Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Svet EU sprejel novo direktivo o obnovljivih virih energije


Evropski svet je v ponedeljek 9. oktobra sprejel novo direktivo o energiji iz obnovljivih virov z namenom povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije v EU na 42,5 % do leta 2030 z dodatnim 2,5-odstotnim okvirnim dodatkom, da bi lahko dosegli cilj 45 %. K temu skupnemu cilju bo prispevala vsaka država članica.

Vse države članice bodo prispevale k doseganju ambicioznejših ciljev v sektorjih prometa, industrije, stavb ter daljinskega ogrevanja in hlajenja. Namen teh podciljev je pospešiti vključevanje energije iz obnovljivih virov v sektorjih, v katerih je to vključevanje počasnejše.

Nova pravila, ki se nanašajo na stavbe, daljinsko ogrevanje in hlajenje, določajo okvirni cilj vsaj 49-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v stavbah v letu 2030. Določajo tudi postopno povečanje ciljev glede energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje, in sicer zavezujoče povečanje za 0,8 % na leto na nacionalni ravni do leta 2026 in 1,1 % v obdobju 2026–2030. Najnižja letna povprečna stopnja, ki se uporablja za vse države članice, se dopolnjuje z dodatnimi okvirnimi povečanji, izračunanimi posebej za vsako državo članico.

Postopki izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov se bodo poslej izvajali pospešeno. Namen je hitro povečati porabo energije iz obnovljivih virov v okviru načrta EU REPowerEU, da bi postali neodvisni od ruskih fosilnih goriv po ruski invaziji v Ukrajini. Države članice bodo zasnovale območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, na katerih bodo projekti na področju energije iz obnovljivih virov predmet poenostavljenih in hitrih postopkov izdaje dovoljenj. Štelo se bo tudi, da ima uvajanje energije iz obnovljivih virov „prevladujoč javni interes“, kar bo omejilo razloge za pravne ugovore na nove obrate.

Direktiva je bila formalno sprejeta. Zdaj bo objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati 20 dni pozneje. Države članice bodo morale direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti v 18 mesecih po začetku njene veljavnosti.

Več: Energija iz obnovljivih virov: Svet sprejel nova pravila - Consilium (europa.eu)

Nazaj