Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Upravni odbor IZS določil delež kreditnih točk za leto 2022

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18). Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta. Letni program je sestavljen iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

Upravni odbor IZS je na 286. redni seji dne 7.12.2021 sprejel sklep št. 3394, da mora v letu 2022 pooblaščeni oz. nadzorni inženir zbrati 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Izjema so pooblaščeni inženirji s področja geodezije, ki pa morajo zbrati najmanj dve od šestih kreditnih točk iz obveznih vsebin, ki obsegajo Zakon o katastru nepremičnin (ZKN, Ur.l.RS št. 54/21) in njegove podzakonske akte (pravilnike in uredbe).

Preverite svoje stanje kreditnih točk za 2021

Glede kreditnih točk za leto 2021 pa vam predlagamo, da si v spletni platformi eINŽENIR (vstopate na spletni strani www.izs.si desno zgoraj z uporabniškim imenom in geslom) preverite, ali imate pripisane vse kreditne točke, ki ste si jih pridobili v lanskem letu. Ugotavljamo namreč, da nekateri zunanji izvajalci izobraževanj niso vestni pri posredovanju dokazil, hkrati pa prihaja tudi do tega, da inženirji svoje identifikacijske številke niste javili organizatorju, zaradi česar nam vaše udeležbe ne javijo in se zgodi, da vam posledično točke niso pripisane. V kolikor kreditnih točk katerega od opravljenih izobraževanj nimate pripisanega, prosimo pošljite dokazilo na e-naslov petra.kavcic@izs.si do 19.1.2022.

Višek pridobljenih kreditnih točk (nad 6) iz leta 2021 se prenese v leto 2022.

Nazaj