Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Subvencije EKO Sklada: Diskriminatorno izločanje pooblaščenih inženirjev je odpravljeno


Z veseljem sporočamo, da nam je uspelo urediti problem diskriminatornih zahtev EKO sklada pri podeljevanju subvencij za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe št. 67SUB-OPBO10, kjer so bile vsebovane tudi zahteve, da je potrebno za ukrep A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu obvezno izdelati PZI in sicer načrte arhitekture, katerega pa lahko izdelujejo le pooblaščeni arhitekti. Tako pooblaščeni inženirji, še posebej pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, ki so jih dotlej pogosto izdelovali, v tem delu niso več mogli samostojno izdelovati načrtov. Temu smo odločno nasprotovali, EKO sklad večkrat pozvali k spremembi razpisa, ker pa z dopisi in pogovori pri EKO skladu stanja nismo uspeli urediti, smo zadevo posredovali v obravnavo Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, kjer so naše argumente razumeli in nam v svojem izdanem mnenju tudi pritrdili. Celoten dopis Javne agencije RS za varstvo konkurence si lahko preberete tukaj.

Na EKO Skladu so po izdaji mnenja Javne agencije RS za varstvo konkurence izdali nov javni poziv 110SUB-OBPO23 s spremenjenimi pogoji za pridobitev subvencij. Ker v njem ni povsem jasno zapisano, kdo načrte energetske sanacije lahko izdeluje, smo jih z dopisom zaprosili za pojasnilo. V prejetem odgovoru EKO sklada je med drugim zapisano:

»Za razliko od prejšnjega javnega poziva so v novem javnem pozivu pri posameznem ukrepu natančno določene dodatne vsebine, ki jih mora vsebovati PZI, ki ga izdela pooblaščeni strokovnjak, ni pa, za razliko od prejšnjega javnega poziva, izrecno določeno, kateri strokovnjak mora to biti. S tem se je Eko sklad izognil privilegiranju določene skupine strokovnjakov v primerjavi s strokovnjaki ostalih strok, ki so po njihovih navedbah prav tako usposobljeni, da izdelujejo PZI z vsebino, kot jo zahteva Eko sklad. Po novem javnem pozivu lahko torej PZI izdela vsak pooblaščeni strokovnjak, ki je za vsebine, ki jih mora vsebovati PZI glede na zahtevo Eko sklada v javnem pozivu, ustrezno usposobljen, kar pooblaščeni inženir s področja gradbeništva vsekakor je. Enako velja za vse ukrepe v navedenem javnem pozivu, za katere se zahteva izdelava PZI.«

S tem smatramo, da je zadeva dokončno rešena, ovire za delovanje pooblaščenih inženirjev na področju projektiranja za potrebe energetskih sanacij pa odpravljene.

Naš dopis na Eko sklad si lahko preberete tu.

Celoten odgovor Eko sklada si lahko preberete tu

Nazaj