Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Strateška deklaracija MSGeo: Vloga geodetske stroke na področju digitalizacije v gradbeništvu in BIM


Digitalna preobrazba gradbeništva je proces, ki je bistveno povezan z geodetsko stroko. Namen tega javnega dokumenta je osvetliti vlogo in pomen geodezije za dialog in sodelovanje z deležniki s področja gradbeništva, saj so geodetski podatki prisotni pri vseh korakih evidentiranja, umeščanja v prostor, spremljanja življenjskega ciklusa gradbenih objektov in vrednotenja nepremičnin. Koordinatni sistemi so temelj enotnih evidenc in podlaga za umestitev gradbenih del v prostor. Javna geodetska služba na celotnem državnem ozemlju zagotavlja državni koordinatni sistem za umeščanje gradbenih objektov in infrastrukture v prostor in okolje ter za skladnost podatkov o položaju z evropskim koordinatnim sistemom. Upravlja tudi z dvema velikima sklopoma geodetskih podatkov, s topografskimi in nepremičninskimi zbirkami. Topografske zbirke in karte vsebujejo podatke o oblikovitosti državnega ozemlja, nepremičninske pa zagotavljajo pravno varnost lastništva nepremičnin, njihov položaj v državnem koordinatnem sistemu in fizične lastnosti, povezane pa so tudi z upravnimi postopki ter njihovo vrednostjo. S projektom eProstor je bila izvedena informacijska prenova in digitalizacija procesov pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Na drugi strani pa zasebni geodetski sektor pri gradnji objektov izvaja storitve v vseh fazah načrtovanja, gradnje in vzdrževanja, pri čemer uporablja sodobne tehnike meritev z veliko natančnostjo in gostoto podatkov. Pri tem lahko le geodetski strokovnjak zagotavlja formalno-pravno kot tudi tehnično skladnost javnih podatkov o objektih nepremičnin in topografije, ki so vpleteni v procese graditve, z gradbeno dokumentacijo posameznega objekta. Prav tako lahko izvaja del neodvisnega nadzora tehnične izvedbe, monitoringa in kakovosti gradnje. Digitalizacija gradbeništva je zato priložnost za povečanje medopravilnosti procesov in medsebojne uskladitve odgovornosti za dela, katerih rezultat so gradbeni in geodetski podatki.

Visoko učinkovitost digitalne preobrazbe gradbeništva bo med drugim omogočalo tudi aktivno vključevanje javnega in zasebnega dela geodetske stroke skupaj z drugimi sorodnimi strokami. Pomembna področja sodelovanja so tehnologija in standardi, storitve, zakonodaja, izmenjava podatkov, certificiranje, upravljanje ter nadzor kakovosti. Z vključitvijo digitalizacije v gradbeništvo in vzporedno tudi v geodezijo se bo močno spremenilo delovanje geodetske stroke tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Strateška deklaracija je objavljena tukaj.

Nazaj