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

V Državnem zboru RS tudi o tem, kdo je lahko vodja projekta

Včeraj, 15. septembra, so bili na skupni seji Odbora za kulturo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na podlagi sklica Levice obravnavani vladni načrti, ki jim predlagateljica sklica skupne seje odborov očita razvrednotenje poklica arhitekta, oligopolizacijo projektnega načrtovanja gradnje objektov in obvladovanje denarnih tokov pri javnih gradbenih investicijah.

Poslanska skupina Levica je med drugim predlagala, da odbora sprejmeta sklep, da je trenutna zakonska ureditev vodenja projektne dokumentacije, po kateri je vodja projekta pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir stroke, ki glede namen gradnje prevladuje, ustrezna in da naj se Vlado RS pozove, da zagotovi dosledno spoštovanje določb Gradbenega zakona v delu, ki ureja vodenje projektne dokumentacije.

Več informacij o gradivu je na voljo na tej povezavi.

Na sejo je bilo poleg ZAPS, GZS-ZGIGM, IZS, Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter več organizacij s področja arhitekture, poimensko vabljenih 17 arhitektov in noben inženir.

Stališča pooblaščenih inženirjev in IZS o tem, kdo je lahko vodja projekta, sta uspešno zastopala predsednik IZS mag. Črtomir Remec in generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis.

Vsem poslanskim skupina in članom obeh omenjenih odborov smo pred sejo stališče IZS do tematike vodenja izdelave projektne dokumentacije oziroma vodje projekta predstavili tudi v prek dopisa (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4). 

Na ločenih glasovanjih Odbora za kulturo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so bili predlogi sklepov Levice z veliko večino zavrnjeni.

Nujno sejo je neposredno prenašala tudi Televizija Slovenija na tretjem programu.

Prva obravnava predlogov novega Gradbenega zakona (GZ-1) in novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je na dnevnem redu septembrske seje DZ RS, ki bo potekala od 20. do 24. septembra 2021.

Inženirska zbornica Slovenije bo tudi v prihodnje spremljala razvoj zakonodajnega postopka za sprejem novega gradbenega zakona (GZ-1.)

 

 

 

Nazaj